A-mốt 8:11

A-mốt 8:11 BPT

CHÚA phán: “Sẽ có ngày ta tạo đói kém trong xứ. Dân chúng sẽ không đói vì bánh cũng không khát vì nước, Nhưng sẽ đói khát lời CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share