YouVersion Logo
Search Icon

II Sa-mu-ên 20

20
Sê-ba xúi giục Ít-ra-en ly khai
1Tình cờ có một kẻ gây rối tên Sê-ba, con trai Bích-ri từ chi tộc Bên-gia-min có mặt ở đó. Hắn thổi kèn và tuyên bố:
“Chúng ta không có phần gì với Đa-vít!
Chúng ta không liên quan gì đến con trai Gie-xê!
Hỡi dân Ít-ra-en, hãy trở về nhà mình!”
2Vậy toàn dân Ít-ra-en#20:2 Ít-ra-en Đây là mười chi tộc không liên kết với Giu-đa. ly khai Đa-vít và đi theo Sê-ba, con trai Bích-ri. Nhưng người Giu-đa theo Đa-vít suốt từ sông Giô-đanh cho đến Giê-ru-sa-lem.
3Đa-vít trở về cung vua ở Giê-ru-sa-lem. Ông đã để lại mười cung nữ để chăm sóc cung vua. Sau khi về, ông bắt tất cả phải ở trong cung cấm.#20:3 ông bắt … trong cung cấm Áp-xa-lôm, con trai Đa-vít đã ăn nằm với các cung nữ ấy cho nên họ không còn được sủng ái nữa. Xem II Sam 16:21-22. Ông cho họ ăn uống nhưng không ăn nằm với họ nữa. Cho nên họ sống như góa phụ cho đến ngày qua đời.
4Vua nói với A-ma-xa, “Hãy bảo người Giu-đa ba ngày nữa trình diện ta, ngươi cũng phải có mặt ở đây.”
5Vậy A-ma-xa đi ra tập họp người Giu-đa nhưng làm chậm chạp hơn thời hạn vua dặn.
Đa-vít ra lệnh cho A-bi-sai giết Sê-ba
6Đa-vít bảo A-bi-sai, “Sê-ba, con trai Bích-ri còn nguy hiểm cho chúng ta hơn cả Áp-xa-lôm nữa. Hãy mang quân lính ta đuổi theo nó trước khi nó tìm được các thành có vách kiên cố và trốn thoát khỏi tay chúng ta.”
7Vậy những quân sĩ của Giô-áp, người Kê-rê-thít, và Bê-lê-thít,#20:7 người Kê-rê-thít, và Bê-lê-thít Tức toán chiến sĩ tinh nhuệ của Đa-vít. Xem thêm câu 23. cùng tất cả binh sĩ đều đi theo A-bi-sai. Họ từ Giê-ru-sa-lem đổ ra rượt theo Sê-ba, con Bích-ri.
Giô-áp giết A-ma-xa
8Khi Giô-áp và đạo quân đến tảng đá lớn ở Ghi-bê-ôn thì A-ma-xa đi ra gặp họ. Giô-áp đang mặc quân phục, bên hông mang cái đai xỏ cây gươm trong vỏ. Khi Giô-áp bước tới thì gươm tuột ra khỏi vỏ. 9Giô-áp hỏi A-ma-xa, “Anh ơi, mọi việc đều tốt đẹp cả chứ?”
Rồi ông giơ tay phải ra nắm râu A-ma-xa để hôn. 10A-ma-xa không coi chừng cây giáo trong tay Giô-áp. Giô-áp liền đâm vào bụng A-ma-xa khiến ruột đổ ra trên đất. Giô-áp không phải đâm lại lần thứ nhì vì A-ma-xa chết rồi.
Quân của Đa-vít truy lùng Sê-ba
Sau đó Giô-áp và em mình là A-bi-sai rượt theo Sê-ba, con Bích-ri. 11Một trong các chàng thanh niên theo Giô-áp đứng bên cạnh xác A-ma-xa bảo, “Ai theo phe Giô-áp và Đa-vít hãy đi theo Giô-áp!”
12A-ma-xa đang nằm chết trong vũng máu giữa đường. Khi chàng thanh niên thấy ai nấy cũng dừng lại nhìn xác thì lôi xác ra khỏi đường, để nằm trong một đám ruộng, rồi lấy một miếng vải phủ lên. 13Sau khi xác A-ma-xa được kéo ra khỏi đường cái thì tất cả người đi theo Giô-áp rượt đuổi Sê-ba, con Bích-ri.
Sê-ba chạy trốn đến A-bên Bết-Ma-a-ca
14Sê-ba đi suốt hết các chi tộc Ít-ra-en cho đến A-bên Bết-Ma-a-ca. Tất cả dân Bê-ri#20:14 dân Bê-ri Bản Hi-lạp và La-tinh ghi “dân Bích-ri.” đều họp lại đi theo hắn.
15Giô-áp và quân lính đi theo đến bao vây A-bên Bết-Ma-a-ca. Họ đắp đất sát vách thành và bắt đầu chọc phá vách để cho nó đổ xuống.
16Nhưng có một người đàn bà khôn khéo từ trong thành kêu lên, “Nghe đây, nghe đây! Làm ơn bảo Giô-áp đến đây. Tôi muốn nói chuyện với ông ta!”
17Vậy Giô-áp đến gần bà. Bà hỏi, “Ông phải Giô-áp không?”
Ông đáp, “Phải.”
Bà tiếp, “Nghe tôi nói đây.”
Giô-áp đáp, “Tôi nghe đây.”
18Người đàn bà bảo, “Trước đây người ta hay nói, ‘Hãy đi hỏi ý kiến A-bên,’ thì vấn đề sẽ được giải quyết xong xuôi. 19Tôi là một trong những người hiếu hòa, trung thành của Ít-ra-en. Ông đang tìm cách tiêu hủy một thành quan trọng của Ít-ra-en. Tại sao ông phải tiêu hủy tài sản của CHÚA?”
20Giô-áp trả lời, “Ta đâu có muốn tiêu hủy hay phá hại vật gì đâu! 21Đó không phải là ý định của ta. Nhưng ở đây có một người từ vùng núi Ép-ra-im tên Sê-ba, con Bích-ri. Hắn phản nghịch vua Đa-vít. Nếu các ngươi giải hắn đến cho ta, ta sẽ không đụng gì đến thành cả.”
Người đàn bà bảo Giô-áp, “Người ta sẽ ném đầu hắn qua vách thành cho ông.”
22Người đàn bà liền khôn khéo đi nói chuyện với dân trong thành. Họ cắt đầu Sê-ba, con Bích-ri và ném qua vách thành cho Giô-áp.
Ông thổi kèn, quân lính liền rời bỏ thành. Ai nấy trở về nhà, còn Giô-áp đi trở về với vua ở Giê-ru-sa-lem.
Những người thuộc bộ tham mưu của Đa-vít
23Giô-áp làm tư lệnh toàn quân Ít-ra-en. Bê-nai-gia, con Giê-hô-gia-đa chỉ huy người Kê-rê-thít và Bê-lê-thít. 24A-đô-ram coi sóc toán lao công. Giê-hô-sa-phát, con A-hi-lút là lục sự. 25Sê-va là bí thư của vua. Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ, 26còn Y-ra, người Giai-rít làm thầy tế lễ riêng#20:26 thầy tế lễ riêng Hay “quản gia” hoặc “cố vấn.” cho Đa-vít.

Currently Selected:

II Sa-mu-ên 20: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy