II Cô-rinh 1:23

II Cô-rinh 1:23 BPT

Tôi thưa với anh chị em điều nầy và có Thượng Đế làm chứng rằng: Lý do tôi không trở về Cô-rinh được là để tránh cho anh chị em khỏi bị trừng phạt và đau buồn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share