II Lịch sử 14:10

II Lịch sử 14:10 BPT

A-sa kéo quân ra đánh nhau với Xê-ra và chuẩn bị giao chiến ở thung lũng Xê-pha-thát ở Ma-rê-sa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share