I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1

I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1 BPT

Khi không thể chờ đợi được nữa thì chúng tôi quyết định nên ở lại A-thên một mình
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1