YouVersion Logo
Search Icon

I Lịch sử 24

24
Nhóm các thầy tế lễ
1Sau đây là nhóm các con trai A-rôn: Các con trai A-rôn là Na-đáp, A-bi-hu, Ê-lê-a-xa, và Y-tha-ma. 2Nhưng Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước cha mình, họ không có con trai. Cho nên Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma làm chức tế lễ. 3Với sự trợ lực của Xa-đốc, một trong các con cháu Ê-lê-a-xa, và A-hi-mê-léc, một con cháu Y-tha-ma, Đa-vít phân gia tộc họ thành hai nhóm khác nhau. Mỗi nhóm có nhiệm vụ riêng. 4Trong gia đình Ê-lê-a-xa có nhiều lãnh tụ hơn gia đình Y-tha-ma. Có mười sáu lãnh tụ từ gia đình Ê-lê-a-xa, và tám lãnh tụ từ gia đình Y-tha-ma. 5Các người trong gia đình Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma được chọn lựa theo lối bốc thăm. Một số người trong mỗi gia đình được chọn lựa để lo cho Nơi Thánh, một số được chọn để làm thầy tế lễ.
6Sê-mai-gia, con trai Nê-tha-nên, từ chi tộc Lê-vi làm ký lục.#24:6 ký lục Hay “lục sự hoặc thư ký.” Người có nhiệm vụ ghi lại sách vở, giấy tờ. Ông ghi chép tên tuổi của các con cháu đó trước mặt vua Đa-vít, các sĩ quan, thầy tế lễ Xa-đốc, A-hi-mê-léc, con trai A-bia-tha, các chủ gia đình của thầy tế lễ và người Lê-vi. Công tác được bắt thăm phân chia cho các gia đình của Ê-lê-a-xa và Y-tha-ma. Những người sau đây và nhóm của họ được lựa chọn.
7Người thứ nhất được chọn là Giê-hô-gia-ríp. Người thứ nhì là Giê-đai-gia. 8Người thứ ba là Ha-rim. Người thứ tư là Sê-ô-rim. 9Người thứ năm là Manh-ki-gia. Người thứ sáu là Mi-gia-min. 10Người thứ bảy là Hác-cô. Người thứ tám là A-bi-gia. 11Người thứ chín là Giê-sua. Người thứ mười là Sê-ca-nia. 12Người thứ mười một là Ê-li-a-síp. Người thứ mười hai là Gia-kim. 13Người thứ mười ba là Húp-ba. Người thứ mười bốn là Giê-sê-bê-áp. 14Người thứ mười lăm là Binh-ga. Người thứ mười sáu là Im-mê. 15Người thứ mười bảy là Hê-xia. Người thứ mười tám là Háp-bi-xê. 16Người thứ mười chín là Bê-tha-hia. Người thứ hai mươi là Giê-hê-kên. 17Người thứ hai mươi mốt là Gia-kin. Người thứ hai mươi hai là Ga-mun. 18Người thứ hai mươi ba là Đê-lai-gia. Người thứ hai mươi bốn là Ma-a-xia.
19Đó là những nhóm được chọn lựa để phục vụ trong đền thờ CHÚA. Họ vâng theo các qui tắc do A-rôn phổ biến theo như CHÚA là Thượng Đế của Ít-ra-en truyền dặn.
Các người Lê-vi khác
20Sau đây là tên của những người còn lại thuộc dòng họ Lê-vi:
Su-ba-ên là con cháu Am-ram, và Giê-đê-gia là con cháu Su-ba-ên.
21Ích-si-a là con trưởng nam của Rê-ha-bia.
22Từ họ hàng Ích-sa có Sê-lô-mốt. Gia-hát là một trong những con cháu Sê-lô-mốt.
23Con trưởng nam của Hếp-rôn là Giê-ri-a, con thứ hai là A-ma-ria, con thứ ba là Gia-ha-xi-ên, và con thứ tư là Giê-ca-mê-am.
24Con trai của U-xi-ên là Mi-ca. Con trai của Mi-ca là Sa-mia. 25Em của Mi-ca là Ích-si-a.
Con trai của Ích-si-a là Xa-cha-ri.
26Các con cháu của Mê-ra-ri là Ma-li và Mu-si. Con trai Mê-ra-ri là Gia-a-xia. 27Gia-a-xia, con của Mê-ra-ri có các con trai tên Sô-ham, Xa-cua và Íp-ri. 28Con trai Ma-li là Ê-lê-a-xa, nhưng Ê-lê-a-xa không có con trai nào.
29Con trai của Kích là Giê-ra-mê-ên.
30Các con trai của Mu-si là Ma-li, Ê-đe, và Giê-ri-mốt.
Đó là các người Lê-vi được liệt kê theo gia đình. 31Họ được chọn theo nhiệm vụ đặc biệt bằng cách bốc thăm trước mặt vua Đa-vít, Xa-đốc, A-hi-mê-léc, các trưởng gia đình của các thầy tế lễ, và người Lê-vi. Họ thi hành các công tác đó y như các thân nhân mình tức các thầy tế lễ, con cháu A-rôn đã làm. Gia đình của con trai cả hay con trai út được đối xử như nhau.

Currently Selected:

I Lịch sử 24: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy