มัดธาย 1
TH1940
1
ลำดับ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
1หนังสือ​ลำดับ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์, ซึ่ง​เป็น​เชื้อ​สาย​ของ​ดาวิด, ผู้​สืบ​ตระกูล​เนื่อง​มา​จาก​อับ​รา​ฮาม
2อับ​รา​ฮาม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยิศ​ฮาค, ยิศ​ฮาค​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยา​โคบ, ยา​โคบ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยู​ดา​และ​พี่​น้อง​ของ​เขา. 3ยู​ดา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เพ​เร็ศ​กับ​เซรา​เกิด​แต่​นาง​ธา​มาร, เพ​เร็ศ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เฮ็ศ​โรน, เฮ็ศ​โรน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ราม, 4ราม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อะ​มี​นา​ดาบ, อะ​มี​นา​ดาบ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​นา​โซน, นา​โซน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซัล​โมน, 5ซัล​โมน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โบอัศ​เกิด​แต่​นาง​รา​ฮาบ. โบอัศ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โอ​เบ็ด​เกิด​แต่​นาง​รูธ, โอ​เบ็ด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยิ​ซัย, 6ยิ​ซัย​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ดาวิด​ผู้​เป็น​กษัตริย์
ดาวิด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซะโล​โม​เกิด​แต่​นาง​ซึ่ง (แต่​ก่อน) เป็น​ภรรยา​ของ​อู​รี​ยา, 7ซะโล​โม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ระฮับ​อาม, ระฮับ​อาม​มี​บุตรชาย​ชื่ออะ​บี​ยา, อะ​บี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​ซา. 8อา​ซา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยะ​โฮ​ซา​ฟาด, ยะ​โฮ​ซา​ฟาด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โย​ราม, โย​ราม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อุ​ซี​ยา. 9อุ​ซี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โยธาม, โยธาม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​ฮาศ, อา​ฮาศ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ฮิศคี​ยา. 10ฮิศคี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​มะ​นา​เซ, มะ​นา​เซ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​โมน, อา​โมน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โย​ซี​ยา
11โย​ซี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยะ​คัน​ยา​กับ​พวก​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​เกิด​เมื่อ​คราว​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​ชะเลย​ยัง​กรุง​บาบู​โลน
12ครั้น​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​ยัง​กรุง​บาบู​โลน​แล้ว​ยะ​คัน​ยา​ก็​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซะอัลธิ​อัล, ซะอัลธิ​อัล​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซะ​รู​บา​เบ็ล. 13ซะ​รู​บา​เบ็ล​มี​บุตรชาย​ชื่ออะ​บี​อูด, อะ​บี​อูด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เอล​ยาคิม, เอล​ยาคิม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​โซร. 14อา​โชร​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซา​โดค, ซา​โดค​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อาคิม, อาคม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เอ​ลี​อูด. 15เอ​ลี​อูด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เอ​ละ​อา​ซาร, เอ​ละ​อา​ซาร​มี​บุตรชาย​ชื่อ​มัดธัน, มัดธัน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยา​โคบ. 16ยาโคบ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โย​เซฟ​ที่​เป็น​สามี​ของ​นาง​มา​เรีย​พระ​เยซู​ที่​เรียก​ว่า​พระ​คริสต์​ก็​บังเกิด​มา​แต่​นาง​มา​เรีย​นี้
17นับ​ดังนั้น​แล้ว, ตั้งแต่​อับ​รา​ฮาม​ลง​มา​จนถึง​ดาวิด​จึง​เป็น​สิบ​สี่​ชั่ว​คน, และ​นับตั้งแต่​ดาวิด​ลง​มา​จน​ถึง​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​ชะเลย​ยัง​กรุง​บาบู​โลน​เป็น​สิบ​สี่​ชั่ว​คน, และ​นับ​ตั้งแต่​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​ชะเลย​ยัง​กรุง​บาบู​โลน​จนถึง​พระ​คริสต์​เป็น​สิบ​สี่​ชั่ว​คน
พระ​กำเนิด​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
18เรื่อง​พระ​กำเนิด​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ดังนี้​คือ​มา​เรีย​ผู้​เป็น​มารดา​ของ​พระ​เยซู​นั้น, เดิม​โย​เซฟ​ได้​สู่​ขอ​มั่น​กัน​ไว้​แล้ว, ก่อน​ที่​จะ​ได้​อยู่​กิน​ด้วยกัน, ก็​เห็น​ว่า​มา​เรีย​มี​ครรภ์​แล้ว​ด้วย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์. 19แต่​โย​เซฟ​คู่​มั่น​ของ​เขา​เป็น​คน​ดี​สัตย์​ซื่อ, ไม่​พอใจ​ที่​จะ​แพร่ง​พราย​ความ​เป็นไป​ของ​เธอ, หมาย​จะ​ไห้​เธอ​หลบ​ไป​เสีย​เป็น​การ​ลับ
พวก​นักปราชญ์​มา​จาก​ทิศ​ตะวันออก
20แต่​เมื่อ​โย​เซฟ​ยัง​ตริ​ตรอง​ด้วย​เรื่อง​นี้​ก็​มี​ทูต​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ​เจ้า​มา​ปรากฎ​แก่​โย​เซฟ​ใน​ความ​ฝัน​ว่า, “โย​เซฟ​บุตร​ดาวิด, อย่า​วิตก​ใน​การ​ที่​จะ​รับ​มา​เรีย​มา​เป็น​ภรรยา​ของ​เจ้า​เลย, เพราะว่า​ผู้​ซึ่ง​ปฏิสนธิ์​ใน​ครรภ์​ของ​เธอ​เป็น​โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์. 21เธอ​จะ​ประสูต​บุตร​เป็น​ชาย, แล้ว​เจ้า​จง​เรียก​นาม​ท่าน​ว่า​เยซู, เพราะว่า​ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​จะ​โปรด​ช่วย​พล​ไพร่​ของ​ท่าน​ให้​รอด​จาก​ความ​ผิด​ของ​เขา” 22การ​ที่​เป็น​มา​ทั้งน​ก็​เพื่อ​จะ​ให้​คำ​ของ​พระ​เจ้า​สำเร็จ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ไว้​โดย​ปาก​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​ว่า, 23นี่​แน่ะ สาว​พรหมจารี​คน​หนึ่ง​จะ​มี​ครรภ์. และ​จะ​คลอด​บุตรชาย. และ​เขา​จะ​เรียก​นาม​ของ​ท่าน​ว่า​อิม​มา​นุ​เอล แปล​ว่า​พระ​เจ้า​อยู่​กับ​เรา. 24ครั้น​โย​เซฟ​ตื่น​ขึ้น​ก็​กระทำ​ตาม​คำ​ซึ่ง​ทูต​ของ​พระ​เจ้า​สั่ง​นั้น​คือ​ได้​รับ​มา​เรีย​มา, 25แต่​มิได้​ร่วม​รู้​กับ​เธอ​จน​ประสูต​บุตรชาย​แล้ว​และ​เขา​ได้​เรียก​นาม​ของ​บุตร​นั้น​ว่า​เยซู

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับ 1940 สงวนลิขสิทธิ์ 1940 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai 1940 Copyright ©1940 Thailand Bible Society

Learn More About พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับ 1940