YouVersion Logo
Search Icon

มัดธาย 1

1
ลำดับ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
1หนังสือ​ลำดับ​วงศ์​ของ​พระ​เยซู​คริสต์, ซึ่ง​เป็น​เชื้อ​สาย​ของ​ดาวิด, ผู้​สืบ​ตระกูล​เนื่อง​มา​จาก​อับ​รา​ฮาม
2อับ​รา​ฮาม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยิศ​ฮาค, ยิศ​ฮาค​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยา​โคบ, ยา​โคบ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยู​ดา​และ​พี่​น้อง​ของ​เขา. 3ยู​ดา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เพ​เร็ศ​กับ​เซรา​เกิด​แต่​นาง​ธา​มาร, เพ​เร็ศ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เฮ็ศ​โรน, เฮ็ศ​โรน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ราม, 4ราม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อะ​มี​นา​ดาบ, อะ​มี​นา​ดาบ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​นา​โซน, นา​โซน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซัล​โมน, 5ซัล​โมน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โบอัศ​เกิด​แต่​นาง​รา​ฮาบ. โบอัศ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โอ​เบ็ด​เกิด​แต่​นาง​รูธ, โอ​เบ็ด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยิ​ซัย, 6ยิ​ซัย​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ดาวิด​ผู้​เป็น​กษัตริย์
ดาวิด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซะโล​โม​เกิด​แต่​นาง​ซึ่ง (แต่​ก่อน) เป็น​ภรรยา​ของ​อู​รี​ยา, 7ซะโล​โม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ระฮับ​อาม, ระฮับ​อาม​มี​บุตรชาย​ชื่ออะ​บี​ยา, อะ​บี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​ซา. 8อา​ซา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยะ​โฮ​ซา​ฟาด, ยะ​โฮ​ซา​ฟาด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โย​ราม, โย​ราม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อุ​ซี​ยา. 9อุ​ซี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โยธาม, โยธาม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​ฮาศ, อา​ฮาศ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ฮิศคี​ยา. 10ฮิศคี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​มะ​นา​เซ, มะ​นา​เซ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​โมน, อา​โมน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โย​ซี​ยา
11โย​ซี​ยา​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยะ​คัน​ยา​กับ​พวก​พี่​น้อง​ของ​ท่าน​เกิด​เมื่อ​คราว​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​ชะเลย​ยัง​กรุง​บาบู​โลน
12ครั้น​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​ยัง​กรุง​บาบู​โลน​แล้ว​ยะ​คัน​ยา​ก็​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซะอัลธิ​อัล, ซะอัลธิ​อัล​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซะ​รู​บา​เบ็ล. 13ซะ​รู​บา​เบ็ล​มี​บุตรชาย​ชื่ออะ​บี​อูด, อะ​บี​อูด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เอล​ยาคิม, เอล​ยาคิม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อา​โซร. 14อา​โชร​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ซา​โดค, ซา​โดค​มี​บุตรชาย​ชื่อ​อาคิม, อาคม​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เอ​ลี​อูด. 15เอ​ลี​อูด​มี​บุตรชาย​ชื่อ​เอ​ละ​อา​ซาร, เอ​ละ​อา​ซาร​มี​บุตรชาย​ชื่อ​มัดธัน, มัดธัน​มี​บุตรชาย​ชื่อ​ยา​โคบ. 16ยาโคบ​มี​บุตรชาย​ชื่อ​โย​เซฟ​ที่​เป็น​สามี​ของ​นาง​มา​เรีย​พระ​เยซู​ที่​เรียก​ว่า​พระ​คริสต์​ก็​บังเกิด​มา​แต่​นาง​มา​เรีย​นี้
17นับ​ดังนั้น​แล้ว, ตั้งแต่​อับ​รา​ฮาม​ลง​มา​จนถึง​ดาวิด​จึง​เป็น​สิบ​สี่​ชั่ว​คน, และ​นับตั้งแต่​ดาวิด​ลง​มา​จน​ถึง​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​ชะเลย​ยัง​กรุง​บาบู​โลน​เป็น​สิบ​สี่​ชั่ว​คน, และ​นับ​ตั้งแต่​ต้อง​ถูก​กวาด​ไป​เป็น​ชะเลย​ยัง​กรุง​บาบู​โลน​จนถึง​พระ​คริสต์​เป็น​สิบ​สี่​ชั่ว​คน
พระ​กำเนิด​ของ​พระ​เยซู​คริสต์
18เรื่อง​พระ​กำเนิด​ของ​พระ​เยซู​คริสต์​เป็น​ดังนี้​คือ​มา​เรีย​ผู้​เป็น​มารดา​ของ​พระ​เยซู​นั้น, เดิม​โย​เซฟ​ได้​สู่​ขอ​มั่น​กัน​ไว้​แล้ว, ก่อน​ที่​จะ​ได้​อยู่​กิน​ด้วยกัน, ก็​เห็น​ว่า​มา​เรีย​มี​ครรภ์​แล้ว​ด้วย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์. 19แต่​โย​เซฟ​คู่​มั่น​ของ​เขา​เป็น​คน​ดี​สัตย์​ซื่อ, ไม่​พอใจ​ที่​จะ​แพร่ง​พราย​ความ​เป็นไป​ของ​เธอ, หมาย​จะ​ไห้​เธอ​หลบ​ไป​เสีย​เป็น​การ​ลับ
พวก​นักปราชญ์​มา​จาก​ทิศ​ตะวันออก
20แต่​เมื่อ​โย​เซฟ​ยัง​ตริ​ตรอง​ด้วย​เรื่อง​นี้​ก็​มี​ทูต​องค์​หนึ่ง​ของ​พระ​เจ้า​มา​ปรากฎ​แก่​โย​เซฟ​ใน​ความ​ฝัน​ว่า, “โย​เซฟ​บุตร​ดาวิด, อย่า​วิตก​ใน​การ​ที่​จะ​รับ​มา​เรีย​มา​เป็น​ภรรยา​ของ​เจ้า​เลย, เพราะว่า​ผู้​ซึ่ง​ปฏิสนธิ์​ใน​ครรภ์​ของ​เธอ​เป็น​โดย​เดช​พระ​วิญญาณ​บริสุทธิ์. 21เธอ​จะ​ประสูต​บุตร​เป็น​ชาย, แล้ว​เจ้า​จง​เรียก​นาม​ท่าน​ว่า​เยซู, เพราะว่า​ท่าน​เป็น​ผู้​ที่​จะ​โปรด​ช่วย​พล​ไพร่​ของ​ท่าน​ให้​รอด​จาก​ความ​ผิด​ของ​เขา” 22การ​ที่​เป็น​มา​ทั้งน​ก็​เพื่อ​จะ​ให้​คำ​ของ​พระ​เจ้า​สำเร็จ​ซึ่ง​พระ​องค์​ได้​ตรัส​ไว้​โดย​ปาก​ของ​ศาสดา​พยากรณ์​ว่า, 23นี่​แน่ะ สาว​พรหมจารี​คน​หนึ่ง​จะ​มี​ครรภ์. และ​จะ​คลอด​บุตรชาย. และ​เขา​จะ​เรียก​นาม​ของ​ท่าน​ว่า​อิม​มา​นุ​เอล แปล​ว่า​พระ​เจ้า​อยู่​กับ​เรา. 24ครั้น​โย​เซฟ​ตื่น​ขึ้น​ก็​กระทำ​ตาม​คำ​ซึ่ง​ทูต​ของ​พระ​เจ้า​สั่ง​นั้น​คือ​ได้​รับ​มา​เรีย​มา, 25แต่​มิได้​ร่วม​รู้​กับ​เธอ​จน​ประสูต​บุตรชาย​แล้ว​และ​เขา​ได้​เรียก​นาม​ของ​บุตร​นั้น​ว่า​เยซู

Currently Selected:

มัดธาย 1: TH1940

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy