YouVersion Logo
Search Icon

Matta 1

1
BAP 1
1 İBRAHİM oğlu, Davud oğlu, İsa Mesihin nesebinin kitabıdır.
İbrahim İshakın babası idi; 2İshak Yakubun babası idi; Yakub Yahuda ve kardeşlerinin babası idi; 3Yahuda Tamardan doğan Perets ve Zerahın babası idi; Perets Hetsronun babası idi; Hetsron Ramın babası idi; 4Ram Amminadabın babası idi; Amminadab Nahşonun babası idi; Nahşon Salmonun babası idi; 5Salmon Rahabdan doğan Boazın babası idi; Boaz Ruttan doğan Obedin babası idi; Obed Yessenin babası idi; 6Yesse kıral Davudun babası idi.
Davud Uriyanın karısından olan Süleymanın babası idi; 7Süleyman Rehoboamın babası idi; Rehoboam Abiyanın babası idi; Abiya Asanın babası idi; 8Asa Yehoşafatın babası idi; Yehoşafat Yoramın babası idi; Yoram Uzziyanın babası idi; 9Uzziya Yotamın babası idi; Yotam Ahazın babası idi; Ahaz Hizkiyanın babası idi; 10Hizkiya Manassenin babası idi; Manasse Amonun babası idi; Amon Yoşiyanın babası idi; 11Yoşiya Babile sürgünlük zamanında doğan Yekonya ve kardeşlerinin babası idi.
12Yekonya Babile sürgünlükten sonra doğan Şealtielin babası idi; Şealtiel Zerubbabelin babası idi; 13Zerubbabel Abiudun babası idi; Abiud Elyakimin babası idi; Elyakim Azorun babası idi; 14Azor Sadokun babası idi; Sadok Ahimin babası idi; Ahim Eliudun babası idi; 15Eliud Eleazarın babası idi; Eleazar Mattanın babası idi; Mattan Yakubun babası idi; 16Yakub Meryemin kocası Yusufun babası olup, Meryemden de Mesih denilen İsa doğdu.
17İmdi, İbrahimden Davuda kadar olan nesiller on dört nesildir; Davuddan Babile sürgünlüğe kadar on dört nesildir; ve Babile sürgünlükten Mesihe kadar on dört nesildir.
18İsa Mesihin doğması da şöyle oldu: anası Meryem Yusufa nişanlanmış olduğu halde, buluşmalarından önce Ruhülkudüsten gebe olduğu anlaşıldı. 19Nişanlısı Yusuf, salih bir adam olup onu âleme rüsvay etmek istemiyerek, gizlice boşamak niyetinde idi. 20Fakat bunları düşünürken, işte, Rabbin meleği ruyada ona görünüp dedi: Sen, Davud oğlu Yusuf, Meryemi kendine karı olarak almaktan korkma; çünkü kendisinde doğmuş olan Ruhülkudüstendir. 21Ve bir oğul doğuracaktır; ve onun adını İsa koyacaksın; çünkü kavmını günahlarından kurtaracak olan odur.
22İmdi, peygamber vasıtası ile RAB tarafından söylenen:
23“İşte, kız gebe kalacak, ve bir oğul doğuracak,
Ve onun adını İmmanuel koyacaklar;”#İşaya 7:14.
— bu da, Allah bizimledir, diye tercüme olunur — sözü yerine gelsin diye, hep bunlar vaki oldu.
24Yusuf uykusundan uyandı, Rabbin meleğinin kendisine buyurduğu gibi yaptı; 25ve karısını yanına alıp bir oğul doğuruncıya kadar onu bilmedi; ve çocuğun adını İsa koydu.

Currently Selected:

Matta 1: KMEYA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy