Еванђеље по Јовану 1
SB-ERV

Еванђеље по Јовану 1

1
Реч постаје тело
1У почетку је била Реч,
и Реч је била код Бога,
и Реч је била Бог.
2Она је у почетку била код Бога.
3Све је кроз њу постало
и без ње није постало ништа што је постало.
4У њој је био живот
и тај живот је људима био светлост.
5И светлост светли у тами
и тама је није обузела#1,5 и тама је није обузела Или: али тама је није разумела..
6Појави се човек, послан од Бога, по имену Јован. 7Он је дошао као сведок, да сведочи за светлост, да преко њега сви поверују. 8Он сам није био светлост, него је сведочио за светлост. 9А он – истинска светлост која просветљује#1,9 просветљује Или: обасјава. сваког човека – дошао је на свет#1,9 сваког … свет Или: сваког човека који долази на свет..
10Био је на свету
и свет је кроз њега постао,
али га свет није препознао.
11Својима је дошао,
али они га нису примили.
12А онима који су га примили
дао је моћ да постану Божија деца –
онима који верују у његово име,
13који нису рођени природним путем#1,13 природним путем Дословно: од крви.,
ни од воље тела,
ни од воље мужа, већ од Бога.
14И Реч је постала тело и настанила се међу нама,
и ми смо гледали њену славу,
славу Јединорођенога од Оца,
пуног милости и истине.
15Јован сведочи за њега и виче: »Ово је онај за кога сам рекао: ‚Онај који за мном долази, већи је од мене, јер је био пре мене.‘«
16Од његове смо пуноће сви примили, и то милост на милост. 17Јер, Закон је дат преко Мојсија, а милост и истина дошли су преко Исуса Христа. 18Бога нико никад није видео. Јединорођени Бог#1,18 Јединорођени Бог У неким рукописима стоји: Јединорођени Син Божији., који је у Очевом крилу – он га је објавио.
Сведочанство Јована Крститеља
(Мт 3,1-12; Мк 1,2-8; Лк 3,15-17)
19А ово је било Јованово сведочанство када су Јудеји из Јерусалима послали свештенике и Левите да га упитају: »Ко си ти?«
20Он не одби да им призна, него им отворено рече: »Ја нисам Христос.«
21»Па ко си онда?« упиташе га. »Јеси ли Илија?«
А он рече: »Нисам.«
»Јеси ли Пророк?«
Он одговори: »Не.«
22Онда му рекоше: »Кажи нам ко си, да можемо да одговоримо онима који су нас послали. Шта ти кажеш за себе?«
23А он рече: »Ја сам
‚глас онога који виче у пустињи:
Поравнајте пут Господњи!‘#Ис 40,3
као што каже пророк Исаија.«
24А неки од посланих били су фарисеји. 25Они га упиташе: »Зашто онда крштаваш ако ниси Христос, ни Илија, ни Пророк?«
26»Ја крштавам водом#1,26 водом Или: у води; исто и у 31. и 33. стиху.«, одговори им он, »али међу вама стоји онај кога ви не познајете, 27онај који долази за мном. Њему ја нисам достојан ни ремење на обући да одвежем.«
28Ово се догодило у Витанији, с оне стране реке Јордан, где је Јован крштавао.
Исус је Божије Јагње
29Сутрадан Јован угледа Исуса како долази к њему, па рече: »Ево Јагњета Божијег, које односи грехе света! 30То је онај за кога сам рекао: ‚За мном долази човек који је од мене већи, јер је био пре мене.‘ 31Ја га нисам познавао, али сам дошао да крштавам водом, да би он могао да се објави Израелу.«
32Затим је Јован овако сведочио: »Видео сам Духа како силази са неба као голуб и остаје на њему. 33Ја га не бих препознао, али ми је рекао Онај који ме је послао да крштавам водом: ‚На кога видиш да Дух силази и на њему остаје, то је онај који крштава Светим Духом.‘ 34И ја сам видео и сведочим да је ово Син Божији.«
Први ученици
35Сутрадан је Јован опет био тамо са двојицом својих ученика.
36Угледавши Исуса како пролази, рече: »Ево Јагњета Божијег!«
37Када су она два ученика чула шта је рекао, пођоше за Исусом.
38Исус се осврну и виде их како иду за њим, па их упита: »Шта хоћете?«
Они му рекоше: »Раби« – што значи »Учитељу« – »где станујеш?«
39»Дођите и видећете«, рече им он.
И они одоше и видеше где станује и тога дана остадоше код њега. Било је око четири сата#1,39 око четири сата Дословно: око десетог часа..
40Један од ове двојице који су чули Јована и пошли за Исусом био је Андреја, брат Симона Петра. 41Он одмах нађе свога брата Симона, па му рече: »Нашли смо Месију!« – то јест Христа – 42и одведе га к Исусу.
Исус га погледа и рече: »Ти си Симон син Јованов. Зваћеш се Кифа« – што значи »Петар«#1,42 Кифа … Петар »Кифа« на арамејском језику и »Петар« на грчком значи »стена«..
Исус позива Филипа и Натанаила
43Сутрадан Исус одлучи да иде у Галилеју, па нађе Филипа и рече му: »Пођи за мном.«
44Филип је био из Витсаиде, Андрејиног и Петровог града.
45Филип нађе Натанаила, па му рече: »Нашли смо онога о коме су писали Мојсије у Закону и пророци – Исуса из Назарета, Јосифовог сина!«
46»Зар из Назарета може да дође нешто добро?« упита га Натанаил.
А Филип му рече: »Дођи, па види.«
47Исус угледа Натанаила како долази к њему, па рече за њега: »Ево правог Израелца у коме нема лукавства.«
48»Одакле ме познајеш?« упита Натанаил.
А Исус му одговори: »Видео сам те док си још био испод смокве, пре него што те је Филип позвао«.
49»Раби«, рече му Натанаил, »ти си Син Божији, ти си Цар Израела!«
50»Зар верујеш зато што сам ти рекао да сам те видео испод смокве?« упита га Исус. »Видећеш и веће ствари од ових.«
51Онда рече: »Истину вам кажем: видећете отворено небо и Божије анђеле како узлазе и силазе на Сина човечијега.«