Gweledigeth 21
SBY1567
21
Pen. xxj.
3, 24: Gwynvydedic cyflwr yr ei dywiol, 8, 27 A thrwm helhynt yr ei andywiol. 11 Agwedd y Caersalem nefawl, ac am wreic yr Oen.
1AC mi weleis nef newydd, a dayar newydd: cans y nef cyntaf, ar ddayar cyntaf eithont heybio, ac ni doedd dim moor mwy.
2A’ myvi Ioan y weleis y dinas santaidd Caersalem newyð yn discin or nef oddiwrth Ddyw gwedy y thrwsio mal priodasverch ar vedr y #21:2 eu, ei, i, higwr.
3Ac mi glyweis lleis mawr allan o’r nef yn dwedyd Syna. #21:3 * lluestyyTabernacl Dyw gyda’r dynion, ac ef yn dric gydac hwynt, ac hwy y vyddant bobyl yddo ef, a Dyw y hun, y bydd y Dyw hwy ynghyd ac ynthwy.
4A Dyw y sych ymaith yr oll ðeigre oddiwrth y llygeid: ac ny bydd dim myrfolaeth mwy, na thristwch, na liefein, ac ny bydd dim poen mwy: cans y pethey cyntaf eithont heybiaw.
5Ar vn y eisteddoedd ar yr eisteddle, y ddwad, Syna, yrwyf yn gwneythur pob peth oc newyð: ac ef ddwad wrthyfi Escrifena: can ys y maent y geiriey yma yn ffyddlawn ac yn gywir.
6Ac ef y ddwad wrthyfi. E ðerfy mi wyf #21:6 Alpha ac Omegaα ac y dechreyad ar diwedd. Mi rrof yr vn y sydd sychedic, o ffynon dwr y bywyd yn #21:6 * ratrrydd.
7Yr vn orchfyga, y geiff etifeðy yr holl pethey, ac mi vyða Ddyw yðo ef, ac ynte vyð mab y miney.
8Ond yr ofnoc ac #21:8 * digred, yr ei eb greduanghredadwy ar #21:8 yr ei scelercasddynion a’r llyaswyr, ar pyteinwyr ar #21:8 swyuwyr, sibyldēwyrcyfareddwyr ar delw‐addolwyr, a phob celwddoc y rran hwynt y vydd yny pwll, ysydd yn llosgi o dan a’ brymstan, yr hwn ydiwr eil myrfolaeth.
9Ac vn or seith Angel, yrrein oeddent ar seith phiol ganthynt yn llawn or seith pla diwethaf y ddoyth attaf, ac ymddiddanoedd a mi, dan ddwedyd, #21:9 * Dyred, DegleDabre: mi ddangosaf ytti y priodasverch, gwreic yr Oen.
10Ac ef ym dugoeð i ymaith ynyr yspryd y #21:10 vynydd’lan ychwel vawr, ac y ðangosoeð y mi y dinas vawr Caersalem santeidd, yn discin alllan or nef oddiwrth Ddyw.
11A’ gogoniant Dyw genthi, ae discleyrad hi oeð debic y vaen gwerthvawrysaf, megis maen Iaspar #21:11 * crystallizantieglaer mal crystal.
12Ac yrydoedd yddi #21:12 gaer, vurvagwyr vawr ywchel a’ doyddec porth iddi, ac wrth y pyrth doyddec Angel, ac enwey yn escrivenedic, yrrein ydynt doyddec llwyth #21:12 plantmeybion yr Israel.
13Ar barth y Dwyrein yr oedd tri phorth ac ar du y Gogledd tri phorth, ac ar tu y Dehey tri phorth, ac ar y tu Gorllewyn tri phorth.
14A #21:14 * Llat. murus.i. mur, gwalmagwyr y dinas oedd a doyddec #21:14 sailgryndwal yddi, ac yndynt hwy enwey y doyddec ebostolion yr Oen.
15Ac yr ydoedd gan yr vn y ymddiddanoeð a mi, corsen aur y vessyr y dinas, ae phyrth hi, ae magwyr hi.
16A’r dinas y osodwyd yn bedwar #21:16 ochrog ae #21:16 * hydhud oedd cymeint ae lled, ac ef y vessyroedd y dinas ar corsen doyðec mil #21:16 ystod: ac hud, ac lled ae hywchter sy yn #21:16 gogymetrologymeint.
17Ac ef y vesyroedd y magwyr hi, #21:17 * cant a’ .44 cuvyddpedwar cuvyt a seith igein, wrth vessyr dun, #21:17 * ys efyr hwn yw, mesur yr Angel.
18Ac adeil y magwyr hi oedd o vaen Iaspar, a’r dinas oedd aur pur, yn debic y wydyr gloyw.
19A’ gryndwal magwyr y dinas oedd gwedy y thrwsio a’ phob rryw vaen gwerthfawr: y gryndwal cynta oedd maen Iaspar: yr eil o Saphir, y trydydd oedd o vaen Chalcedon: y pedwerydd Smaragdus.
20Y pymed Sardonix: y chweched Sardius: y seithfet Chrysolithus: yr wythfed Beryl: y nawfed Topazius: y decfed Chrysoprasus: yr vnfed a’r ddec Hiacinthus: y doyddecfed Amethystus.
21Ar doyddec porth doyddec perl oeddent, a’ phob porth ’sydd o vn Perl, a’ heol y dinas’ sy aur pur, mal gwydyr disgleyredd.
22Ac ny weleis i vn demel yndi: cans yr Argl=Ddyw hollallvawc a’r Oen, #21:22 * estyw y themel hi.
23Ac nyd rreid yr dinas, wrth yr hayl, nar lleyad y #21:23 lewychy, dywynu’oleyo yndi: cans gogoniant Dyw y goleyoeð hi, a’r Oen yw goleyni hi.
24Ar bobyl cadwedic y rrodiant yny goleyni hi: a’ Brenhinoedd y ddayar y ddugant y gogoniant ac anrrydedd yddi hi.
25Ac ny chayer y phyrth hi can #21:25 * ar hydtrwyr dydd: ny vydd ddim nos yno.
26A’ gogoniant, ac anrrydedd, y Cenedloedd a dducir yddi.
27Ac nyd a y mewn yddi dim aflan, neu beth bynac y weythio #21:27 * fieiddbethcasineb ney gelwddey, ond y rei y escrifenwyt #21:27 ynmewn Llyfr bowyd yr Oen.