Parallel
1
Paulus groet vir Titus
1Ek, Paulus, is 'n #1:1 dienaar: 'n Dienaar van God behoort aan God, en God het hom gekies om iets baie spesiaal te doendienaar van God en 'n #1:1 apostels: Jesus het mense gekies en gestuur om te gaan preek en om siek mense gesond te maak en om *duiwels uit te jaag. Jesus het hulle “apostels” genoemapostel van Jesus Christus. God het mense gekies om aan Hom te behoort en Hy het my gestuur om daardie mense te help sodat hulle geloof meer kan word, sodat hulle kan weet wat die waarheid is en sodat hulle vir God reg kan dien. 2Ek is 'n apostel sodat hulle seker kan weet dat God die #1:2 ewige lewe: Ware lewe by Godewige lewe vir hulle sal gee. God het dit belowe voordat die tyd begin het, en Hy lieg nie. 3God, ons #1:3 Redder: 'n Ander Naam vir die Here. Dit beteken die volk Israel het geglo dat Hy sal hulle redRedder, het op die regte tyd sy boodskap gestuur en Hy het vir my gesê ek moet die boodskap vir mense bring. 4Ek, Paulus, skryf hierdie brief vir jou, Titus. Jy is vir my soos my eie kind, omdat ons saam in Christus glo. Ek bid dat God die Vader en Christus Jesus ons #1:4 Redder: 'n Ander Naam vir *die Messias, *die ChristusRedder #1:4 genadig: Goed wees vir mense, vriendelik wees met hulle, jammer wees vir hulle en hulle sonde vergewegenadig sal wees vir jou en dat Hy ook vir jou vrede sal gee.
Wat Titus op Kreta moet doen
5Weet jy hoekom ek gesê het jy moet op die eiland Kreta bly? Dit is sodat jy al die dinge kan doen wat ek nie gedoen het nie. Jy moet ook in elke stad #1:5 ouderlinge: Leiers in die Christelike gemeentes. Hulle werk was om oor die gemeentes te regeerouderlinge kies en aanstel. Ek het vir jou gesê hoe jy dit moet doen. 6Niemand moet oor hulle kan praat en sê dat 'n ouderling verkeerde dinge doen nie. 'n Ouderling moet net een vrou hê, en sy kinders moet #1:6 gelowiges: Die mense wat in Christus glogelowiges wees. Mense moenie oor hulle kan praat en sê dat die kinders wild lewe en verkeerde en slegte dinge doen en ongehoorsaam is nie. 7'n Ouderling werk vir God, daarom moet niemand oor hom kan praat en sê dat hy verkeerde dinge doen nie. Hy moenie dink dat hy beter is as ander mense nie, hy moenie gou kwaad word nie, hy moenie te veel drink en dan dronk word nie, hy moenie daarvan hou om te baklei nie, en hy moenie altyd meer goed wil hê nie. 8Nee, hy moet goed wees vir #1:8 vreemdeling: Iemand wat in 'n ander land of stad woon, nie by sy eie mense nie. Die mense van daardie plek laat hom toe om daar te woonvreemdelinge, hy moet daarvan hou om goeie dinge te doen, hy moet weet hoe om reg te lewe, hy moet doen wat reg is, hy moet aan God #1:8 gewy, gewyd: Iemand of iets wat aan die Here behoort of wat vir die Here werk of iets wat mense in sy *tempel gebruik, is gewydgewy wees en hy moenie sy humeur verloor en kwaad word nie. 9'n Ouderling moet aanhou om die boodskap te glo, die boodskap wat waar is en wat dieselfde is as die boodskap wat die #1:9 apostels: Jesus het mense gekies en gestuur om te gaan preek en om siek mense gesond te maak en om *duiwels uit te jaag. Jesus het hulle “apostels” genoemapostels vir hom geleer het. Dan sal hy vir mense kan #1:9 bemoedig: Wanneer 'n mens iemand sterk maak sodat hy nie moedeloos word nie, dan bemoedig jy hombemoedig. En wanneer mense ander dinge sê as die dinge wat ons vir hulle geleer het, dan sal hy ook vir hulle kan sê dat hulle verkeerd is.
Pasop vir mense wat verkeerde dinge sê
10Daar is baie mense wat #1:10 opstandig: Ongehoorsaam en hardkoppigopstandig is, hulle praat oor dinge wat niks beteken nie en hulle wil hê die mense moet dit glo. Baie van die mense wat so praat, is Jode wat nou in Christus glo. 11Jy moet hulle keer sodat hulle nie daardie verkeerde stories vertel nie. Want wanneer hulle vir mense dinge leer wat hulle nie vir hulle moet leer nie, dan maak hulle die mense in party huisgesinne heeltemal deurmekaar, mense wat in Christus glo. Hulle doen hierdie dinge om geld te kry, en dit is 'n #1:11 skande: Iets wat baie sleg is. Die Here haat ditskande. 12Een van die mense van Kreta het soos 'n #1:12 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofeet gepraat. Hy het gesê:
Die mense van Kreta lieg altyd,
hulle is soos gevaarlike diere,
hulle wil altyd eet en hulle is lui.
13Hierdie man het die waarheid gepraat. Daarom moet jy reguit vir hulle sê dat hulle dinge doen wat verkeerd is. Jy moet dit doen sodat hulle die regte dinge kan glo. 14Hulle moet ophou om te luister na die Jode se stories wat nie waar is nie. Hulle moet ook nie luister na ander mense wat vir hulle sê wat hulle moet doen nie. Hulle moet ophou om te luister na daardie mense, want dit is mense wat self nie meer wil luister na die waarheid nie. 15Alles is #1:15 rein: Iemand of iets wat rein is, mag in die *tempel kom of naby enige iets wat aan die Here behoort en hy mag die Here dien. Wanneer iets rein is, dan mag 'n mens wat rein is, dit gebruik of eet of daaraan raakrein vir mense wat net vir God dien. Maar party mense dink verkeerde dinge, hulle gedagtes is vuil van die sonde, en hulle glo nie in Christus nie, niks is rein vir hulle nie. Hulle kan nie reg dink nie en hulle weet nie wat is reg of verkeerd nie, want die sonde het alles wat hulle dink, vuil laat word. 16Hulle sê vir almal dat hulle vir God ken, maar die dinge wat hulle doen, wys dat hulle nie vir Hom ken nie. God haat daardie mense, want hulle luister nie na Hom nie en hulle kan nie iets doen wat goed is nie.