Parallel
124
Dit is die Here wat vir ons gehelp het
1'n Lied wanneer mense na die #124:1 tempel: 'n Gebou waar mense *offers gebring het en gebid het en waar hulle die Here gedien hettempel gaan. Van Dawid.
“As die Here ons nie gehelp het nie,”
dit moet die Israeliete sê, dit moet hulle doen,
2“as die Here ons nie gehelp het
toe mense ons aangeval het nie,
3dan het die mense ons lewendig ingesluk
omdat hulle kwaad was vir ons,
4dan het die water ons weggespoel,
en dan het die waterstroom oor ons gevloei,
5dan het die groot branders bo-oor ons gespoel.
6Ons prys die Here, Hy het ons nie gelos
sodat die vyande ons kan op-eet nie.
7Ons is soos 'n voël wat vry weggekom het
uit die #124:7 vangnet: 'n Net van tou waarmee mense voëls of diere vang. Partymaal gooi mense die net oor die dier of die voël, partymaal trek hulle die net styf tussen bome of pale en dan vlieg voëls daarin vas, partymaal val die net op die voël of diervangnet van die voëlvanger.
Die net het gebreek, en ons het vry weggekom.
8Dit is die Hére wat vir ons gehelp het,
die Here wat die hemel en die aarde gemaak het.”