Matteus 1
ABA

Matteus 1

1
Jesus se voorouers
(Ook Luk 3:23-38)
1Hier is 'n lys van die name van Jesus Christus se #1:1 voorouers: Die oupas en oumas, en hulle oupas en oumas, tot by die eerste *voorvadervoorouers. Jesus was die #1:1 Seun van Dawid: Een van die Name vir Jesus. Dit beteken dat Hy van die *nageslag van Dawid kom en dat Hy Koning is soos DawidSeun van Dawid, en die #1:1 Seun van Abraham: 'n Naam vir Jesus. Dit beteken dat Hy van die *nageslag van Abraham kom met wie die Here 'n *verbond gemaak hetSeun van Abraham.
2Abraham was die pa van Isak, Isak die pa van Jakob, en Jakob die pa van Juda en sy broers. 3Juda was die pa van Peres en Serag, en hulle ma was Tamar. Peres was die pa van Gesron, en Gesron die pa van Ram. 4Ram was die pa van Amminadab, en Amminadab die pa van Nagson, en Nagson die pa van Salmon. 5Salmon was die pa van Boas, en Boas se ma was Ragab. Boas was die pa van Obed, en Obed se ma was Rut. Obed was die pa van Isai 6en Isai die pa van koning Dawid.
Dawid was die pa van Salomo, en Salomo se ma was die vrou van Uria. 7Salomo was die pa van Rehabeam, en Rehabeam die pa van Abia, en Abia die pa van Asa. 8Asa was die pa van Josafat, Josafat die pa van Joram, en Joram die pa van Ussia. 9Ussia was die pa van Jotam, Jotam die pa van Agas, en Agas die pa van Hiskia. 10Hiskia was die pa van Manasse, Manasse die pa van Amon, en Amon die pa van Josia. 11Josia was die pa van Jojagin en sy broers. Dit was in die tyd toe die mense van #1:11 Juda: Die mense in die suide van die landJuda #1:11 slaaf: 'n Slaaf is 'n mens wat aan iemand anders behoort en wat vir hom moet werkslawe was in Babilonië.
12Ná die tyd toe die mense van Juda slawe was in Babilonië, het Jojagin die pa van Sealtiël geword. Sealtiël was die pa van Serubbabel, 13Serubbabel die pa van Abihud, Abihud die pa van Eljakim, en Eljakim die pa van Asor. 14Asor was die pa van Sadok, Sadok die pa van Agim, en Agim die pa van Elihud. 15Elihud was die pa van Eleasar, Eleasar die pa van Mattan, en Mattan die pa van Jakob. 16Jakob was die pa van Josef, en Josef was Maria se man. Maria was die ma van Jesus. Die mense het Hom ook #1:16 die Christus: Die Griekse woord vir “*die Messias.” Dit beteken “die *Gesalfde.” Die Jode het geglo dat die Christus eendag sal kom en dat Hy hulle koning sal weesdie Christus genoem.
17Van Abraham tot by Dawid was daar 14 geslagte. Van Dawid tot by die tyd toe die mense van Juda slawe was in Babilonië, was daar ook 14 geslagte. Van die tyd toe hulle slawe was in Babilonië tot by die Christus was daar ook 14 geslagte.
Die geboorte van Jesus Christus
(Ook Luk 2:1-7)
18Dit is wat gebeur het voordat Jesus Christus gebore is: Sy ma, Maria, was #1:18 verloof: In die tyd van die Bybel was die verlowing die eerste tyd van 'n huwelik, voor die huweliksfees, maar die bruid en die bruidegom het dan nog nie by mekaar geslaap nieverloof aan Josef. Hulle was nog nie getroud nie en hulle het nog nie saam geslaap nie, maar Maria het swanger geword. Dit is die Heilige Gees wat dit laat gebeur het. 19Josef, Maria se verloofde, was 'n goeie man. Hy was gehoorsaam aan die #1:19 Wette van Moses: Die Jode het al die wette wat die Here vir hulle gegee het, genoem die “Wette van Moses.” Partymaal is dit die naam van die eerste vyf boeke van die BybelWette van Moses en hy wou nie haar naam sleg maak by die mense nie. Daarom het hy besluit om sy verlowing met Maria te breek, maar hy wou dit vir niemand sê nie. 20Terwyl Josef hieroor gedink het, het daar 'n #1:20 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengel van die Here aan hom #1:20 verskyn: Wanneer die Here aan mense verskyn, dan kom Hy na hulle toe en praat met hulle of doen iets vir hulleverskyn en vir hom gesê: “Josef, jy wat van die #1:20 nageslag van Dawid: Die koningsfamilie van die land Juda. Dawid was hulle *voorvadernageslag van Dawid is, jy moenie bang wees om met Maria te trou nie. Sy verwag 'n baba, maar dit is die Heilige Gees wat dit laat gebeur het. 21Sy sal 'n seun kry, en jy moet Hom #1:21 Jesus: Die naam beteken “Verlosser” of “Redder.” Dit is 'n Griekse naam. In die *Hebreeuse taal is dié naam “Josua”Jesus noem, want Hy sal sy volk van hulle sondes verlos.”
22Al hierdie dinge het gebeur sodat dit waar kan word wat die Here gesê het. Die #1:22 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofeet het gesê:
23#1:23 Die maagd ... noem: Kyk Jes 7:14. Die skrywer het die Griekse vertaling van die Ou Testament gebruik. In die *Hebreeuse *grondteks staan “jong vrou,” maar hulle het dit in Grieks vertaal met 'n woord wat partymaal “maagd” betekenDie #1:23 maagd: 'n Meisie wat nog nie seks gehad het met 'n man niemaagd sal swanger word
en sy sal 'n seun kry.
Hulle sal Hom #1:23 Immanuel: Die naam beteken “God is by ons”Immanuel noem.”
Immanuel beteken “#1:23 God ... ons: Kyk Jes 8:8God is by ons.”
24Nadat Josef wakker geword het, het hy gedoen wat die engel van die Here vir hom gesê het. Hy het met Maria getrou. 25Hy het nie by haar geslaap nie, hy het gewag tot nadat die seun gebore is. Josef het die seun Jesus genoem.

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal