Hosea 1
ABA
1
1Die Here het gepraat met Hosea seun van Beëri. Dit was in die tyd toe vier konings ná mekaar koning van #1:1 Juda: Die mense in die suide van die landJuda was. Die konings was Ussia, Jotam, Agas en Hiskia. Jerobeam seun van Joas was toe koning van #1:1 Israel: 'n Naam vir die mense in die noorde van die land. Hulle het ná die tyd van koning Salomo hulle eie koning gehad en hulle eie hoofstad, SamariaIsrael.
Julle is nie meer my volk nie
2Die Here het begin om met Hosea te praat. Die Here het vir Hosea gesê:
“Jy moet trou en jy moet kinders kry. Jou vrou en jou kinders sal #1:2 ontrou wees: Iemand *verraai vir wie jy lief moet wees en lief wees vir iemand anders. Ontrou aan die Here is om Hom te verraai en ander *gode te dien, of om nie te doen wat Hy wil hê nieontrou wees, want al die mense in die land is altyd ontrou aan die Here.”
3Hosea het toe gegaan en hy het met Gomer getrou. Gomer was die dogter van Diblajim.
Gomer het swanger geword en sy het 'n seun gekry vir Hosea.
4Die Here het toe vir Hosea gesê:
“Jy moet die seun #1:4 Jisreël: Die stad waar Jehu vir Isebel en die *nageslag van koning Agab doodgemaak het. Die naam beteken “God saai”Jisreël noem, want die tyd is naby wanneer Ek die #1:4 nageslag van koning Jehu: 'n Koningsfamilie. Jehu was hulle *voorvadernageslag van koning Jehu sal straf. Ek sal hulle straf, want hulle het baie mense vermoor in die stad Jisreël.
“Ek sal hulle koning wegvat, die land Israel sal nie meer 'n koning hê nie.
5“Daardie dag sal Ek vyande laat kom om oorlog te maak teen #1:5 Israel: 'n Naam vir die mense in die noorde van die land. Hulle het ná die tyd van koning Salomo hulle eie koning gehad en hulle eie hoofstad, SamariaIsrael, en hulle sal die mense van Israel oorwin in die Jisreël-vallei.”
6Gomer het weer swanger geword en sy het 'n dogter gekry.
Die Here het gesê:
“Jy moet haar noem
‘Nie-Weer-Goed-Wees-Nie,’
“want Ek sal nooit weer goed wees vir die mense van Israel nie. Nee, Ek sal hulle wegvat uit hulle land, Ek sal dit doen.
7“Maar vir die mense van #1:7 Juda: Die mense in die suide van die landJuda sal Ek goed wees. Ek is hulle God die Here, en Ek sal hulle red. Ek sal dit nie doen met wapens en oorlog nie, nie met soldate op perde nie.”
8Gomer se dogter, Nie-Weer-Goed-Wees-Nie, het grootgeword en sy het nie meer aan haar ma gedrink nie. Gomer het toe weer swanger geword en sy het 'n seun gekry.
9Die Here het gesê:
“Jy moet hierdie seun noem ‘Nie-My-Volk-Nie,’ want julle is nie meer my volk nie, en Ek is nie meer julle God nie.”
Julle is my volk
10“Maar eendag sal die Israeliete
so baie wees
soos die sand by die see,
'n mens kan dit nie meet of tel nie.
Ek het vir hulle gesê:
‘Julle is nie my volk nie,’
maar daardie dag
sal die mense vir hulle sê:
‘Julle is kinders van die God wat lewe.’
11Dan sal die mense van #1:11 Juda: Die mense in die suide van die landJuda
en die mense van #1:11 Israel: 'n Naam vir die mense in die noorde van die land. Hulle het ná die tyd van koning Salomo hulle eie koning gehad en hulle eie hoofstad, SamariaIsrael
bymekaarkom
en hulle sal een volk wees.
Hulle sal vir hulle een leier kies
en hulle sal die land terugvat.
Ja, daardie dag
sal daar belangrike dinge
gebeur in Jisreël.
12Julle moet vir julle broers sê:
‘Julle is my volk,’
en vir julle susters moet julle sê:
‘Die Here sal weer goed wees
vir julle.’ ”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal