Parallel
1
God stuur sy Seun na ons toe om met ons te praat
1God het lank gelede baie maal en op baie maniere gepraat met ons #1:1 voorouers: Die oupas en oumas, en hulle oupas en oumas, tot by die eerste *voorvadervoorouers. Hy het verskillende #1:1 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofete na hulle toe gestuur. 2Maar nou aan die einde van hierdie tyd het God sy Seun gestuur. Só het God met ons gepraat. God het besluit dat die Seun alles moet #1:2 erf: Iemand erf sy pa se goed wanneer hy sy pa se goed kry nadat sy pa gesterf heterf, want God en die Seun het die hemel en die aarde gemaak. 3Die Seun wys dat God die Koning is, en die Seun is presies soos God. Wanneer die Seun sê dat iets moet gebeur, dan gebeur dit. Hy laat alles gebeur. Hy het die mense #1:3 reinig: Alles wegvat wat iemand of iets *onrein maakgereinig van hulle sondes, en Hy het gaan sit op die belangrikste plek langs die Koning in die hemel. 4Die Seun het belangriker geword as die #1:4 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengele. Daarom het God vir Hom 'n Naam gegee wat belangriker is as die naam van die engele.
Die Seun van God is baie belangriker as die engele
5Die Seun van God is belangriker as die #1:5 engel: 'n *Dienaar van die Here wat in die hemel by Hom is en wat Hy partymaal na mense toe stuurengele, want God het nooit vir een van die engele hierdie woorde gesê nie:
# 1:5 Jy ... Vader: Kyk Ps 2:7 Jy is my Seun,
Ek is van vandag af jou Vader.
En ook nie:
# 1:5 Ek ... seun wees: Kyk 2 Sam 7:14 Ek sal vir Hom soos 'n pa wees
en Hy sal vir My
soos 'n seun wees.
6God het ook gepraat toe Hy die Seun, wat belangriker is as almal, ingebring het in die hemel, die hemel wat nie verander nie en wat altyd daar sal wees. God het gesê:
Al die engele van God
moet Hom aanbid.
7God sê van die engele:
# 1:7 God ... Hom: Kyk Ps 104:4 God stuur sy engele soos Hy
die winde stuur,
die weerlig werk vir Hom.
8Maar God sê oor die Seun:
# 1:8 U, o God ... konings: Kyk Ps 45:7-8 U, o God, sal altyd Koning bly,
U is #1:8 regverdig: God is regverdig, dit beteken dat Hy reg doen aan mense wanneer Hy *oordeelregverdig wanneer U
oor mense regeer.
9U was lief vir wat reg is
en U het gehaat
wat verkeerd is.
Daarom, o God, het u God
vir U #1:9 salf: Olyf-olie op iets of iemand uitgooi om hom aan die Here te *wy of om hom aan te stel om 'n belangrike werk te doengesalf
en Hy het vir U meer vreugde
gegee as vir ander konings.
10En God het ook gesê:
# 1:10 U, o Here ... vir altyd: Kyk Ps 102:26-28 U, o Here, het lank gelede
die aarde vas laat staan,
U het self die hemel gemaak.
11Die aarde en die hemel
sal verdwyn,
maar U sal altyd daar wees.
Hulle sal word soos ou klere,
12en U sal hulle opvou soos klere,
soos wanneer 'n mens ou klere
uittrek en nuwe klere aantrek.
Maar U bly altyd dieselfde,
en U lewe vir altyd.
13Ja, God het nooit vir een van die engele hierdie woorde gesê nie:
# 1:13 Sit hier ... hulle sit: Kyk Ps 110:1 Sit hier langs My,
op die belangrikste plek,
Ek sal jou vyande
voor jou laat buig,
en jy sal jou voete op hulle sit.
14Nee, Hy het dit nie vir die engele gesê nie. Want hulle is almal geeste wat vir God werk, en Hy stuur hulle om die mense te help, want God wil die mense red.