1 Samuel 19
ABA
19
Saul belowe hy sal nie vir Dawid doodmaak nie
1Saul het vir sy seun Jonatan en vir al sy #19:1 amptenaar: Iemand wat vir die koning gewerk het en wat hom moes help om die land te regeeramptenare gesê hulle moet vir Dawid doodmaak. Maar Saul se seun Jonatan het baie van Dawid gehou. 2Jonatan het vir Dawid gewaarsku. Hy het vir Dawid gesê: “My pa Saul wil jou doodmaak. Jy moet nou baie versigtig wees. Jy moet môre gaan wegkruip, niemand moet weet waar jy is nie. 3Ek sal kom en saam met my pa in die veld gaan staan naby die plek waar jy is en ek sal met my pa praat oor jou, sodat ek kan weet wat hy wil doen. Dan sal ek dit vir jou sê.”
4Jonatan het by die koning gesoebat oor Dawid. Hy het gesê: “Koning, jy moet asseblief nie iets verkeerd doen aan Dawid nie, want hy het nie iets verkeerd gedoen teen jou nie. Alles wat Dawid gedoen het, was baie goed vir jou. 5Hy het geweet dit is baie gevaarlik om teen die Filistyn te veg, maar hy het dit gedoen en hy het die Filistyn oorwin. Die Here het toe vir al die manne van Israel ver laat wen. Koning, jy het dit gesien en jy was bly. Hoekom wil jy nou verkeerd doen en vir Dawid doodmaak? Hy is #19:5 onskuldig: Nie verkeerd gedoen nie. Onskuldige mense is mense wat nie verkeerd gedoen het nieonskuldig, hy het niks gedoen waaroor jy hom moet doodmaak nie.”
6Saul het geluister na wat Jonatan gesê het en hy het belowe: “So seker soos die Here lewe, niemand sal vir Dawid doodmaak nie.”
7Jonatan het toe vir Dawid geroep en hy het alles vir hom vertel, en hy het vir Dawid teruggebring na Saul toe. Alles was toe weer soos dit voorheen was.
Dawid vlug na Rama
8Daar was weer oorlog, en Dawid het teen die Filistyne gaan veg. Hulle het hard geveg en Dawid het die Filistyne oorwin. Die Filistyne het gevlug. 9'n #19:9 bose geeste: Slegte geeste. Mense het gedink bose geeste woon in plekke waar daar nie mense woon nie en dit is bose geeste wat mense laat swaarkry of hulle mal maakBose gees wat van die Here gekom het, het in Saul gekom. Saul het in sy huis gesit, en sy spies was in sy hand. Dawid het musiek gemaak. 10Saul het probeer om vir Dawid teen die muur vas te gooi met sy spies, maar Dawid het weggespring, en Saul het die spies teen die muur vasgegooi. Dawid het gevlug en hy het daardie nag weggekom. 11Saul het manne na Dawid se huis gestuur om by sy huis #19:11 wagstaan: Wanneer iemand wagstaan, dan staan hy op 'n plek om te kyk of daar vyande of *boodskappers aankom, of hy staan by 'n deur of 'n *poort om te kyk dat net mense inkom of uitgaan wat dit mag doen, of hy pas 'n persoon of persone opwag te staan en om Dawid in die oggend dood te maak, maar Dawid se vrou Mikal het vir Dawid gewaarsku. Sy het vir hom gesê: “Jy moet vannag vlug om jou lewe te red, anders sal hulle jou môre doodmaak.”
12Mikal het vir Dawid deur die venster laat afsak, en hy het weggegaan en gevlug en weggekom. 13Mikal het 'n #19:13 beeld: Mense het dit gemaak, dit het gelyk soos 'n mens, of soos 'n dier, of soos die mense gedink het 'n *god lyk. Die beeld het hulle laat dink aan die god, en die mense het voor die beeld gebuig en by hom *offers gebring vir die godbeeld geneem en sy het dit op die bed gesit. Sy het 'n stuk bokvel om die beeld se kop gedraai en sy het die beeld toegemaak met klere. 14-15Saul het manne gestuur om vir Dawid te vang, en Mikal het vir hulle gesê: “Hy is siek.” Daarna het Saul sy manne gestuur om na Dawid te gaan kyk en hy het vir hulle gesê: “Bring hom hier na my toe saam met sy bed sodat ek hom kan doodmaak.”
16Toe die manne by die bed kom, sien hulle dat daar 'n beeld lê met 'n stuk bokvel om die kop. 17Saul het vir Mikal gesê: “Hoekom het jy my so #19:17 bedrieg: Iemand iets laat glo wat nie waar is niebedrieg? Jy het my vyand laat gaan sodat hy kon wegkom.”
Mikal het vir Saul gesê: “Hy het vir my gesê ek moet hom laat gaan, anders sal hy my doodmaak.”
18Dawid het gevlug en weggekom. Hy het by Samuel in Rama gekom en hy het vir Samuel alles vertel wat Saul aan hom gedoen het. Hy en Samuel het toe in die #19:18 profete-kamp: 'n Plek buite die stad waar *profete saam gewoon hetprofete-kamp gaan bly. 19Saul het gehoor dat Dawid in die profete-kamp by Rama is, 20en hy het manne gestuur om vir Dawid te vang. Maar toe die manne die groep #19:20 profeet: Iemand wat boodskappe van die Here na mense toe bring en vir die mense sê wat die Here wil hêprofete sien, en hulle hoor hoe die profete praat en hulle sien Samuel is die leier, het die Gees van God in Saul se manne gekom, en hulle het ook soos profete begin praat. 21Die mense het dit vir Saul gaan vertel, en hy het ander manne gestuur. Maar hulle het ook soos profete begin praat. Saul het die derde maal manne gestuur, en hulle het ook soos profete gepraat. 22Toe gaan Saul self na Rama, en toe hy by die groot watergat kom wat by Seku is, vra hy: “Waar is Samuel en Dawid?”
Iemand het vir hom gesê: “Hulle is hier by Rama in die profete-kamp.”
23Saul het na die profete-kamp by Rama gegaan, en die Gees van God het ook in Saul gekom. Hy het ook soos 'n profeet geloop en praat totdat hy in die profete-kamp by Rama gekom het. 24Hy het sy klere uitgetrek en hy het daar by Samuel soos 'n profeet gepraat. Hy het daardie hele dag en nag daar kaal gelê. Dit is hoekom die mense sê: “Is Saul ook by die profete?”

Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Gebruik met toestemming. Alle regte voorbehou.

Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop.

Learn More About Bybel vir almal