YouVersion Logo
Search Icon

Nahum 1:1-8

Nahum 1:1-8 HSV

De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos. HEERE Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, aleph een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig. Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders, en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden. De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, beth wolken zijn het stof van Zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog, gimel al de rivieren laat Hij verdrogen. Basan en Karmel zijn verwelkt, daleth de bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen beven voor Hem, he de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, waw de wereld met al zijn bewoners. Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? zain Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, cheth de rotsen worden door Hem stukgebroken. De HEERE is goed, teth Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen. jod En door een overstromende vloed zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats kaph en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy