YouVersion Logo
Search Icon

Mattheüs 1

1
Het geslachtsregister van Jezus Christus
1Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van #Luk. 1:31,32David, de Zoon van Abraham.
2 # Gen. 21:2 Abraham verwekte Izak, #Gen. 25:26Izak verwekte Jakob, #Gen. 29:35Jakob verwekte Juda en zijn broers;
3 # Gen. 38:27,29 Juda verwekte Perez en Zerah bij Tamar; #Ruth 4:18; 1 Kron. 2:5Perez verwekte Hezron, #Ruth 4:19; 1 Kron. 2:9Hezron verwekte Aram;
4Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon;
5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï;
6 # Ruth 4:22; 1 Sam. 16:1; 17:12; 1 Kron. 2:15; 12:18 Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was;
7 # 1 Kon. 11:43; 1 Kron. 3:10 Salomo verwekte Rehabeam, Rehabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa;
8Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia;
9Uzzia verwekte Jotham, Jotham verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia;
10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia;
11 # 1 Kron. 3:16 Josia verwekte Jechonia en zijn broers, ten tijde van de Babylonische ballingschap.
12Na de Babylonische ballingschap verwekte #1 Kron. 3:17Jechonia Sealthiël, #Ezra 3:2Sealthiël verwekte Zerubbabel;
13Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor;
14Azor verwekte Zadok, Zadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud;
15Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Matthan, Matthan verwekte Jakob;
16Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt.
17Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten.
De geboorte van Christus
18De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. #Luk. 1:27,34Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
19Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
20Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen#1:20 ontvangen - Letterlijk: verwekt. is, is uit de Heilige Geest;
21en zij zal een Zoon baren, en #Luk. 1:31u zult Hem de naam Jezus geven, want #Hand. 4:12Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
22Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei:
23 # Jes. 7:14 Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
24Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich;
25en hij had geen gemeenschap met haar#1:25 had geen gemeenschap met haar - Letterlijk: kende haar niet. totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; #Luk. 2:21en hij gaf Hem de Naam Jezus.

Currently Selected:

Mattheüs 1: HSV

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy