Máté evangéliuma 1
EFO

Máté evangéliuma 1

1
Jézus családfája
1Ez Jézus Krisztus családfája. Jézus Dávid családjából származik, Dávid pedig Ábrahám családjából.
2Ábrahám fia Izsák volt,
Izsák fia Jákób,
Jákób fiai pedig Júda és testvérei voltak.
3Júda gyermekei Fáresz és Zerah voltak, akik Támártól születtek.
Fáresz fia Heszrón,
Heszrón fia pedig Arám volt.
4Arám fia Aminádáb,
Aminádáb fia Nahson,
Nahson fia pedig Szalmón volt.
5Szalmón fia Boáz volt, akit Ráháb szült.
Boáz fia Óbéd volt, akit Ruth szült.
Óbéd fia Isai volt.
6Isai fia Dávid király volt.
Dávid fia pedig Salamon, akit Úriás felesége szült neki.
7Salamon fia Roboám volt,
Roboám fia Abijjá,
Abijjá fia pedig Ászá.
8Ászá fia Jósafát,
Jósafát fia Jórám,
Jórám fia Uzziás volt,
9Uzziás fia Jótám,
Jótám fia Áház,
Áház fia pedig Ezékiás volt.
10Ezékiás fia Manassé,
Manassé fia Ámón,
Ámón fia Jósiás volt.
11Jósiásnak a babiloni fogságbavitel idején született gyermekei: Jekonjás és testvérei.
12A babiloni fogságbavitel után Jekonjásnak fia született: Sealtiél.
Sealtiél fia Zerubbábel volt.
13Zerubbábel fia Abihud,
Abihud fia Eljákim,
Eljákim fia pedig Azzur volt.
14Azzur fia Cádók,
Cádók fia Jákin,
Jákin fia Elihud volt.
15Elihud fia Eleázár,
Eleázár fia Mattán,
Mattán fia pedig Jákób volt.
16Jákób fia József volt,
annak a Máriának a férje,
akitől Jézus, a Krisztus született.
17A nemzedékek száma tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságbavitelig szintén tizennégy nemzedék, a babiloni fogságbaviteltől Krisztus születéséig pedig ismét tizennégy nemzedék.
Jézus Krisztus születése
18Jézus anyja Mária volt. Jézus születése pedig így történt: Mária József jegyese volt. De még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár a Szent Szellemtől.19József, Mária vőlegénye, istenfélő ember volt, és mivel nem akarta megszégyeníteni Máriát, úgy gondolta, hogy titokban bontja fel a jegyességet.
20Miközben ezen gondolkodott, megjelent neki álmában az Úr angyala, és ezt mondta: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a benne növekvő gyermek a Szent Szellemtől van!21Fiút szül majd, akit nevezz el Jézusnak#Jézus 1:21 A név jelentése: „szabadítás”., mert ő fogja népét megszabadítani bűneiktől.”
22Mindez azért történt, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott a próféta által:
23„Nézzétek! A szűz gyermeket vár, és fiút fog szülni,
akinek Immánuel lesz a neve.”
Ez a név azt jelenti: „Isten velünk van”.24Amikor József felébredt az álomból, mindent úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Feleségül vette Máriát,25de nem volt közöttük testi kapcsolat, amíg Mária meg nem szülte fiát, akinek József a „Jézus” nevet adta.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.