YouVersion Logo
Search Icon

Máté evangéliuma 1

1
Jézus, a Messiás családfája
(Lk 3:23–38)
1Ez a Messiás Jézus családfája, aki Dávid leszármazottja, Dávid pedig Ábrahám leszármazottja.
2Ábrahám fia Izsák,
Izsák fia Jákób,
Jákób fiai Júda és testvérei.
3Júda fiai Fáresz és Zerah, akiket Támár szült.
Fáresz fia Heszrón,
Heszrón fia Arám,
4Arám fia Aminádáb,
Aminádáb fia Nahson,
Nahson fia Szalmón,
5Szalmón fia Boáz, akit Ráháb szült.
Boáz fia Óbéd, akit Ruth szült.
Óbéd fia Isai,
6Isai fia Dávid, a király.
Dávid fia Salamon, akit Úriás felesége szült.
7Salamon fia Roboám,
Roboám fia Abijjá,
Abijjá fia Ászá,
8Ászá fia Jósafát,
Jósafát fia Jórám,
Jórám fia Uzziás,
9Uzziás fia Jótám,
Jótám fia Áház,
Áház fia Ezékiás,
10Ezékiás fia Manassé,
Manassé fia Ámón,
Ámón fia Jósiás.
11Jósiás unokái voltak Jekonjás és testvérei, akik abban az időben éltek, amikor a népet száműzetésbe hurcolták Babilóniába.
12A babiloni száműzetés ideje alatt született Jekonjás fia, Sealtiél.
Sealtiél fia Zerubbábel,
13Zerubbábel fia Abihud,
Abihud fia Eljákim,
Eljákim fia Azzur,
14Azzur fia Cádók,
Cádók fia Jákin,
Jákin fia Elihud,
15Elihud fia Eleázár,
Eleázár fia Mattán,
Mattán fia Jákób.
16Jákób fia József,
aki annak a Máriának a férje volt,
akitől Jézus, a Messiás született.
17A nemzedékek száma tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig szintén tizennégy, a babiloni fogságba viteltől a Messiás születéséig ismét tizennégy.
Jézus születése
(Lk 2:1–7)
18Jézusnak, a Messiásnak születése a következőképpen történt: Mária, Jézus anyja, József jegyese volt. Azonban még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár, mert a Szent Szellem által áldott állapotba került.
19József istenfélő ember volt, és a menyasszonyát meg akarta kímélni a nyilvános megszégyenítéstől. Ezért elhatározta, hogy inkább titokban küldi el Máriát, és így válik el tőle.
20Ahogy ezen gondolkodott, álmában megjelent neki az Örökkévaló egyik angyala, és ezt mondta: „József, Dávid fia! Ne félj feleségül venni Máriát, mert a méhében lévő gyermek a Szent Szellemtől fogant! 21Fiút szül majd, akit te nevezz el Jézusnak,#1:21 Jézus A név jelentése: „Jahve a szabadító, üdvözítő”. mert ő fogja megszabadítani népét a bűneikből.”
22Így teljesedett be, amit az Örökkévaló mondott a próféta által:
23„Nézzétek! A szűz gyermeket vár,
és fiút fog szülni,
akinek Immánuel lesz a neve.”#1:23 Idézet: Ézs 7:14.
Ez a név azt jelenti: „Isten velünk van”. 24Azután József felébredt az álomból, és mindent úgy tett, ahogy az Örökkévaló angyala parancsolta.
Feleségül vette Máriát, 25de nem volt közöttük szexuális kapcsolat, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akinek József a „Jézus” nevet adta.

Currently Selected:

Máté evangéliuma 1: EFO

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy