YouVersion Logo
Search Icon

Matej 1

1
Isusovi preci
1Ovo je rodoslovna knjiga Isusa Hrista – sina Davidovog, sina Avrâmovog.
2Avrâm je imao sina Isaka,
Isak Jakova,
Jakov je imao Judu i njegovu braću,
3Juda je sa Tamarom imao Faresa i Zaru,
Fares je imao Esrona,
Esron Arama,
4Aram Aminadava,
Aminadav Nasona,
Nason Salmona.
5Salmon je sa Rahavom imao Voza,
Voz sa Rutom Ovida,
Ovid je imao Jeseja.
6Jesej je bio otac cara Davida.
David je sa Urijinom ženom dobio Solomona.
7Solomon je imao Rovoama,
Rovoam Aviju,
Avija Asafa,
8Asaf Josafata,
Josafat Jorama,
Joram Oziju,
9Ozija Jotama,
Jotam Ahaza,
Ahaz Jezekiju,
10Jezekija Manasiju,
Manasija Amosa,
Amos Josiju.
11Josiji su se rodili Jehonija i njegova braća za vreme vavilonskog izgnanstva.
12Jehonija je, posle vavilonskog izgnanstva, imao Salatila,
Salatilo Zorovavelja,
13Zorovavelj Avijuda,
Avijud Elijakima,
Elijakim Azora,
14Azor Sadoka,
Sadok Ahima,
Ahim Elijuda,
15Elijud Eleazara,
Eleazar Matana,
Matan Jakova,
16Jakov Josifa, koji je bio muž Marije, koja je rodila Isusa zvanog „Hristos“.
17Dakle, od Avrâma do Davida bilo je četrnaest kolena, od Davida do vavilonskog izgnanstva četrnaest kolena, i od vavilonskog izgnanstva do Hrista takođe četrnaest kolena.
Isusovo rođenje
18A evo kako se Isus Hristos rodio: njegova majka, Marija, bila je isprošena za Josifa. Međutim, pre nego što su postali supružnici, ispostavi se da je ona zatrudnela po Svetome Duhu. 19Njen muž Josif, koji je bio pravedan čovek, ne želeći da je javno izvrgne sramoti, naumi da potajno raskine veridbu.
20Tek što je on to naumio, kad gle, anđeo Gospodnji ukaza mu se u snu i reče mu: „Josife, Sine Davidov, ne boj se da uzmeš Mariju za ženu. Dete koje je u njoj začeto, delo je Svetoga Duha. 21Ona će roditi sina, a ti ćeš mu dati ime ’Isus’, jer će on spasti svoj narod od njihovih greha.“ 22Sve se ovo dogodilo da se ispuni ono što je Gospod rekao po proroku:
23„Evo, začeće devica i rodiće sina, i daće mu ime ’Emanuil’.“#1,23 Isa 7,14. (To u prevodu znači „Bog je s nama“.)
24Kada se Josif probudio, učinio je ono što mu je anđeo Gospodnji zapovedio: uzeo je Mariju za ženu, 25ali kao supružnici nisu živeli, sve dok ona nije rodila sina. Josif mu dade ime „Isus“.

Currently Selected:

Matej 1: NSPL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy