Psalmul 95
VDC

Psalmul 95

95
PSALMUL 95
1Veniţi să cântăm cu veselie Domnului
și să#Ps. 100:1. strigăm de bucurie către Stânca#Deut. 32:15. 2 Sam. 22:47. mântuirii noastre.
2Să mergem înaintea Lui cu laude,
să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
3Căci#Ps. 96:4; 97:9; 135:5. Domnul este un Dumnezeu mare,
este un Împărat mare, mai presus de toţi dumnezeii.
4El ţine în mână adâncimile pământului
și vârfurile munţilor sunt ale Lui.
5A Lui este marea#Gen. 1:9,10., El a făcut-o,
și mâinile Lui au întocmit uscatul:
6veniţi să ne închinăm și să ne smerim,
să ne plecăm genunchiul#1 Cor. 6:20. înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
7Căci El este Dumnezeul nostru
și noi#Ps. 79:13; 80:1; 100:3. suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povăţuiește mâna Lui… O! de aţi asculta azi#Evr. 3:7,15; 4:7. glasul Lui!
8„Nu vă împietriţi inima ca la Meriba#Exod 17:2,7. Num. 14:22. Deut. 6:16.,
ca în ziua de la Masa, în pustie,
9unde părinţii#Ps. 78:18,40,56. 1 Cor. 10:9. voștri M-au ispitit
și M-au încercat, măcar că văzuseră#Num. 14:22. lucrările Mele!
10Patruzeci#Evr. 3:10,17. de ani M-am scârbit de neamul acesta
și am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită;
ei nu cunosc căile Mele.’
11De aceea am jurat#Num. 14:23,28,30. Evr. 3:11,18; 4:3,5. în mânia Mea:
‘Nu vor intra în odihna Mea!’”

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu