Psalmul 69:1-12,30-36

Psalmul 69:1-12 VDC

Scapă-mă, Dumnezeule, căci îmi ameninţă apele viaţa. Mă afund în noroi și nu mă pot ţine; am căzut în prăpastie și dau apele peste mine. Nu mai pot strigând, mi se usucă gâtlejul, mi se topesc ochii privind spre Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără temei sunt mai mulţi decât perii capului meu; ce puternici sunt cei ce vor să mă piardă, cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași; trebuie să dau înapoi ce n-am furat. Dumnezeule, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-Ţi sunt ascunse. Să nu rămână de rușine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne, Dumnezeul oștirilor! Să nu roșească de rușine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel! Căci pentru Tine port eu ocara și îmi acoperă faţa rușinea. Am ajuns un străin pentru fraţii mei și un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna Casei Tale mă mănâncă și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine cad asupra mea. Plâng și postesc, și ei mă ocărăsc. Mă îmbrac cu sac, și ei mă batjocoresc. Cei ce stau la poartă vorbesc de mine și cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.
VDC: Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu
Share

Psalmul 69:30-36 VDC

Atunci voi lăuda Numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude Îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un viţel cu coarne și copite! Nenorociţii văd lucrul acesta și se bucură; voi, care căutaţi pe Dumnezeu, veselă să vă fie inima! Căci Domnul ascultă pe cei săraci și nu nesocotește pe prinșii Lui de război. Să-L laude cerurile și pământul, mările și tot ce mișună în ele! Căci Dumnezeu va mântui Sionul și va zidi cetăţile lui Iuda; ele vor fi locuite și luate în stăpânire; sămânţa robilor Lui le va moșteni, și cei ce iubesc Numele Lui vor locui în ele.
VDC: Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu
Share