YouVersion Logo
Search Icon

Matei 6

6
Despre milostenie și rugăciune
1 Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei; altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru, care este în ceruri. 2Tu, dar, când faci#Rom. 12:8. milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. 3Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, 4pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti#Luca 14:14.. 5Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. 6Ci tu, când te rogi, intră#2 Împ. 4:33. în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.
Tatăl nostru. Iertarea greșelilor
7 Când vă rugați, să nu bolborosiți # Ecl. 5:2. aceleași vorbe, ca păgânii, cărora#1 Împ. 18:26,29. li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. 8Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi. 9Iată dar cum trebuie să vă rugați: ‘Tatăl#Luca 11:2. nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău; 10vie Împărăția Ta; facă-se#Cap. 26:39,42. Fapte 21:14. voia Ta, precum#Ps. 103:20,21. în cer și pe pământ. 11Pâinea noastră#Iov 23:12. Prov. 30:8. cea de toate zilele#6:11 Sau: pentru mâine. dă-ne-o nouă astăzi 12și ne#Cap. 18:21. iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri#6:12 Grecește: Lasă-ne datoriile noastre, cum și noi am lăsat pe ale datornicilor noștri. 13și#Cap. 26:41. Luca 22:40,46. 1 Cor. 10:13. 2 Pet. 2:9. Apoc. 3:10. nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne#Ioan 17:15. de cel rău. Căci#1 Cron. 29:11. a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’ 14Dacă#Marcu 11:25,26. Efes. 4:32. Col. 3:13. iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. 15Dar, dacă nu#Cap. 18:35. Iac. 2:13. iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.
Despre post
16 Când postiți # Is. 58:5. , să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. 17Ci tu, când postești, unge-ți#Rut 3:3. Dan. 10:3. capul și spală-ți fața, 18ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti.
Adevăratele comori. Neputința de a sluji la doi stăpâni. Grijile și îngrijorările
19 Nu vă strângeți # Prov. 23:4. 1 Tim. 6:17. Evr. 13:5. Iac. 5:1. comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții; 20ci#Cap. 19:21. Luca 12:33,34; 18:22. 1 Tim. 6:19. 1 Pet. 1:4. strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. 21Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. 22Ochiul este lumina#Luca 11:34,36. trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină; 23dar, dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Așa că, dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta! 24Nimeni#Luca 16:13. nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt: Nu#Gal. 1:10. 1 Tim. 6:17. Iac. 4:4. 1 Ioan 2:15. puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. 25De aceea vă spun: Nu#Ps. 55:22. Luca 12:22,23. Filip. 4:6. 1 Pet. 5:7. vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? 26Uitați-vă#Iov 38:41. Ps. 147:9. Luca 12:24. la păsările cerului: ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare, și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? 27Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? 28Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu țes; 29totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. 30Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? 31Nu vă îngrijorați dar, zicând: ‘Ce vom mânca?’ sau: ‘Ce vom bea?’ sau: ‘Cu ce ne vom îmbrăca?’ 32Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. 33Căutați#1 Împ. 3:13. Ps. 37:25. Marcu 10:30. Luca 12:31. 1 Tim. 4:8. mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. 34Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

Currently Selected:

Matei 6: VDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy