Matei 1
VDC

Matei 1

1
Cartea neamului lui Isus Hristos
1Cartea neamului#Luca 3:23. lui Isus Hristos, fiul#Ps. 132:11. Is. 11:1. Ier. 23:5. Cap. 22:42. Ioan 7:42. Fapte 2:30; 13:23. Rom. 1:3. lui David, fiul#Gen. 12:3; 22:18. Gal. 3:16. lui Avraam. 2Avraam#Gen. 21:2,3. a născut pe Isaac; Isaac#Gen. 25:26. a născut pe Iacov; Iacov#Gen. 29:35. a născut pe Iuda și fraţii lui; 3Iuda#Gen. 38:27. a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares#Rut 4:18. 1 Cron. 2:5,9. a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 4Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 5Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; 6Iese#1 Sam. 16:1; 17:12. a născut pe împăratul David. Împăratul David#2 Sam. 12:24. a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon#1 Cron. 3:3,10. a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 8Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 9Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; 10Ezechia#2 Împ. 20:21. 1 Cron. 13:1. a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 11Iosia#1 Cron. 3:15,16. a născut pe Iehonia și fraţii lui, pe vremea strămutării#2 Împ. 24:14,15,16; 25:11. 2 Cron. 36:10,20. Ier. 27:20; 39:9; 52:11,15,28-30. Dan. 1:2. în Babilon. 12După strămutarea în Babilon, Iehonia#1 Cron. 3:17,19. a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel#Ezra 3:2; 5:2. Neem. 12:1. Hag. 1:1.; 13Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 14Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 15Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 16Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. 17Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
Nașterea lui Isus Hristos
18Iar nașterea#Luca 1:27. lui Isus Hristos a fost așa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt#Luca 1:35.. 19Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de rușine#Deut. 24:1. înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit#Luca 1:35. în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște#Luca 1:31. un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El#Fapte 4:12; 5:31; 13:23,28. va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 22Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23„Iată#Is. 7:14., fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. 25Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu#Exod 13:2. Luca 2:7,21.. Și el i-a pus numele Isus.

© Drepturi de autor British and Foreign Bible Society (BFBS) și Societatea Biblică Interconfesională din România (SBIR) 1924, 2016
© copyright British and Foreign Bible Society and the Interconfessional Bible Society of Romania 1924, 2016


Learn More About Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu