YouVersion Logo
Search Icon

Matei 1

1
Cartea neamului lui Isus Hristos
1Cartea neamului#Luca 3:23. lui Isus Hristos, fiul#Ps. 132:11. Is. 11:1. Ier. 23:5. Cap. 22:42. Ioan 7:42. Fapte 2:30; 13:23. Rom. 1:3. lui David, fiul#Gen. 12:3; 22:18. Gal. 3:16. lui Avraam. 2Avraam#Gen. 21:2,3. a născut pe Isaac; Isaac#Gen. 25:26. a născut pe Iacov; Iacov#Gen. 29:35. a născut pe Iuda și frații lui; 3Iuda#Gen. 38:27. a născut pe Fares și Zara, din Tamar; Fares#Rut 4:18. 1 Cron. 2:5,9. a născut pe Esrom; Esrom a născut pe Aram; 4Aram a născut pe Aminadab; Aminadab a născut pe Naason; Naason a născut pe Salmon; 5Salmon a născut pe Boaz, din Rahav; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; 6Iese#1 Sam. 16:1; 17:12. a născut pe împăratul David. Împăratul David#2 Sam. 12:24. a născut pe Solomon, din văduva lui Urie; 7Solomon#1 Cron. 3:3,10. a născut pe Roboam; Roboam a născut pe Abia; Abia a născut pe Asa; 8Asa a născut pe Iosafat; Iosafat a născut pe Ioram; Ioram a născut pe Ozia; 9Ozia a născut pe Ioatam; Ioatam a născut pe Ahaz; Ahaz a născut pe Ezechia; 10Ezechia#2 Împ. 20:21. 1 Cron. 13:1. a născut pe Manase; Manase a născut pe Amon; Amon a născut pe Iosia; 11Iosia#1 Cron. 3:15,16. a născut pe Iehonia și frații lui, pe vremea strămutării#2 Împ. 24:14,15,16; 25:11. 2 Cron. 36:10,20. Ier. 27:20; 39:9; 52:11,15,28-30. Dan. 1:2. în Babilon. 12După strămutarea în Babilon, Iehonia#1 Cron. 3:17,19. a născut pe Salatiel; Salatiel a născut pe Zorobabel#Ezra 3:2; 5:2. Neem. 12:1. Hag. 1:1.; 13Zorobabel a născut pe Abiud; Abiud a născut pe Eliachim; Eliachim a născut pe Azor; 14Azor a născut pe Sadoc; Sadoc a născut pe Achim; Achim a născut pe Eliud; 15Eliud a născut pe Eleazar; Eleazar a născut pe Matan; Matan a născut pe Iacov; 16Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care S-a născut Isus, care Se cheamă Hristos. 17Deci, de la Avraam până la David, sunt paisprezece neamuri de toate; de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.
Nașterea lui Isus Hristos
18Iar nașterea#Luca 1:27. lui Isus Hristos a fost așa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; și, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt#Luca 1:35.. 19Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia s-o facă de rușine#Deut. 24:1. înaintea lumii, de aceea și-a pus de gând s-o lase pe ascuns. 20Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit#Luca 1:35. în ea este de la Duhul Sfânt. 21Ea va naște#Luca 1:31. un Fiu și-I vei pune numele Isus, pentru că El#Fapte 4:12; 5:31; 13:23,28. va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.” 22Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: 23„Iată#Is. 7:14., fecioara va fi însărcinată, va naște un Fiu și-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”. 24Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; și a luat la el pe nevastă-sa. 25Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un Fiu#Exod 13:2. Luca 2:7,21.. Și el I-a pus numele Isus.

Currently Selected:

Matei 1: VDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy