YouVersion Logo
Search Icon

Geneza 1

1
VREMURILE STRĂVECHI
DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM
CAPITOLELE 1—11:9
Facerea lumii
1La început#Ioan 1:1,2. Evr. 1:10., Dumnezeu a făcut#Ps. 8:3; 33:6; 89:11,12; 102:25; 136:5; 146:6. Is. 44:24. Ier. 10:12; 51:15. Zah. 12:1. Fapte 14:15; 17:24. Col. 1:16,17. Evr. 11:3. Apoc. 4:11; 10:6. cerurile și pământul.
Lumina
2Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul#Ps. 33:6. Is. 40:13,14. lui Dumnezeu Se mișca pe deasupra apelor. 3Dumnezeu#Ps. 33:9. a zis: „Să fie#2 Cor. 4:6. lumină!” Și a fost lumină. 4Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. 5Dumnezeu a numit lumina zi#Ps. 74:16; 104:20., iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua întâi.
Cerul
6Dumnezeu a zis: „Să fie#Iov 37:18. Ps. 136:5. Ier. 10:12; 51:15. o întindere între ape și ea să despartă apele de ape.” 7Și Dumnezeu a făcut întinderea, și ea a despărțit#Prov. 8:28. apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra#Ps. 148:4. întinderii. Și așa a fost. 8Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a doua.
Pământul
9Dumnezeu a zis: „Să se strângă#Iov 26:10; 38:8. Ps. 33:7; 95:5; 104:9; 136:6. Prov. 8:29. Ier. 5:22. 2 Pet. 3:5. la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!” Și așa a fost. 10Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 11Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea#Evr. 6:7. pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori#Luca 6:44., care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ.” Și așa a fost. 12Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță după soiul ei și pomi care fac rod și care își au sămânța în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 13Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a treia.
Soarele, luna și stelele
14Dumnezeu a zis: „Să fie niște luminători#Deut. 4:19. Ps. 74:16; 136:7. în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie niște semne#Ps. 74:17; 104:19. care să arate vremurile, zilele și anii 15și să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Și așa a fost. 16Dumnezeu#Ps. 136:7,8,9; 148:3,5. a făcut cei doi mari luminători, și anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, și#Ps. 8:3. Iov 38:7. luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut și stelele. 17Dumnezeu i-a așezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul, 18să stăpânească#Ier. 31:35. ziua și noaptea și să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. 19Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a patra.
Viețuitoarele mării
20Dumnezeu a zis: „Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.” 21Dumnezeu#Cap. 6:20; 7:14; 8:19. Ps. 104:26. a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele, după soiurile lor; a făcut și orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune. 22Dumnezeu le-a binecuvântat și a zis: „Creșteți#Cap. 8:17., înmulțiți-vă și umpleți apele mărilor; să se înmulțească și păsările pe pământ.” 23Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a cincea.
Viețuitoarele pământului
24Dumnezeu a zis: „Să dea pământul viețuitoare după soiul lor; vite, târâtoare și fiare pământești după soiul lor.” Și așa a fost. 25Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor și toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune. 26Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem#Cap. 5:1; 9:6. Ps. 100:3. Ecl. 7:29. Fapte 17:26,28,29. 1 Cor. 11:7. Efes. 4:24. Col. 3:10. Iac. 3:9. om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească#Cap. 9:2. Ps. 8:6. peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târâtoarele care se mișcă pe pământ.” 27Dumnezeu a făcut pe om după chipul#1 Cor. 11:7. Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească#Cap. 5:2. Mal. 2:15. Mat. 19:4. Marcu 10:6. și parte femeiască i-a făcut. 28Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: „Creșteți#Cap. 9:1,7. Lev. 26:9. Ps. 127:3; 128:3,4., înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ.” 29Și Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului pământ și orice pom care are în el rod cu sămânță: aceasta să fie hrana#Cap. 9:3. Iov 36:31. Ps. 104:14,15; 136:25; 146:7. Fapte 14:17. voastră. 30Iar tuturor#Ps. 145:15,16; 147:9. fiarelor pământului, tuturor păsărilor#Iov 38:41. cerului și tuturor vietăților care se mișcă pe pământ, care au în ele o suflare de viață, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Și așa a fost. 31Dumnezeu S-a uitat#Ps. 104:24. 1 Tim. 4:4. la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață: aceasta a fost ziua a șasea.

Currently Selected:

Geneza 1: VDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy