YouVersion Logo
Search Icon

Ezechiel 38

38
Prorocie împotriva lui Gog
1Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul#Cap. 39:1. omului, întoarce-te#Cap. 35:2,3. cu fața spre Gog#Apoc. 20:8., din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului#Cap. 32:26. și Tubalului, și prorocește împotriva lui! 3Și spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului! 4Te voi#2 Împ. 19:28. Cap. 29:4; 39:2. târî și-ți voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți#Cap. 23:12. îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia; 5împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif, 6Gomerul#Gen. 10:2. cu toate oștile lui, țara Togarmei#Cap. 27:14., din fundul miazănopții, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine! 7Pregătește-te#Is. 8:9,10. Ier. 46:3,4,14; 51:12. dar, fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! 8După multe#Gen. 49:1. Deut. 4:30. Vers. 16. zile, vei fi#Is. 29:6. în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși#Vers. 12. Cap. 34:13. dintre mai multe popoare pe munții#Cap. 36:1,4,8. lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în#Ier. 23:6. Cap. 28:26; 34:25,28. Vers. 11. locuințele lor. 9Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună#Is. 28:2., vei fi ca un nor#Ier. 4:13. Vers. 16. negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine.» 10Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua aceea, multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele. 11Vei zice: ‹Mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli#Ier. 49:31. peste oamenii aceștia liniștiți, care stau#Vers. 8. fără griji în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți! 12Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături#Cap. 36:34,35. locuite din nou, pe poporul#Vers. 8. acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului.› 13Seba#Cap. 27:22,23. și Dedan#Cap. 27:15,20., negustorii din Tars#Cap. 27:12. și toți puii lor#Cap. 19:3,5. de lei îți vor zice: ‹Vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare?›»’ 14De aceea, prorocește, fiul omului, și spune lui Gog: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Da, în ziua#Is. 4:1. când poporul Meu Israel va trăi#Vers. 8. în liniște, vei porni din țara ta 15și vei veni#Cap. 39:2. din fundul miazănopții, tu#Vers. 6. și multe popoare cu tine, toți călări pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire! 16Vei#Vers. 9. înainta împotriva poporului Meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele#Vers. 8. de apoi, te voi aduce împotriva țării Mele, ca să Mă cunoască#Exod 14:4. Cap. 36:23; 39:21. neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog!» 17Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei, prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? 18În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel», zice Domnul Dumnezeu, «Mi se va sui în nări mânia aprinsă. 19O spun#Cap. 36:5,6; 39:25. în gelozia și în focul mâniei#Ps. 89:46. Mele: ‹În ziua aceea#Hag. 2:6,7. Apoc. 16:18., va fi un mare cutremur în țara lui Israel. 20Peștii#Osea 4:3. mării și păsările cerului vor tremura de Mine și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului; munții#Ier. 4:24. Naum 1:5,6. se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ.› 21Atunci voi chema#Ps. 105:16. groaza#Cap. 14:17. împotriva lui pe toți munții Mei», zice Domnul Dumnezeu; «sabia#Jud. 7:22. 1 Sam. 14:20. 2 Cron. 20:23. fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său. 22Îl voi judeca#Is. 66:16. Ier. 25:31. prin ciumă#Cap. 5:17. și sânge, printr-o ploaie#Ps. 11:6. Is. 29:6; 30:30. năprasnică și prin pietre de grindină#Cap. 13:11. Apoc. 16:21.; voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. 23Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia#Cap. 36:23., Mă voi face cunoscut#Ps. 9:16. Cap. 37:28. Vers. 16. Cap. 39:7. înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că Eu sunt Domnul.»’

Currently Selected:

Ezechiel 38: VDC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy