1 Samuel 1:10-11

1 Samuel 1:10-11 VDC

Și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruinţă și a zis: „Doamne, Dumnezeul oștirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba Ta și dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui și brici nu va trece peste capul lui.”
VDC: Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu
Share