Zenesesi 1
ROV

Zenesesi 1

1
Va Podakia Tamasa sa Kasia Popoa meke sa Tie
1Pa pinodalaena sipu tavetia Tamasa sa maṉauru, meke sa pepeso, 2meke loke kinehana meke loketoṉa si koa koasa kasia popoa. Na hinuporo si nobia sa lamana peava, meke sa Maqomaqona Tamasa si opo tamunia sa beru kolo.
3Meke zama sa Tamasa, “Mani vura mae sa kalalasa!” Meke ta evaṉa tugo sa kalalasa.#2 Kor 4:6 4Meke doṉo la ia e Tamasa sapu leana sa kalalasa, ke paqaha pania Tamasa sa kalalasa koasa huporo. 5Meke poza nia rane Tamasa sa kalalasa meke poza nia boṉi Sa sa huporo. Meke asa tugo sa rane kekenu meke hola taloa sa boṉi, meke kamo mae sa munumunu.
6Meke zama pule tugo sa Tamasa, “Sa galegalearane si mani koa pa vari korapadi rina kolo, pude paqaha ruai sari na kolo.”#2 Pit 3:5 7Meke tavetia sa Tamasa sa mamaṉa lavata pude paqahia sa kolo panaulu meke pa kauruna sa galegalearane, ke ta evaṉa gua tugo asa. 8Meke poza nia galegalearane Tamasa sa mamaṉa lavata; meke asa tugo sa rane vina rua. Hola taloa sa boṉi meke kamo mae sa munumunu.
9Zama pule sa Tamasa, “Madi ta kolo varigarae pa keke vasina sari na kolo pa kauruna sa galegalearane, pude va vura va bakalia sa pepeso popana!” Meke ta evaṉa tugo. 10Meke poza nia pepeso Tamasa sa popoa popana, meke sari na kolo pu ta varigarae, si poza nia lamana Sa. Meke doṉo la i Tamasa sapu leadi tugo si arini. 11Meke zama pule sa Tamasa, “Mani toqolo vura mae pa pepeso sa muqe meke sa hiqohiqo: sari na huda pu vua kiko, meke na votiki huda saripu koai kiko vuadi;” meke ta evaṉa tugo. 12Ke va toqolo vurai sa pepeso sari doduru votivotiki kineha huda, meke doṉo la i Tamasa sapu leadi tugo si arini. 13Meke asa tugo sa rane vina ṉeta meke hola taloa sa boṉi, meke kamo mae sa munumunu.
14Meke zama pule sa Tamasa, “Madi podaka vura mae pa maṉauru sari na kalalasa pude paqahia sa rane koa sa boṉi, meke kaqu koa na vina gilagila si arini, pude padai sari na pinodalaedi ri na totoso, na rane meke na vuaheni. 15Madi koa na kalalasa sarini pa mamaṉana sa maṉauru, pude va kalalasia sa popoa pepeso.” Meke ta evaṉa tugo. 16Meke vizati Tamasa sari karua kalalasa nomadi, sapu nomana si pude totoli nia sa rane, meke sapu hitekena si pude totoli nia sa boṉi, meke sari na pinopino si taveti tugo Sa. 17Meke veko lani Tamasa si arini pa maṉauru pude va kalalasia sa popoa pepeso, 18meke pude totoli nia sa rane meke sa boṉi, meke pude paqahia sa kalalasa koasa huporo. Meke doṉo la i Tamasa sapu leadi si arini. 19Meke asa tugo sa rane vina made meke hola taloa sa boṉi, meke kamo mae sa munumunu.
20Meke zama pule tugo sa Tamasa, “Madi tava siṉi sari na lamana koari na rovana igana toadi, meke sari na kurukuru pu tapuru panauluna sa popoa pepeso, koasa mamaṉana sa maṉauru.” 21Ke va podaki Tamasa sari na igana nomadi hola pa lamana, meke sari doduru hopeke butubutu igana toadi pu tunuru, meke va podaki tugo Sa sari doduru votivotiki butubutu kurukuru tapuru. Meke doṉo la i Tamasa sapu leadi tugo si arini. 22Meke manani Tamasa sarini meke zama, “Mi podopodo va sokusoku. Mamu va siṉi sari na kolo lamana; madi tapuru lamae pa doduru vasidi pa pepeso sari na kurukuru tapuru.” 23Meke asa tugo sa rane vina lima, meke hola taloa sa boṉi, meke kamo mae sa munumunu.
24Meke zama sa Tamasa, “Mani va vurai sa pepeso sari na kurukuru toadi pa dia kineha soti: sari na kurukuru ṉame, meke na kurukuru gotolodi.” Meke ta evaṉa gua tugo si arini. 25Meke va podaki Tamasa sari doduru kurukuru koari doduru dia kineha soti: sari na kurukuru ṉame meke sari na kurukuru gotolo. Meke doṉo la i Tamasa sapu leadi tugo si arini.
26Meke zama pule sa Tamasa, “Mada va podaki sari na tinoni pa kinehada soti, pude madi baṉarani sari na igana pa kolo, meke sari na kurukuru pa galegalearane, meke sari na kurukuru made nenedi, meke sari doduru tiṉitoṉa pu ṉame pa pepeso.”#1 Kor 11:7 27Ke va podaki Tamasa sari na tinoni: va podaka guni ni Sa pa kinehana soti; va podaka ni koreo na vineki Sa si arini.#Mt 19:4; Mk 10:6 #Zen 5:1-2 28Meke manani Tamasa si arini meke zamai Sa, “Mi podopodo va sokusoku, mamu va siṉia sa pepeso, mamu tavetavete vasina. Mi ṉati hiniva ni sari na igana pa kolo, meke sari na kurukuru pa galegalearane, meke sari doduru tiṉitoṉa toadi pule pa pepeso.” 29Meke zama pule sa Tamasa, “Dotu, ele ponini gamu Rau sari doduru linetelete pu ari kikodi saripu toa pa kasia popoa, meke sari doduru vua huda pu koai kikodi korapadi. Arini sari na gemi ginani. 30Sari doduru linetelete toadi pa pepeso si ele poni Rau koari doduru tiṉitoṉa toadi pu siṉo pude na gedi ginani: koari doduru kurukuru made nene na kurukuru tapuru, meke na kurukuru hitekedi pu ṉame pa pepeso.” 31Meke doṉo la i Tamasa sari doduru tiṉitoṉa pu ele taveti Sa, meke dotu, leleadi hola si arini. Meke asa tugo sa rane vina onomo; meke hola taloa sa boṉi, meke kamo mae sa munumunu.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Learn More About Buka Hope