YouVersion Logo
Search Icon

ยอห์น 1

1
พระกำ​ได้​เกิด​มา​เป๋น​มนุษย์
1ก่อน​ตี้​พระเจ้า​จะ​สร้าง​โลก​นี้ ก็​มี​ผู้​ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า พระกำ อยู่​แล้ว พระกำ​อยู่​กับ​พระเจ้า กับ​เป๋น​พระเจ้า​ตวย 2พระกำ​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตั้งแต่​เมื่อ​เก๊าหัวที 3พระเจ้า​ใจ๊​พระกำ​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ใน​กู้​สิ่ง​ตี้​เกิด​นั้น​บ่มี​อะหยัง​เลย​ตี้​เกิด​นอก​เหนือ​จาก​พระกำ 4พระกำ​เป๋น​เก๊า​เหง้า​จีวิต กับ​จีวิต​นั้น​ก็​นำ​ความ​เป่งแจ้ง​มา​หื้อ​กู้​คน 5ความ​เป่งแจ้ง​ส่อง​เข้า​มา​ใน​ความ​มืด แต่​ความ​มืด​เยียะ​หื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​ดับ​บ่ได้
6พระเจ้า​ได้​ส่ง​ป้อจาย​มา​คน​นึ่ง​จื้อ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา 7ต้าน​มา​เป๋น​พยาน​หื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น เปื้อ​กู้​คน​จะ​ได้​เจื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น​โดย​กำ​พยาน​ของ​ต้าน 8ยอห์น​บ่ใจ้​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น แต่​ต้าน​มา​เป๋น​พยาน​หื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น 9พระองค์ ผู้​ตี้​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​แต๊ ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​ความ​จริง​เรื่อง​พระเจ้า​นั้น ก่ำลัง​เข้า​มา​ใน​โลก
10พระองค์​นั้น​อยู่​ใน​โลก​นี้ เถิงแม้​ว่า​พระเจ้า​สร้าง​โลก​ขึ้น​มา​โดย​พระองค์ แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ใน​โลก​นี้​ฮู้จัก​พระองค์ 11พระองค์​ได้​มา​ตี้​บ้านเมือง​ของ​พระองค์ แต่​ปี้น้อง​จาว​บ้าน​ของ​พระองค์ ก็​ยัง​บ่ยอม​ฮับ​พระองค์ 12แต่​ใผ​ตี้​ยอมฮับ​และ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์ พระองค์​ก็​หื้อ​สิทธิ์​เขา​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า 13บ่ใจ้​ลูก​ตี้​เกิด​จาก​คน กาว่า​เกิด​จาก​ความ​ต้องก๋าน​ตาง​ก๋าย กาว่า​เกิด​จาก​ความ​ต้องก๋าน​ของ​ป้อแม่ แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์
14พระกำ​ได้​มา​เกิด​เป๋น​คน​และ​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​เฮา พระองค์​มี​พระคุณ​กับ​ความ​จริง​เกี่ยวกับ​พระเจ้า​อย่าง​เต๋ม​ล้น แล้ว​หมู่​เฮา​เกย​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบุตร​องค์​เดียว​ตี้​มา​จาก​พระบิดา 15ยอห์น​เป๋น​พยาน​เรื่อง​ของ​พระองค์​และ​ฮ้องเอิ้น​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า “คน​นี้​คือ​คน​ตี้​เฮา​เกย​อู้​เถิง​ว่า ‘ผู้​ตี้​มา​เมื่อ​ลูน​เฮา​จะ​เป๋น​คน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​ตั๋ว​เฮา ย้อน​ว่า​ต้าน​มี​อยู่​ก่อน​ตี้​เฮา​จะ​เกิด​แหม’ ”
16พระองค์​มี​พระคุณ​เต๋ม​ล้น ก็​เลย​ปั๋น​ปอน​หื้อ​หมู่​เฮา​บ่ขาด​เลย 17พระเจ้า​ได้​หื้อ​บท​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​โมเสส แต่​หื้อ​พระคุณ​กับ​ความ​จริง​เกี่ยวกับ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ 18บ่มี​ใผ​เกย​หัน​พระเจ้า มี​ก้า​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระเจ้า ตี้​เป๋น​พระเจ้า​เอง กับ​อยู่​ใก้​พระบิดา ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ฮู้จัก​พระเจ้า
ยอห์น​เป๋น​พยาน​เรื่อง​พระเยซู
19นี่​เป๋น​กำ​พยาน​ของ​ยอห์น เมื่อ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ส่ง​หมู่​ปุโรหิต​กับ​หมู่​เลวี​ไป​หา​ยอห์น หมู่​เขา​มา​ถาม​ยอห์น​ว่า “ต้าน​เป๋น​ใผ”
20ยอห์น​ยอมฮับ​อย่าง​เปิดเผย กับ​บอก​ความ​จริง​กับ​เขา​ว่า “เฮา​บ่ใจ้​พระคริสต์
21แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​แหม​ว่า “ถ้า​จาอั้น เป๋น​เอลียาห์​กา” ยอห์น​ก็​บอก​ว่า “บ่ใจ้” หมู่​เขา​ก็​ถาม​แหม​ว่า “เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น​ตี้​เฮา​กอย​ถ้า​อยู่​กา”#ฉธบ. 18:15,18 ยอห์น​ก็​บอก​ว่า “บ่ใจ้”
22หมู่​เขา​ก็​เลย​ถาม​ว่า “แล้ว​ต้าน​เป๋น​ใผ​กั๋น​แน่ บอก​หื้อ​เฮา​ฮู้​กำ เฮา​ต้อง​ปิ๊ก​ไป​ตอบ​คน​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา ต้าน​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ”
23ยอห์น​ก็​เลย​ตอบ​ต๋าม​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตี้​ได้​อู้​ไว้​ว่า
“เฮา​เป๋น​เสียง​ฮ้องเอิ้น​ของ​คน​นึ่ง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ว่า จง​แป๋ง​หน​ตาง​ซื่อๆ หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า”#อสย. 40:3
24บาง​คน​ตี้​หมู่​ฟาริสี​ส่ง​มา 25ถาม​ว่า “ถ้า​ต้าน​บ่ใจ้​พระคริสต์ บ่ใจ้​เอลียาห์ กับ​บ่ใจ้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น แล้ว​จาใด​ต้าน​เถิง​หื้อ​บัพติศมา​กับ​คน​ตังหลาย”
26ยอห์น​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​จะ​มี​แหม​ผู้​นึ่ง​ใน​หมู่​ต้าน ตี้​หมู่​ต้าน​ยัง​บ่ฮู้จัก​ว่า​เป๋น​ใผ 27ต้าน​เป๋น​ผู้​ตี้​จะ​มา​เมื่อลูน​เฮา แม้แต่​แก้​สาย​มัด​เกิบ​ของ​ต้าน ตั๋ว​เฮา​ยัง​บ่สมควร​จะ​เยียะ​จาอั้น​เลย”
28เหตุก๋ารณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ตี้​หมู่​บ้าน​เบธานี​เผิก​ตัง​วันออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน​ตี้​ยอห์น​ก่ำลัง​หื้อ​บัพติศมา​อยู่
29แหม​วัน​นึ่ง ยอห์น​หัน​พระเยซู​เตียว​ซื่อ​มา​ตาง​เขา ยอห์น​ก็​เอิ้น​ว่า “หั้น​ลอ ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า#1:29 พระคัมภีร์ ไทย​ฉบับ​มาตรฐาน​ใจ๊​กำ​ว่า พระเมษโปดก​ ตี้​จะ​มา​ฮับ​เอา​โต้ษ​บาป​ของ​โลก​ไป 30คน​นี้​คือ​คน​ตี้​เฮา​เกย​อู้​เถิง​ว่า ‘จะ​มี​คน​นึ่ง​มา​เมื่อ​ลูน​เฮา จะ​เป๋น​คน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​ตั๋ว​เฮา ย้อน​ว่า​ต้าน​มี​อยู่​ก่อน​ตี้​เฮา​จะ​เกิด​แหม’ 31ตั๋ว​เฮา​ก็​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ แต่​ตี้​เฮา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ ก็​เปื้อ​จะ​เปิดเผย​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ได้​ฮู้จัก​ต้าน”
32-33ยอห์น​ก็​อู้​เป๋น​พยาน​แหม​ว่า “เฮา​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​ผู้​นั้น​เป๋น​ใผ แต่​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ​เกย​บอก​ว่า ‘เมื่อ​ต้าน​หัน​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ลง​มา​อยู่​กับ​ใผ คน​นั้น​ละ​จะ​เป๋น​คน​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์’ แล้ว​เฮา​ได้​หัน​พระวิญญาณ​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​อยู่​กับ​ป้อจาย​คน​นี้ 34เฮา​หัน​เรื่อง​นี้​กับ​ต๋า​ตั๋วเก่า เป๋น​พยาน​ได้​ว่า คน​นี้​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ”
สาวก​รุ่น​แรก​ของ​พระเยซู
35ต่อ​มา​แหม​วัน​นึ่ง ยอห์น​ก่ำลัง​ยืน​อยู่​กับ​สาวก​ของ​เขา​สอง​คน 36เมื่อ​ยอห์น​หัน​พระเยซู​เตียว​ก๋าย​ไป ก็​อู้​ว่า “หั้น​ลอ ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า”
37เมื่อ​สาวก​สอง​คน​นั้น ได้​ยิน​จาอั้น​ก็​เตียว​ตวย​พระเยซู​ไป 38พระเยซู​ก็​งว้าย​มา แล้ว​หัน​เขา​สอง​คน​เตียว​ตวย​มา พระองค์​ก็​ถาม​ว่า “ต้าน​ต้องก๋าน​อะหยัง” แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “รับบี” (​หมายเถิง​อาจ๋ารย์​) “ต้าน​พัก​อยู่​ตี้​ไหน”
39พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ตวย​มา​ผ่อ​แล่” แล้ว​สาวก​ของ​ยอห์น​สอง​คน​ก็​ตวย​พระเยซู​ไป​ตี้​อยู่​ของ​พระองค์ ต๋อน​นั้น​เป๋น​เวลา​สี่​โมง​แลง​แล้ว หมู่​เขา​ก็​เลย​อยู่​ตวย​พระเยซู​จ๋น​เสี้ยง​วัน​นั้น
40อันดรูว์ น้องบ่าว​ของ​ซีโมน​เปโตร​เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​สอง​คน​นั้น​ตี้​ได้​ยิน​ยอห์น​อู้ แล้ว​ตวย​พระเยซู​ไป 41อย่าง​แรก​ตี้​อันดรูว์​เยียะ ก็​คือ​ไป​หา​ซีโมน​อ้าย​ของ​เขา แล้ว​อันดรูว์​ก็​เล่า​หื้อ​ซีโมน​ฟัง​ว่า “เฮา​ได้​ปะ​กับ​พระ​เมสสิยาห์​แล้ว” (​พระ​เมสสิยาห์​แป๋​ว่า​พระคริสต์​)
42อันดรูว์​ก็​ปา​ซีโมน​ไป​ปะ​พระเยซู บ่ากอง​พระเยซู​หัน​ซีโมน​ก็​อู้​ว่า “ต้าน​คือ​ซีโมน​ลูกบ่าว​ของ​ยอห์น แต่​คน​จะ​ฮ้อง​ต้าน​ว่า เคฟาส” (​คือ​เปโตร ตี้​แป๋​ว่า บ่าหิน​ใหญ่​)
ฮ้อง​ฟีลิป​กับ​นาธานาเอล
43แหม​วัน​นึ่ง พระเยซู​ตัดสิน​ใจ๋​จะ​ไป​แคว้น​กาลิลี แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​หา​ฟีลิป อู้​กับ​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ” 44ฟีลิป​เป๋น​คน​เมือง​เบธไซดา เหมือน​อันดรูว์​กับ​เปโตร 45แล้ว​ฟีลิป​ก็​ไป​หา​นาธานาเอล แล้ว​บอก​เขา​ว่า “เฮา​ได้​ปะ​คน​นั้น​ตี้​โมเสส​เขียน​เถิง​ใน​บท​บัญญัติ กับ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​เถิง​ต้าน​ไว้​ตวย คือ​เยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ​ตี้​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​โยเซฟ”
46แล้ว​นาธานาเอล​ก็​อู้​ว่า “นาซาเร็ธ​นั่น​หนะ​ก๋า ของ​ดี​อะหยัง​จะ​มา​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ​ได้” ฟีลิป​ก็​บอก​ว่า “ตวย​เฮา​มา​ผ่อ​แล่”
47บ่ากอง​พระองค์​หัน​นาธานาเอล​เตียว​เข้า​มา​หา พระองค์​ก็​อู้​ว่า “นี่​ลอ จาว​อิสราเอล​แต๊ๆ ตี้​บ่ขี้​จุ​เลย”
48นาธานาเอล​ก็​ถาม​ว่า “ต้าน​ฮู้จัก​เฮา​ได้​จาใด” พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “เฮา​หัน​ต้าน​อยู่​ปื๊น​เก๊า​บ่าเดื่อ​ก่อน​ตี้​ฟีลิป​ไป​ฮ้อง​ต้าน​แหม”
49นาธานาเอล​ก็​บอก​ว่า “อาจ๋ารย์ ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​กษัตริย์​ของ​จาว​อิสราเอล​แต๊ๆ”
50พระเยซู​ก็​อู้​แหม​ว่า “ตี้​ต้าน​เจื้อ​นี้ ก็​ย้อน​เฮา​บอก​ว่า เฮา​หัน​ต้าน​อยู่​ปื๊น​เก๊า​บ่าเดื่อ​กา แต่​ต้าน​จะ​ได้​หัน​สิ่ง​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​นี้​แหม” 51พระองค์​ก็​อู้​ต่อ​แหม​ว่า “เฮา​จะ​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หมู่​ต้าน​จะ​ได้​หัน​ต๊องฟ้า​เปิด​ออก​เป๋น​ฮ่อม กับ​จะ​หัน​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​ขึ้นๆ ลงๆ อยู่​บน​บุตรมนุษย์”#ปฐก. 28:10-22

Currently Selected:

ยอห์น 1: nodthNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy