Parallel
12
1Тогава мъжете от Ефрем се събраха и тръгнаха на север и казаха на Ефтай: Ти защо премина да се биеш срещу синовете на Амон и не ни повика да дойдем с теб? Ще изгорим къщата ти върху теб с огън! 2А Ефтай им каза: Аз и народът ми бяхме в голяма борба със синовете на Амон; и аз ви повиках, но вие не ме избавихте от ръката им. 3И когато видях, че няма да ме избавиш, взех живота си в ръката си и преминах срещу синовете на Амон, и ГОСПОД ги предаде в ръката ми. Защо сте дошли днес срещу мен, за да се биете с мен? 4И Ефтай събра всичките галаадски мъже и се би срещу Ефрем и галаадските мъже разбиха Ефрем, защото те казаха: Бежанци от Ефрем сте вие, галаадци, живеещи сред Ефрем и сред Манасия! 5И галаадците плениха бродовете на Йордан срещу Ефрем. И когато някой от ефремските бежанци кажеше: Оставете ме да премина! – тогава галаадските мъже му казваха: Ти ефремец ли си? 6И ако той кажеше: Не съм! – те му казваха: Кажи тогава шиболет12. Но той казваше сиболет, защото не можеше да го произнесе правилно. Тогава го хващаха и го убиваха при бродовете на Йордан. Така по онова време паднаха четиридесет и две хиляди души от Ефрем. 7И Ефтай съди Израил шест години. После галаадецът Ефтай умря и беше погребан в един от галаадските градове. 8А след него Ивцан от Витлеем съди Израил. 9Той имаше тридесет сина и тридесет дъщери, които омъжи навън; и доведе тридесет дъщери отвън за синовете си. Той съди Израил седем години. 10И Ивцан умря и беше погребан във Витлеем. 11След него завулонецът Елон съди Израил. Той съди Израил десет години. 12И завулонецът Елон умря и беше погребан при Еалон в земята на Завулон. 13А след него Авдон, синът на пиратонеца Илел, съди Израил. 14Той имаше четиридесет сина и тридесет внуци, които яздеха на седемдесет магаренца. Той съди Израил осем години. 15После Авдон, синът на пиратонеца Илел, умря и беше погребан в Пиратон в земята на Ефрем, в хълмистата земя на амаличаните.