YouVersion Logo
Search Icon

Mataio 1

1
Kateirikian Iesu Kristo
(Ruka 3.23-38)
1Bokin araia ana bakatibu nako Iesu Kristo, are riki mairoun Tawita are riki mairoun Aberaam.
2E karikaki Itaaka iroun Aberaam; ao Itaaka e karika Iakob'a; ao Iakob'a e karika Iuta ma tarina nako; 3ao Iuta e karika Bereti ao Teera iroun Nei Taama; ao Bereti e karika Etiron; ao Etiron e karika Ram; 4ao Ram e karika Amminataba; ao Amminataba e karika Nation; ao Nation e karika Taremon; 5ao Taremon e karika Boati iroun Nei Raaba; ao Boati e karika Obeta iroun Nei Ruuta; ao Obeta e karika Iete; 6ao Iete e karika Tawita are te Uea. Ao Tawita e karika Toromon irouni bun Uria; 7ao Toromon e karika Reoboam; ao Reoboam e karika Abiia; ao Abiia e karika Ata; 8ao Ata e karika Ieotiab'ata; ao Ieotiab'ata e karika Ioram; ao Ioram e karika Utia; 9ao Utia e karika Iotam; ao Iotam e karika Aati; ao Aati e karika Etekia; 10Ao Etekia e karika Manate; ao Manate e karika Amon; ao Amon e karika Iotia; 11ao Iotia e karika Iekonia ma tarina nako, n te tai are a kairaki nako iai Iteraera b'a taenikai i B'aburon.
12I mwin te kairaki nako B'aburon, ao Iekonia e karika Tearetiera; ao Tearetiera e karika Terub'abera; 13ao Terub'abera, e karika Abiuta; ao Abiuta, e karika Eriakim, ao Eriakim e karika Atora; 14ao Atora, e karika Tatoka; ao Tatoka, e karika Akim; ao Akim e karika Eriuta; 15ao Eriuta, e karika Ereata; ao Ereata, e karika Matan; ao Matan, e karika Iakob'a; 16ao Iakob'a, e karika Ioteb'a are bun Nei Maria, are E bungiaki mai rouna Iesu, are atongaki b'a Kristo.
17Bootaia ngkanne rooro ni bane mairoun Aberaam ni karokoa Tawita, bon tengauni ma a roro; ao mairoun Tawita ni karokoa te kairaki nako B'aburon bon tengauni ma a roro ao man te kairaki nako B'aburon ni karokoa bungiakin Iesu, bon tengauni ma a roro naba.
Bungiakin Iesu Kristo
(Ruka 2.1-7)
18 # Ruka 1.27 Aio aroni bungiakin Iesu Kristo;#1.18 Iesu Kristo: B'aib'ara tabeua a korea te Kristo. e a tia ni kabae tinana are Nei Maria ma Ioteb'a, ma i m'ain ae a mareaki ao e ataaki b'a iai te teei i birotona mairoun te Tamnei are Raoiroi. 19Ao Ioteb'a are buuna, ngkai te aomata ae nanoanga, ao e aki kani kamamaaea Nei Maria i mataia aomata, e reke ana iango b'a e na kab'ara aia kabae ni karaba taekana. 20Ma ngke e iangoa aei, ao noria, e kaoti ana anera te Atua nako ina n te mii, ao e kangai, “Ioteb'a, ae natin Tawita, tai maaku n anaa Nei Maria b'a buum: b'a E riki te baere i nanoni birotona mairoun te Tamnei are Raoiroi. 21#Ruka 1.31Ane e na bungia te nati te mm'aane, ao ko na aranna b'a Iesu, b'a Ngaia ae na kamaiuia aomata man aia bure.”
22A riki baikai ni kabane b'a a aonga ni kakoauaki ana taeka te Atua are E a tia n taekinna ngkoa te burabeti, ngke e kangai: 23“Noria, ane e na kariki te kibono,#1.23 kibono: ae tuai botaki ma te mm'aane. ao e na bungia te nati te mm'aane, ao a na aranna b'a “Emmanuera,” ae nanona, “Te Atua i roura.” 24Ngke e uti Ioteb'a mani matuuna, ao e karaoa are e tuangnga ana anera te Atua; ao e taanga ma Nei Maria, 25#Ruka 2.21ma e aki botaki ma ngaia ni karokoa e a tia ni bungia natina; ao e aranna Ioteb'a b'a Iesu.

Currently Selected:

Mataio 1: KNVB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy