YouVersion Logo
Search Icon

Mataio 1

1
PENE I - 1
Te kopu-tangata o Iesu, e tona anau anga.
1E TUATUA no te #Luka 3:23anau anga no Iesu Mesia, #Sala 132:11; Isa 11:1; Iere 23:5; Mata 22:42; Ioa 7:42; Anga 2:30; 13:23; Roma 1:3e tamaiti na Davida, #Gene 12:3; 22:18; Gala 3:16e tamaiti na Aberahama. 2#Gene 21:2,3Anau akera ta Aberahama ko Isaaka; #Gene 25:26anau akera ta Isaaka ko Iakoba; #Gene 29:35anau akera ta Iakoba ko Iuda e tona ai taeake; 3#Gene 38:27&cAnau akera ta Iuda ko Phareza e ko Zara ia Tamara; #Ruta 4:18&c; 1 Para 2:5,9&canau akera ta Phareza ko Eseroma; anau akera ta Eseroma ko Rama; 4Anau akera ta Rama ko Aminadaba; anau akera ta Aminadaba ko Naasona; anau akera ta Naasona ko Salamona; 5Anau akera ta Salamona ko Boaza ia Rahaba; anau akera ta Boaza ko Obeda ia Ruta; anau akera ta Obeda ko Iese; 6#1 Samu 16:1; 17:12Anau akera ta Iese ko te ariki ra ko Davida; #2 Samu 12:24anau akera ta te ariki ra ta Davida ko Solomona i te vaine a Uria ra; 7#1 Para 3:10&cAnau akera ta Solomona ko Rehoboama; anau akera ta Rehoboama ko Abia; anau akera ta Abia ko Asa; 8Anau akera ta Asa ko Iehosaphata; anau akera ta Iehosaphata ko Iorama; anau akera ta Iorama ko Uzia; 9Anau akera ta Uzia ko Iotama; anau akera ta Iotama ko Ahaza; anau akera ta Ahaza ko Hezekia; 10#2 Ari 20:21; 1 Para 3:13Anau akera ta Hezekia ko Manase; anau akera ta Manase ko Amona; anau akera ta Amona ko Iosia; 11#1 Para 3:15,16Anau akera ta Iosia ko Iekonia e tona ai taeake, #2 Ari 24:14,15,16; 25:11; 2 Para 36:10,20; Iere 27:20; 39:9; 52:11,15,28,29,30; Dani 1:2i te tuatau i riro atu ei ki Babulonia ra: 12E kia riro atura ratou ki Babulonia, #1 Para 3:17,19anau akera ta Iekonia ko Salatiela; anau akera ta Salatiela ko #Ezera 3:2; 5:2; Nehe 12:1; Haga 1:1Zerubabela; 13Anau akera ta Zerubabela ko Abiuda; anau akera ta Abiuda ko Eliakima; anau akera ta Eliakima ko Azora; 14Anau akera ta Azora ko Sadoka; anau akera ta Sadoka ko Akima; anau akera ta Akima ko Eliuda; 15Anau akera ta Eliuda ko Eleazara; anau akera ta Eleazara ko Matana; anau akera ta Matana ko Iakoba; 16Anau akera ta Iakoba ko Iosepha te tane a Maria, nana i anau a Iesu ra, ko tei karangaia, ko te Mesia. 17E te au uki katoa mei ia Aberahama maira e tae rava akera ia Davida, raungauru ïa uki e a ara; mei ia Davida mai oki e tae akera i te riro anga ki Babulonia ra, raungauru ïa uki e a ara; mei te riro anga oki ki Babulonia ra, e tae akera ki te Mesia nei, raungauru ïa uki e a ara.
18 # Luka 1:27 Ko te tu oki teia o te anau anga o Iesu Mesia: Kua momokoia tona metua vaine ko Maria na Iosepha, kare ra raua i moe i nui ei aia #Luka 1:35i te Vaerua Tapu. 19E tangata tuatua-tika tana tane ko Iosepha, kare oki aia i inangaro #Deu 24:1i te akakite ua iaia, manako iora e akaruke poiri ua iaia. 20Te maaraara ra aia i taua mea nei, e i na, kua mama maira tetai angela a te Atu, kua akairimoe#1:20 Tikaanga - akairiamoe maira iaia, kua na ko maira, E Iosepha te tamaiti a Davida ra, auraka koe e mataku i te arataki mai i to vaine ia Maria ki o ou ra: #Luka 1:35no te Vaerua Tapu i nui ei aia. 21#Luka 1:31E tamaiti tana e anau, e ko #1:21 Te Akaora.Iesu te ingoa taau e tapa nona: #Anga 4:12; 5:31; 13:23,38e akaora oki aia i tona au tangata i ta ratou ara. 22Tika tikai atura tei karangaia mai e te Atu i te peroveta i taua au mea katoa nei, ka na ko mai ei ra e, 23#Isa 7:14“I na, e nui te paretenia, e e tamaiti tana e anau, e e tapaia tona ingoa ko Imanuela,” koia oki Te Atua ki o tatou nei. 24Itirere akerā Iosepha i tana moe ra, akono atura i ta te angela a te Atu i tuatua mai kiaia ra, e kua arataki maira i tana vaine ki ona ra: 25Kare ra i rave atu, e anau ua maira #Exo 13:2; Luka 2:7,21tana tama mua, e tapa atura aia i tona ingoa ko IESU.

Currently Selected:

Mataio 1: CIMB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy