Mataio 1
CIMB

Mataio 1

1
PENE I - 1
Te kopu-tangata o Iesu, e tona anau anga.
1E TUATUA no te #Luka 3:23anau anga no Iesu Mesia, #Sala 132:11; Isa 11:1; Iere 23:5; Mata 22:42; Ioa 7:42; Anga 2:30; 13:23; Roma 1:3e tamaiti na Davida, #Gene 12:3; 22:18; Gala 3:16e tamaiti na Aberahama. 2#Gene 21:2,3Anau akera ta Aberahama ko Isaaka; #Gene 25:26anau akera ta Isaaka ko Iakoba; #Gene 29:35anau akera ta Iakoba ko Iuda e tona ai taeake; 3#Gene 38:27&cAnau akera ta Iuda ko Phareza e ko Zara ia Tamara; #Ruta 4:18&c; 1 Para 2:5,9&canau akera ta Phareza ko Eseroma; anau akera ta Eseroma ko Rama; 4Anau akera ta Rama ko Aminadaba; anau akera ta Aminadaba ko Naasona; anau akera ta Naasona ko Salamona; 5Anau akera ta Salamona ko Boaza ia Rahaba; anau akera ta Boaza ko Obeda ia Ruta; anau akera ta Obeda ko Iese; 6#1 Samu 16:1; 17:12Anau akera ta Iese ko te ariki ra ko Davida; #2 Samu 12:24anau akera ta te ariki ra ta Davida ko Solomona i te vaine a Uria ra; 7#1 Para 3:10&cAnau akera ta Solomona ko Rehoboama; anau akera ta Rehoboama ko Abia; anau akera ta Abia ko Asa; 8Anau akera ta Asa ko Iehosaphata; anau akera ta Iehosaphata ko Iorama; anau akera ta Iorama ko Uzia; 9Anau akera ta Uzia ko Iotama; anau akera ta Iotama ko Ahaza; anau akera ta Ahaza ko Hezekia; 10#2 Ari 20:21; 1 Para 3:13Anau akera ta Hezekia ko Manase; anau akera ta Manase ko Amona; anau akera ta Amona ko Iosia; 11#1 Para 3:15,16Anau akera ta Iosia ko Iekonia e tona ai taeake, #2 Ari 24:14,15,16; 25:11; 2 Para 36:10,20; Iere 27:20; 39:9; 52:11,15,28,29,30; Dani 1:2i te tuatau i riro atu ei ki Babulonia ra: 12E kia riro atura ratou ki Babulonia, #1 Para 3:17,19anau akera ta Iekonia ko Salatiela; anau akera ta Salatiela ko #Ezera 3:2; 5:2; Nehe 12:1; Haga 1:1Zerubabela; 13Anau akera ta Zerubabela ko Abiuda; anau akera ta Abiuda ko Eliakima; anau akera ta Eliakima ko Azora; 14Anau akera ta Azora ko Sadoka; anau akera ta Sadoka ko Akima; anau akera ta Akima ko Eliuda; 15Anau akera ta Eliuda ko Eleazara; anau akera ta Eleazara ko Matana; anau akera ta Matana ko Iakoba; 16Anau akera ta Iakoba ko Iosepha te tane a Maria, nana i anau a Iesu ra, ko tei karangaia, ko te Mesia. 17E te au uki katoa mei ia Aberahama maira e tae rava akera ia Davida, raungauru ïa uki e a ara; mei ia Davida mai oki e tae akera i te riro anga ki Babulonia ra, raungauru ïa uki e a ara; mei te riro anga oki ki Babulonia ra, e tae akera ki te Mesia nei, raungauru ïa uki e a ara.
18 # Luka 1:27 Ko te tu oki teia o te anau anga o Iesu Mesia: Kua momokoia tona metua vaine ko Maria na Iosepha, kare ra raua i moe i nui ei aia #Luka 1:35i te Vaerua Tapu. 19E tangata tuatua-tika tana tane ko Iosepha, kare oki aia i inangaro #Deu 24:1i te akakite ua iaia, manako iora e akaruke poiri ua iaia. 20Te maaraara ra aia i taua mea nei, e i na, kua mama maira tetai angela a te Atu, kua akairimoe#1:20 Tikaanga - akairiamoe maira iaia, kua na ko maira, E Iosepha te tamaiti a Davida ra, auraka koe e mataku i te arataki mai i to vaine ia Maria ki o ou ra: #Luka 1:35no te Vaerua Tapu i nui ei aia. 21#Luka 1:31E tamaiti tana e anau, e ko #1:21 Te Akaora.Iesu te ingoa taau e tapa nona: #Anga 4:12; 5:31; 13:23,38e akaora oki aia i tona au tangata i ta ratou ara. 22Tika tikai atura tei karangaia mai e te Atu i te peroveta i taua au mea katoa nei, ka na ko mai ei ra e, 23#Isa 7:14“I na, e nui te paretenia, e e tamaiti tana e anau, e e tapaia tona ingoa ko Imanuela,” koia oki Te Atua ki o tatou nei. 24Itirere akerā Iosepha i tana moe ra, akono atura i ta te angela a te Atu i tuatua mai kiaia ra, e kua arataki maira i tana vaine ki ona ra: 25Kare ra i rave atu, e anau ua maira #Exo 13:2; Luka 2:7,21tana tama mua, e tapa atura aia i tona ingoa ko IESU.

The Holy Bible in Cook Islands Maori, Reprinted from the edition of 1888 © United Bible Societies, 1972.

Learn More About Bibilia Tapu