YouVersion Logo
Search Icon

Mateyo 1

1
Chengo cha Yesu.
1-17.
1Kitabu cha mbuli ya Yesu Kilisito, ṅwana Dawidi, ṅwana Abulahamu: 2Abulahamu azamvyala Isaka, Isaka azamvyala Yakobo, Yakobo azamvyala Yuda na wanduγu wakwe, 3Yuda na Tamali wazamvyala Pelesi na Zela, Pelesi azamvyala Hesiloni, Hesiloni azamvyala Lamu, 4Lamu azamvyala Aminadabu, Aminadabu azamvyala Nahasoni, Nahasoni azamvyala Salimoni. 5Salimoni na Lahabu wazamvyala Bowazi, Bowazi na Luti wazamvyala Obedi, Obedi azamvyala Isai. 6Isai azamvyala zumbe Dawidi, zumbe Dawidi na mkaza Uliya wazamvyala Salomo. 7Salomo azamvyala Lehabeyamu, Lehabeyamu azamvyala Abiya, Abiya azamvyala Asa. 8Asa azamvyala Yosafati, Yosafati azamvyala Yolamu, Yolamu azamvyala Uziya. 9Uziya azamvyala Yotamu, Yotamu azamvyala Ahazi, Ahazi azamvyala Hezekiya. 10Hezekiya azamvyala Manase, Manase azamvyala Amoni, Amoni azamvyala Yosiya. 11Yosiya azamvyala Yekonya na wanduγuze mishi ija, wakitahiγwa na Babeli. 12Wantu wakiγotoka mwe uwo mtaho wa Babeli, Yekonya azamvyala Salatiyeli, Salatiyeli azamvyala Zelubabeli. 13Zelubabeli azamvyala Abihudi, Abihudi azamvyala Eliyakimu, Eliyakimu azamvyala Azoli. 14Azoli azamvyala Sadoki, Sadoki azamvyala Yakini, Yakini azamvyala Elihudi. 15Elihudi azamvyala Eleyazali, Eleyazali azamvyala Matani, Matani azamvyala Yakobo. 16Yakobo azamvyala Yosefu, mulume ja Maliya, nine ja Yesu mweitangwa Kilisito. 17Lushe malika yoshe kuandiila kwa Abulahamu mpaka kwa Dawidi ni kumi na mane, vituhu kuandiila kwa Dawidi mpaka kwe mtaho wa Babeli ni kumi na mane, vituhu kuandiila kwe mtaho wa Babeli mpaka kwa Kilisito ni kumi na mane.
Mivyailwe ya Yesu Kilisito.
18Mivyailwe ya Yesu Kilisito iγendilevyo shivi: Nine Maliya akibinda kulombiγwa ni Yosefu, miya washizati wakintane, azaoniγwa, kuti ana nda yeanduka kwa Mpeho muṅazi. 19Mulume Yosefu kwakuti ni mtanda nkakundile kumubunkula, miya azakunda kumshungula he njama. 20Akivitongonyeza mwe moyo wakwe, mlau ywa Zumbe azamlawila mwe sozi, azamuti: Yosefu, ṅwana Dawidi, usheogohe kumγuwa mkaziyo Maliya! Hambu ṅwana, ndiye avyalwe, ni ywa mpeho ṅazi. 21Neavyale ṅwana ywa kiγoshi, zina jakwe umwitange Yesu, hambu ne ndiye nezeakombole mbuli yakwe mwe masa yawe. 22Ivi vyoshe vizaγosholwa, kangwe iyo mbuli ilongiγweyo ni Zumbe na kanwa cha mteγanyi ibontoke, ija ya kuγamba: 23Mndele atazatenda nda, atazavyala ṅwana, zina jakwe watazamwitanga Imanweli, ni kuγamba: Mulungu a haṅwe na ishwi. 24Yosefu akiinuka mwe usisiza azaγoshola, mlau ywa Zumbe amlaγilizevyo, azamγuwa muke. 25Miya nkamtaile, mpaka akimvyala ṅwana; uyu azamwitanga zina jakwe Yesu.

Currently Selected:

Mateyo 1: KISHNT05

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy