YouVersion Logo
Search Icon

MATTHEW 1

1
Tayung-babuk Jesus
(Luk 3.23-38)
1Ati inŭh susud taris tayung-babuk Jesus Kristus, sesang David, adi sesang Abraham.
2-6aSo Abraham ndŭg Raja David, taris tayung-babuk agi simuti:
Abraham, Isaac, Jacob, Judah ka bara jurud-i; Perez ngga Zerah (sindŭ ngara inŭh Tamar), Hezron, Ram, Amminadab, Nahshon, Salmon, Boaz (sindŭ-i inŭh Rahab), Obed (sindŭ-i inŭh Ruth), Jesse, ka Raja David.
6b-11 So David ndŭg andu adi ngga daya Israel dog taran ka Babylon, taris tayung-babuk agi simuti: David, Solomon (sindŭ-i inŭh sianŭ adi ko dawŭ-i jadi sawŭn Uriah), Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah, ka Jehoiachin ngga bara jurud-i.
12-16So andu ripas daya Israel dog taran ka Babylon ndŭg andu pinyibranak Jesus, taris tayung-babuk agi simuti: Jehoiachin, Shealtiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Zadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matthan, Jacob, ka Joseph adi banŭh Mary adi sindŭ Jesus adi dog kadŭn Kristus.
17Jadi meh, agi simŭng-pat turap so jaman Abraham ndŭg jaman David, ka simŭng-pat turap so jaman David ndŭg andu adi ngga daya Israel dog taran ka Babylon, ka simŭng-pat turap so andu anŭ ndŭg andu pinyibranak Kristus.
Pinyibranak Jesus Kristus
(Luk 2.1-7)
18 Simuti inŭh dundan pinyibranak Jesus Kristus. Sindŭ-I Mary bitunang ngga Joseph, pak diŭ so ngara jadi banŭh sawŭn, ayŭh dapŭd adŭp-i bite so kuasa Roh Kudus. 19Joseph inŭh daya adi tagap darŭm ukum-adat, pak ayŭh dŭh an nggen mangŭh di Mary di sirung jawin daya bagŭ; jadi ayŭh bisatur an pakai aran adi bisukan bada sawan ngara dŭh jadi. 20Atan ayŭh bipikir pasar kayuh anŭ, malaikat Tuhan nandŭng di ayŭh darŭm pŭmŭh ka nang, “Joseph, kuu adi sesang David, dŭhnyah taru tambit Mary ndu sawŭn mu. Amai so kuasa Roh Kudus inŭh ayŭh bite. 21 Ayŭh re biranak ndi anak dari, ka kuu re kadŭn Ayŭh Jesus, sabab Ayŭh inŭh adi re nyiramat daya-I so dosa ngara.” 22Ka kayuh anŭ jadi simŭnŭ siŭn pinganang Tuhan so baba nabi jadi bitŭtŭk, 23 “Ndi naan dayung tibŭn re bite ka biranak ndi anak dari, ka Ayŭh re dog kadŭn Immanuel” (rati-i, “Tapa agi ngga ata”).
24Jadi kan Joseph burah, ayŭh tambit Mary ndu sawŭn, nimun adi ko malaikat Tuhan kidaan di ayŭh. 25 Pak ayŭh dŭh nyibŭŭs ngga ayŭh ndŭg ka ayŭh mbŭh biranak anak dari-i. Ka Joseph kadŭn Ayŭh Jesus.

Currently Selected:

MATTHEW 1: TBVNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy