TIBIRIK 1
TBV

TIBIRIK 1

1
Dundan Tapa Napa Rangit ngga Ong
1Di sibungas-i di tika Tapa napa rangit ngga ong,#1.1 Sibungas-i...rangit ngga ong; puan kah: Di sibungas-i Tapa napa rangit ngga ong; puan kah: Kan Tapa piguru napa rangit ngga ong. 2ong ati dŭh biyŭn gayŭn ka puno ngga karŭm patŭ', ka Roh Tapa#1.2 Roh Tapa; puan kah: kuasa Tapa; puan kah: sabak so Tapa; puan kah: sabak adi daras. ngukap di tunduh piin. 3#2Co 4.6 Ka Tapa nang, “Isa-i agi jawa,” ka jawa sawŭ agi. 4Ka Tapa kiris jawa anŭ kana, ka Tapa kutung jawa so karŭm. 5Ka Tapa kadŭn jawa “Sandu” ka karŭm, “Singarŭm.” Singumi andu ripuan ka isan isan nusak, ka-i dog kadŭn andu adi ndi.
6-7 # 2Pe 3.5 Ka Tapa nang, “Isa-i kayuh adi mun sakŭb agi adi kutung piin bada sidŭrŭ duwŭh yŭn,” ka-i sawŭ agi. Sawŭ meh Tapa napa kayuh mun sakŭb adi nyidŭrŭ piin adi di ribo-i, so piin adi di sambu-i. 8Ka Tapa kadŭn sakŭb anŭ “Rangit.” Singumi andu ripuan, ka isan isan nusak, ka anŭ inŭh andu adi duwŭh.
9Ka Tapa nang, “Isa-i piin adi di ribo rangit tikuruk di ndi yŭn, isa tana tatŭng.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 10Ka Tapa kadŭn tana anŭ “Deyŭh,” ka piin adi mbŭh tikuruk Ayŭh kadŭn “Rawŭt.” Ka Tapa munos asŭng-I kiris anŭ adi mbŭh jadi. 11Ka Tapa nang, “Isa-i tana piruah barang masam kayuh adi timbu di tana; anŭ adi bisa buān buwa adi bisirah, ka tŭngŭn tŭngŭn kayuh adi buān buwa.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 12Ngapŭi tana piruah barang masam kayuh adi timbu di tana; Ka asŭng Tapa munos kiris anŭ adi mbŭh jadi. 13Jadi singumi andu ripuan ka isan isan nusak; anŭ inŭh andu adi taruh.
14Ka Tapa nang, “Isa jawa timbur di rangit ka nyidŭrŭ sandu so singarŭm ka kiren tipuh sinde andu, sawa, ka gawai adat#1.14 gawai adat; puan kah: tipuh; dog piguru. 15Ngara re nyirinyak di rangit yŭn nggen jawa di ong.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 16Ka Tapa napa duwŭh tibande jawa anŭ: batŭh andu adi nguasa sandu, ka jawa buran adi nguasa ngarŭm; ayŭh napa gŭh sigara bitang bitang. 17Ka Tapa na ngara di rangit da nggen jawa di ong, 18bada nguasa sandu ngga ngarŭm, ka nyidŭrŭ jawa so karŭm. Ka Tapa munos asŭng-I kiris anŭ adi mbŭh jadi. 19Jadi singumi andu ripuan ka isan isan nusak, ka anŭ inŭh andu adi pat.
20Ka Tapa nang, “Isa-i rawŭt brisi ngga bagŭ masam dāng adi udip, ka isa au-tarun brisi ngga dudu manuk.” 21Ngapŭi Tapa napa sigara dāng dāng-bās adi udip darŭm rawŭt, ka sigara dāng dāng adi kimitak darŭm piin ngga sigara manuk manuk. Ka Tapa munos asŭng-I kiris anŭ adi mbŭh jadi. 22Ka Tapa nyiberkat ngara ka bada ngara adi udip darŭm piin papah ka bitambah bagŭ, ka ngisi rawŭt, ka bada gŭh sigara manuk papah bitambah bagŭ di darŭm ong. 23Jadi singumi andu ripuan, ka isan isan nusak; anŭ inŭh andu adi rimŭh.
24Ka Tapa nang, “Isa-i tana piruah barang masam pimudip dāng: dāng kudip ngga dāng tarun, adi baga ngga adi sŭ.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 25Tapa napa sopŭrŭg ngara anŭ, ka asŭng-I raru munos kiris ngara.
26 # 1Co 11.7 Tapa nang, “Ja ata napa manusia; raŭn gayŭn ngara re brimun ngga jata. Ngara re nguasa iken, manuk, ngga sopŭrŭg dāng kudip ngga dāng tarun,#1.26 Ndi pimindai adi jah: sopŭrŭg dāng kudip ngga dāng tarun; Hebrew: dāng kudip ngga ndi ong ong. adi bās ngga adi sŭ.” 27#Mat 19.4, Mrk 10.6 #Tib 5.1-2 Jadi Tapa napa manusia nunda gayŭn adŭp-I. Ayŭh napa ngara, dari ngga dayung. 28Ka Tapa nyiberkat ngara ka nang di ngara, “Mira biranak meh angān ka papah, isa sesang ngan udip di ndi ong ong ka nguasa-i. Aku bada angān nguasa sopŭrŭg iken, manuk manuk, ngga sopŭrŭg dāng tarun. 29Aku mbŭh nggen di angān barang masam ruwang kayuh ngga barang masam buwa kayuh jadi pinguman ngan; 30pak yŭn sopŭrŭg dāng tarun, ngga sopŭrŭg manuk, Aku mbŭh nggen barang masam kupai ngga kayuh adi pidawŭn jadi pinguman ngara.” Ka-i sawŭ jadi simŭnŭ. 31Ka Tapa kiris barang masam kayuh adi-I mbŭh napa, ka asŭng-I mbŭh raru munos. Singumi andu ripuan, ka isan isan nusak. Anŭ inŭh andu adi nŭm.

Hakcipta © 2003, Pertubuhan Bible Malaysia, Copyright © 2003, The Bible Society of Malaysia

Learn More About Simanya Bauh