MATEO 4
BOV

MATEO 4

4
Abonsam Sɔ́ Yesu Ɛdã.
1Ade Hũhũ Kpalɛwa a kpã Yesu ɛnamɛna kɔsa kamɛ kĩ Abonsam ɛsɔ ye ɛdã a. 2Kĩ Yesu dzi katanya, lɛnyɛ mɔ suwa fuwi tɛna flee a, kɔlɛ kɔ ye. 3Ade Abonsam ya nɛ ye sɛkɛ̃ ebi ye kĩ, “Ntɛ Baguma obi anɛ ni, kekɔ̃ bi boe kĩĩ bɛdani bɛkɛna abodoo.”
4Lɛmɛ Yesu kpa mbuayɛ kĩ, “Katsɛlɛ Kpalɛwa a lɛ kĩ, ‘Nnɛ́ funitsã odi sũ oti adzi nkpã, mbom edzi nkpã nɛ kalɛ nyɛ kalɛ kĩ kanɛ kato Baguma onukpɛ̃ kamɛ a akũ.’ ”
5Ade Abonsam kpã Yesu ɛnamɛna Yerusalem, Ɔmatɔ Kpalɛwa a kamɛ a. Ɛkɔa ye ɛnadzɛla nɛ Asɔli Kɔla ode kakɔ geĩ a, 6ebi Yesu kĩ, “Ntɛ Baguma obi anɛ ni, vɛnya kaka kanaadza nɛ tite, kitonɛkĩ Katsɛlɛ Kpalɛwa a lɛ kĩ,
‘Baguma aakpa ye ode fɔtɔ banyanɛ ɔlɛdo nɛ nɔ akũ,
kĩ baakaɛ nɔ nɛ be awɛ kamɛ,
ayekĩ ɔláatula nɛ de akũ.’ ”
7Yesu kpa mbuayɛ kĩ, “Lɛmɛ Katsɛlɛ Kpalɛwa a buki kɛlɛ kĩ, ‘Tasɔ boe Ɔlate nɔ Baguma a ɔdã.’ ”
8Ade Abonsam buki ɛkpã Yesu ɛnamɛna ɔtɔ geĩ odi kalete, ade ɛnyɛ katinya kamɛ fɔgã kanyakɔ̃ flee, mɔ foe akũ obu ɛtsa ye a. 9Abonsam bi ye kĩ, “Maakɔa fukĩĩ flee nkpa nɔ, ntɛ aake aduli osum yĩ.”
10Yesu kpa ye mbuayɛ kĩ, “Satana, dzakũ nɛ yĩ akũ! Katsɛlɛ Kpalɛwa a lɛ kĩ, ‘Nɔ Ɔlate Baguma odi kɛnɛ kĩ akɛna nɔ akũ ɔkpa lɔkɔa osum ye lɛmɛ.’ ”
11Ade Abonsam dzakũ ɛfɔnɛ Yesu mɔ ode fɔtɔ banyanɛ yabumɔ ye a.
Yesu Yi Ye Adzuma Kayɔ Nɛ Galilea.
12Kĩ Yesu nu kĩ bipi Yohanes bido nɛ kɔla a, ɛdzakũ ɛnaa Galilea tite akũ. 13Ɛtánaadzi nɛ Nazaret ɔmatɔ a kamɛ, mbom ɛnadzi nɛ Kapernaum, ɔmatɔ nɛ Galilea ɔwɔ lutubu baũ a ɔwɛ̃. Awã deĩ nɛ Zebulon mɔ Naftali amantam a kamɛ. 14Fɔya lɔmɔ ndɛ ayekĩ Baguma Onukpɛ̃ Ɔnyɛnɛ Yesaya lɛ eyi a kĩ,
15“Zebulon tite mɔ Naftali tite,
osi kĩ ɛnaa mpo abuĩ mɔ Yordan ɔwɔ liti
Galilea, bikĩ bɛnyɛ́ Yudafɔ tite!
16Bati a kĩ bidzi nɛ ɔtũ kamɛ a
mɔ́ ɔhaĩ kpale.
Ade bikĩ bidzi nɛ tite kĩ wuda nya te akũ a,
ɔhaĩ a nɛ́ ɛkpa be.”
17Kito lɔkɔ a na, Yesu yi lɛtsã kade kayɔ kĩ, “Midani mi tɔwɔlɛ kamɛ, kitonɛkĩ Baguma lɛgãkanyakɔ̃ a fuã!”
Yesu Vɛ Kɔfɔabi Banyɛnɛ Ɛna Kĩ Bɛyaatomɔ Ye.
18Kĩ Yesu tsɛ̃ Galilea ɔwɔ lutubu baũ abuĩ yanaa a, ɛmɔ́ bawaɛ̃nyole nviã kĩ bɛnyɛ kɔfɔabi banyɛnɛ. Ade be nyɛ Simon kĩ bavɛ Petro mɔ ɔwaɛ̃ Andrea, kĩ bɛkata tɛsau nɛ lutubu baũ a kamɛ. 19Yesu bi be kĩ, “Miyatomɔ yĩ lɔkɔa maakɛna mi bati banyɛnɛ.” 20Nɛ awã naa, bɛfɔnɛ be tɛsau awɛ bitomɔ ye.
21Yesu naa lɔtɔ ade ɛmɔ bawaɛ̃nyole nviã bɛbã, Yakobo mɔ Yohanes kĩ bɛnyɛ Zebedeo babi. Bɛna nɛ be ɔkɔlɔ kamɛ bɛmɔ ɔlɛga Zebedeo bɛkalɔla be tɛsau. Yesu vɛ be, 22ade lɛtalɛta bɛfɔnɛ ɔkɔlɔ a mɔ be ɔlɛga awɛ biyi, bitomɔ ye a.
Yesu Tsa Fɔtsa, Ɛlɛ Baguma Fɔlɛtsa, Ɛtsa Bati Fɔsɔ Lɛmɛ.
23Yesu tsã emini nɛ Galilea tite flee akũ ɛkatsa fɔtsa nɛ Yudafɔ fɔtsɛnakɔ̃ a. Ede lɛtsã nɛ Kalɛ Wĩ akũ nɛ Baguma lɛgãkanyakɔ̃ a akũ, ade ɛtsa fɔsɔ ahɔlɔ ahɔlɔ flee a. 24Ye akũ fɔlɛtsa gba nɛ Siria tite flee akũ, foesũ bati kpã be a kĩ basɔ fɔsɔ ahɔlɔ ahɔlɔ a bɛma ye, bati kĩ bideĩ nɛ fɔsɔ mɔ ɔhau kamɛ, bikĩ hũhũ kpa deĩ nɛ be kamɛ, bikĩ odetɔ fɔsɔ kaha be, mɔ abafã amɛ, ade Yesu tsa be flee a. 25Bati kɔdabu baũ kĩ bito Galilea tite akũ, mɔ Tɛmatɔ Ewua kamɛ, Yerusalem ɔmatɔ, Yudea tite akũ mɔ Yordan ɔwɔ liti tite akũ a yatomɔ ye.

© Wycliffe Bible Translators, 2008

Learn More About Baguma Apam Vɔḛ a Tuwuli