สุภาษิต 9
THSV11

สุภาษิต 9

9
งานเลี้ยงของปัญญา
1ปัญญา#ในบทนี้ ผู้เขียนได้เปรียบเทียบปัญญากับความโง่เป็นเหมือนผู้หญิงสองคนที่เชิญชวนคนอ่อนต่อโลกมาหาตนได้สร้างบ้านของเธอแล้ว
เธอได้ทำเสาเจ็ดต้นของเธอไว้
2เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอ ได้ผสมเหล้าองุ่นของเธอ
ได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วย
3เธอได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไป เธอร้องเรียก
จากที่สูงในเมือง ว่า
4“ใครเป็นคนรู้น้อย ให้เขาหันเข้ามาที่นี่”
เธอพูดกับผู้ที่ไม่มีสามัญสำนึก ว่า
5“มาเถอะ มารับประทานขนมปังของฉัน
และดื่มเหล้าองุ่นที่ฉันได้ผสม
6จงทิ้งความรู้น้อยเสีย และมีชีวิตอยู่
ดำเนินในทางของความรอบรู้นั้นเถิด”
หลักปฏิบัติทั่วไป
7ผู้ที่ว่ากล่าวคนที่ชอบเยาะเย้ยจะได้ความอัปยศ
และผู้ที่ตักเตือนคนอธรรมจะถูกกล่าวหยาบช้า
8อย่าตักเตือนคนชอบเยาะเย้ย เพราะเขาจะเกลียดเจ้า
จงตักเตือนคนมีปัญญา และเขาจะรักเจ้า
9จงให้คำสั่งสอน#ฉบับฮีบรูไม่มีข้อความ คำสั่งสอน แต่ฉบับกรีกว่า จงให้โอกาสแก่คนมีปัญญาและเขาจะมีปัญญายิ่งขึ้น
จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิ่มพูนการเรียนรู้
10ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา# โยบ28:28; สดด.111:10; สภษ.1:7
และการรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้
11เพราะโดยปัญญา#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า เพราะโดยข้าพเจ้าวันคืนของเจ้าจะทวีขึ้น
และปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มพูน
12ถ้าเจ้ามีปัญญา เจ้าก็มีปัญญาเพื่อตนเอง
ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลำพัง
คำเชิญชวนและคำสัญญาของหญิงโง่
13หญิงโง่นั้น#แปลได้อีกว่า ความโง่นั้นเป็นเหมือนผู้หญิงที่ส่งเสียงเอ็ดอึง
นางเบาปัญญาและไม่รู้อะไรเลย
14นางนั่งที่ประตูบ้านของนาง
บนที่นั่งตามที่สูงของเมือง
15พลางร้องเรียกผู้ที่ผ่านไป
ผู้เดินตรงไปตามทางของเขา ว่า
16“ใครเป็นคนรู้น้อย ให้เขาหันเข้ามาที่นี่”
นางพูดกับผู้ที่ไม่มีสามัญสำนึก ว่า
17“น้ำที่ขโมยมาหวานดี
และอาหารที่รับประทานในที่ลับก็อร่อย”
18แต่เขาไม่ทราบว่าคนตายอยู่ที่นั่น
และแขกของนางก็อยู่ในห้วงลึกของแดนคนตาย