YouVersion Logo
Search Icon

สุภาษิต 3

3
คำตักเตือนให้ไว้วางใจและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
1ลูกเอ๋ย อย่าลืมคำสอนของข้า
แต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้า
2เพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาว
และทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้า
3อย่าให้ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ทอดทิ้งเจ้า
จงพันมันไว้รอบคอของเจ้า
จงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า
4ดังนั้น จงหาความโปรดปรานและชื่อเสียงดี
ในสายพระเนตรพระเจ้า และในสายตามนุษย์# ลก.2:52
5จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้า
และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
6จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า
แล้วพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น#ราบรื่น แปลได้อีกว่า ตรง
7อย่าคิดว่าตนมีปัญญา# รม.12:16
จงยำเกรงพระยาห์เวห์ และจงหันจากความชั่วร้าย
8นี่จะเป็นพลานามัยแก่เนื้อหนังของเจ้า
และความสดชื่นแก่ร่างกายของเจ้า
9จงถวายพระเกียรติแด่พระยาห์เวห์ด้วยทรัพย์สินของเจ้า
และด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทุกอย่างของเจ้า
10แล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มบริบูรณ์
และบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นหมักใหม่
11ลูกเอ๋ย อย่าดูหมิ่นพระดำรัสสอนของพระยาห์เวห์
และอย่าเบื่อหน่ายพระดำรัสเตือนของพระองค์# โยบ5:17
12เพราะพระยาห์เวห์ทรงตักเตือนผู้ที่พระองค์ทรงรัก# วว.3:19
ดังบิดาตักเตือนบุตรที่เขาโปรดปราน# ฮบ.12:5-6
ทรัพย์สมบัติที่แท้จริง
13มนุษย์ผู้พบปัญญา
และมนุษย์ผู้ได้ความเข้าใจ ก็เป็นสุขจริงหนอ
14เพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงิน
และผลิตผลของปัญญานั้นดีกว่าทองคำ
15ปัญญาล้ำค่ากว่าอัญมณี
และทุกสิ่งที่เจ้าปรารถนาไม่อาจเปรียบกับปัญญาได้เลย
16ชีวิตยืนยาวอยู่ในมือขวาของปัญญา
ส่วนในมือซ้ายมีความมั่งคั่งและเกียรติยศ
17ทางของปัญญาเป็นทางของความร่มรื่น
และวิถีทั้งสิ้นของปัญญาคือความสงบสุข
18ปัญญาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแก่ผู้ที่ฉวยเธอไว้
บรรดาผู้ที่ยึดเธอไว้แน่นจะสุขสบาย
พระปัญญาของพระเจ้าในการทรงสร้าง
19พระยาห์เวห์ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยพระปัญญา
พระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าพระทัย
20โดยความรู้ของพระองค์ น้ำบาดาลก็พลุ่งออกมา
และเมฆก็โปรยน้ำค้างลงมา
ความมั่นคงที่แท้จริง
21ลูกเอ๋ย อย่าให้สิ่งต่อไปนี้คลาดสายตาของเจ้า
แต่จงเฝ้ารักษาไว้ คือสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
22ทั้งสองสิ่งจะเป็นชีวิตแก่เจ้า
เป็นเครื่องประดับที่คอของเจ้า
23แล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย
และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด
24เมื่อเจ้านอน เจ้าจะไม่หวาดผวา
เมื่อเจ้านอน ก็จะหลับสบาย
25อย่ากลัวความสยดสยองที่มาถึงอย่างฉับพลัน
หรือกลัวความย่อยยับที่มาถึงคนอธรรม
26เพราะพระยาห์เวห์จะเป็นความไว้วางใจของเจ้า
และจะทรงปกป้องเท้าของเจ้าจากการถูกจับ
27อย่ากีดกันสิ่งดีไว้จากผู้สมควรจะได้รับ
ในเมื่อสิ่งนี้อยู่ในอำนาจของเจ้าที่จะทำได้
28อย่าพูดกับเพื่อนบ้านของเจ้าว่า “ไปเถอะ แล้วค่อยมาใหม่
พรุ่งนี้ฉันจะให้” ในเมื่อเจ้ามีให้อยู่แล้ว
29อย่าวางแผนปองร้ายเพื่อนบ้านของเจ้า
ผู้อาศัยอยู่ข้างๆ เจ้าอย่างไว้วางใจ
30อย่าโต้แย้งกับใครอย่างไร้เหตุผล
ในเมื่อเขาไม่ได้ทำอันตรายอะไรเจ้า
31อย่าอิจฉาคนโหดร้าย
อย่าเลือกทางใดๆ ของเขาเลย
32เพราะพระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังคนคดโกง
แต่ไว้พระทัยคนเที่ยงธรรม
33คำสาปของพระยาห์เวห์อยู่บนบ้านของคนอธรรม
แต่พระองค์ทรงอวยพรที่อาศัยของคนชอบธรรม
34พระองค์ทรงเยาะเย้ยคนที่ชอบเยาะเย้ย
แต่พระองค์ประทานพระคุณแก่คนถ่อมตัว# ยก.4:6; 1 ปต.5:5
35คนมีปัญญาจะได้เกียรติเป็นมรดก
แต่คนโง่จะได้ความอัปยศ

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy