สุภาษิต 29
THSV11

สุภาษิต 29

29
1คนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังหัวรั้น
จะถูกทำลายทันทีโดยไม่มีทางแก้ไข
2เมื่อคนชอบธรรมทวีขึ้น ประชาชนก็เปรมปรีดิ์
แต่เมื่อคนอธรรมปกครอง ประชาชนก็คร่ำครวญ
3คนที่รักปัญญาย่อมทำให้บิดาของตนเปรมปรีดิ์
แต่ผู้ที่คบหาหญิงโสเภณีก็ผลาญทรัพย์จนสิ้น
4กษัตริย์ทรงทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นด้วยความยุติธรรม
แต่คนที่รับสินบน#แปลได้อีกว่า แต่คนที่รีดภาษีอย่างหนักทำให้มันย่อยยับ
5คนที่ป้อยอเพื่อนบ้านของตน
ย่อมกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา
6คนชั่วติดกับโดยความทรยศของตน
แต่คนชอบธรรมร้องเพลงและเปรมปรีดิ์
7คนชอบธรรมรู้จักสิทธิของคนจน
คนอธรรมไม่เข้าใจความรู้อย่างนี้
8คนชอบเยาะเย้ยทำให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ
แต่คนมีปัญญาทำให้ความโกรธเกรี้ยวสงบลง
9ถ้าคนมีปัญญามีเรื่องโต้เถียงกับคนโง่#แปลได้อีกว่า ถ้าคนมีปัญญาฟ้องร้องคนโง่ในศาล
คนโง่ก็เดือดดาล ทั้งหัวเราะและไม่มีความสงบ
10พวกกระหายเลือดย่อมเกลียดคนดีพร้อม
แต่คนซื่อตรงก็แสวงหาชีวิตอย่างเขา#แปลได้อีกว่า และแม้แต่คนซื่อตรงก็ยังอิจฉาชีวิตของเขา
11คนโง่ระบายความโกรธออกมาเต็มที่
แต่คนมีปัญญาย่อมยับยั้งไว้เงียบๆ
12ถ้าผู้ครอบครองใส่ใจคำพูดเท็จ
ข้าราชการทั้งสิ้นของท่านก็พลอยเป็นคนอธรรม
13คนยากจนและผู้กดขี่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง
คือพระยาห์เวห์ประทานความสว่างแก่ดวงตาของคนทั้งสอง
14ถ้าพระราชาพิพากษาคนจนด้วยความเที่ยงธรรม#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ความจริง
พระที่นั่งของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิตย์
15ไม้เรียวและคำตักเตือนให้ปัญญา
แต่เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยจะนำความอับอายมาสู่มารดา
16เมื่อคนอธรรมทวีอำนาจ การทรยศก็ทวีขึ้น
แต่คนชอบธรรมจะเห็นความล่มจมของเขา
17จงตีสอนบุตรของเจ้า และเขาจะให้เจ้าสบายใจ
เขาจะให้ความปีติยินดีแก่เจ้า
18ที่ที่ไม่มีนิมิต#นิมิต หมายถึง การทรงสำแดงจากพระเจ้า ประชาชนก็ปล่อยตัว
แต่คนที่รักษาธรรมบัญญัติย่อมเป็นสุข
19สักแต่ใช้คำพูดเท่านั้นจะสั่งสอนคนรับใช้ไม่ได้
เพราะแม้เขาจะเข้าใจ แต่เขาก็ไม่เชื่อฟัง
20เจ้าเห็นคนปากไวหรือ?
ยังมีความหวังในคนโง่มากกว่าเขา
21คนที่ตามใจคนรับใช้ของตนตั้งแต่เด็กๆ
ในที่สุดจะพบว่าเขานำความยุ่งยากมาให้#แปลได้อีกว่า ในที่สุดจะพบว่าเขาเป็นผู้รับมรดก หรือ ในที่สุดจะพบว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีใครควบคุมได้
22คนขี้โมโหเร้าให้เกิดการวิวาท
และคนเจ้าอารมณ์ก็ทำให้เกิดการทรยศมากขึ้น
23ความหยิ่งของคนนำเขาให้ต่ำลง
แต่คนถ่อมตัวจะได้รับเกียรติ
24ผู้สมคบกับขโมยย่อมเกลียดชังชีวิตของตน
เขาได้ยินคำสาบาน แต่ไม่เปิดเผยอะไรเลย
25การกลัวคน#แปลได้อีกว่า ความกลัวของคนได้วางบ่วงไว้
แต่คนที่วางใจในพระยาห์เวห์ก็ปลอดภัย
26คนมากมายแสวงหาความพอใจจากผู้ครอบครอง
แต่คนจะได้รับความยุติธรรมจากพระยาห์เวห์
27คนอยุติธรรมเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชอบธรรม
และคนซื่อตรงก็เป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนอธรรม