สุภาษิต 25
THSV11

สุภาษิต 25

25
ถ้อยคำแห่งสติปัญญาของซาโลมอน
1ต่อไปนี้เป็นบรรดาสุภาษิตของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน
ซึ่งคนของเฮเซคียาห์ กษัตริย์ยูดาห์ได้คัดลอกไว้
2ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆ ไว้
แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏ
3ฟ้าสูงและแผ่นดินลึกฉันใด
พระทัยของพระราชาก็เหลือจะหยั่งรู้ฉันนั้น
4จงไล่ขี้แร่ออกจากเงิน
แล้วจะมีวัสดุสำหรับช่างเงิน
5จงไล่คนอธรรมออกไปเสียจากพระพักตร์พระราชา
แล้วพระที่นั่งของพระองค์จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม
6อย่ายกย่องตัวเองเฉพาะพระพักตร์พระราชา
และอย่ายืนอยู่ในที่ของคนใหญ่คนโต
7เพราะให้เขากล่าวกับเจ้าว่า “เชิญขึ้นมาที่นี่”
ก็ดีกว่าถูกไล่ลงไปที่ต่ำต่อหน้าเจ้านาย# ลก.14:8-10
สิ่งที่ดวงตาของเจ้าเห็น
8อย่าด่วนนำเข้ามายังโรงศาล
มิฉะนั้นในที่สุดเจ้าจะทำอย่างไร
หากเพื่อนบ้านของเจ้าทำให้เจ้าขายหน้า
9จงถกเรื่องของเจ้ากับเพื่อนบ้าน
และอย่าเผยความลับของอีกฝ่ายหนึ่ง
10เกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะประณามเจ้า
และเจ้าจะเสียชื่อตลอดไป
11ถ้อยคำที่พูดถูกกาลเทศะ
เหมือนผลแอปเปิ้ลทองคำล้อมด้วยเงิน
12คำตักเตือนของคนมีปัญญาแก่หูที่คอยฟัง
ก็เหมือนห่วงทองคำและเครื่องประดับทองบริสุทธิ์
13หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไร
ผู้สื่อสารที่ซื่อสัตย์ต่อผู้ที่ใช้เขา ย่อมทำให้จิตวิญญาณของนายชุ่มชื่นอย่างนั้น
14คนที่อวดว่าจะให้ของกำนัลแต่ไม่ได้ให้
ก็เหมือนเมฆและลมที่ไม่มีฝน
15ความอดกลั้นอาจชักนำผู้ครอบครองได้
และลิ้นอ่อนหวานอาจโน้มน้าวใจให้อ่อนลงได้#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า และลิ้นที่อ่อนนุ่มทำให้กระดูกแหลกได้
16ถ้าเจ้าพบน้ำผึ้ง จงกินแต่พอดี
เกรงว่าเจ้าจะอิ่มและอาเจียนออกมา
17อย่าไปเยี่ยมเพื่อนบ้านของเจ้าบ่อยๆ
เกรงว่าเขาจะเอือมระอาเจ้า และเกลียดชังเจ้า
18ผู้ใดเป็นพยานเท็จกล่าวหาเพื่อนบ้านของตน
ก็เหมือนกระบองศึก หรือดาบ หรือลูกธนูคมกริบ
19การวางใจคนไม่ซื่อในวันยากลำบาก
ก็เหมือนฟันที่ผุหรือเท้าที่ซวนเซ
20คนที่ร้องเพลงให้คนหนักใจฟัง
ก็เหมือนคนถอดเสื้อผ้าออกในวันอากาศหนาว
และเหมือนเอาน้ำส้มสายชูมาราดบนแผล#วรรคนี้แปลจากฉบับกรีก
21ถ้าศัตรูของเจ้าหิว จงให้อาหารเขากิน
และถ้าเขากระหาย จงให้น้ำเขาดื่ม
22เพราะเจ้าจะสุมถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา#หมายความว่า จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี# รม.12:20
และพระยาห์เวห์จะประทานบำเหน็จแก่เจ้า
23ลมเหนือนำฝนมาฉันใด
ลิ้นที่นินทาลับหลังก็นำใบหน้าบูดบึ้งมาฉันนั้น
24อยู่ที่มุมบนหลังคา
ดีกว่าอยู่ร่วมบ้านกับหญิงขี้ทะเลาะ
25ข่าวดีจากแดนไกล
ก็เหมือนน้ำเย็นที่ให้แก่คนกระหาย
26คนชอบธรรมที่ยอมแพ้คนอธรรม
ก็เหมือนน้ำพุมีโคลนหรือเหมือนน้ำบ่อที่สกปรก
27กินน้ำผึ้งมากไม่ดีฉันใด
แสวงหาเกียรติร่ำไปก็ไม่ดีฉันนั้น#ความหมายในภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน
28คนที่ควบคุมตนเองไม่ได้
ก็เหมือนเมืองที่ถูกทำลายและไม่มีกำแพง