สุภาษิต 23
THSV11

สุภาษิต 23

23
1เมื่อเจ้านั่งรับประทานกับผู้ครอบครอง
จงสังเกตให้ดีว่าอะไร#แปลได้อีกว่า ใครอยู่ข้างหน้าเจ้า
2เจ้าจงบังคับตัวไว้#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า เจ้าจงจ่อมีดไว้ที่คอ
ถ้าเจ้าเป็นคนตะกละ
3อย่าปรารถนาของโอชะของผู้ครอบครองนั้น
เพราะมันเป็นอาหารที่หลอกลวง
4อย่าโหมงานจนอ่อนล้าเพื่อจะเป็นคนมั่งมี
จงฉลาดพอที่จะหยุดพัก
5เมื่อเจ้าเหลือบตามองทรัพย์นั้น มันก็หายไปแล้วไม่ใช่หรือ?
เพราะแน่นอนทีเดียวมันจะสร้างปีกขึ้นมา
มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี
6อย่ากินอาหารของคนตระหนี่
อย่าปรารถนาของโอชะของเขา
7เพราะเขาคอยนับอยู่ในใจ
เขาพูดกับเจ้าว่า “จงกินและดื่มเถิด”
แต่ใจของเขาไม่ได้อยู่กับเจ้า
8เจ้าจะสำรอกอาหารซึ่งเจ้าได้กินเข้าไปนั้น
และเสียถ้อยคำอ่อนหวานของเจ้าไปเปล่าๆ
9อย่าพูดให้คนโง่ได้ยิน
เพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้า
10อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่
และอย่ารุกล้ำไร่นาของลูกกำพร้า
11เพราะพระผู้ไถ่ของลูกกำพร้านั้นแข็งแรง
พระองค์จะทรงสู้ความกับเจ้าในคดีของพวกเขา#แปลได้อีกว่า เพราะญาติสนิทของพวกลูกกำพร้านั้นแข็งแรง เขาจะสู้ความกับเจ้าในคดีของพวกเขา
12จงเปิดใจรับคำสั่งสอน
และจงเงี่ยหูฟังถ้อยคำแห่งความรู้
13อย่าละเลยการตีสอนเด็ก
เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียว เขาจะไม่ตาย
14ถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียว
เจ้าจะช่วยชีวิตเขาให้พ้นจากแดนคนตาย
15ลูกเอ๋ย ถ้าใจของเจ้ามีปัญญา
ใจของข้าเองก็จะยินดีด้วย
16จิตใจของข้าจะเปรมปรีดิ์
เมื่อปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้อง
17เจ้าอย่าริษยาคนบาป
แต่จงยำเกรงพระยาห์เวห์ตลอดเวลา
18เพราะแน่นอนมีอนาคตสำหรับเจ้า
และความหวังของเจ้าจะไม่สลาย
19ลูกเอ๋ย เจ้าจงฟัง และจงมีปัญญา
และจงนำใจของเจ้าไปในทางนั้น
20อย่ามั่วสุมกับคนขี้เหล้า
หรือกับคนตะกละกินเนื้อ
21เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน
และความง่วงเหงา#แปลได้อีกว่า ความเซื่องซึม หรือ ความเกียจคร้านจะเอาผ้าขี้ริ้วห่มคนนั้น
22จงฟังบิดาผู้ให้กำเนิดเจ้า
และอย่าดูหมิ่นมารดาเมื่อนางแก่
23จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสีย
จงซื้อปัญญา คำสั่งสอน และความรอบรู้
24บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่ง
คนที่ให้กำเนิดบุตรที่มีปัญญาจะยินดีในเขา
25จงให้บิดามารดาของเจ้ายินดี
จงให้ผู้ที่คลอดเจ้าเปรมปรีดิ์
26ลูกเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้ข้าเถอะ
และให้ตาของเจ้าสังเกตดู#แปลได้อีกว่า ชื่นชมในทางของข้า
27เพราะหญิงโสเภณีเป็นหลุมลึก
และหญิงสำส่อนเป็นบ่อแคบ
28นางหมอบคอยอยู่เหมือนโจร
และทำให้มีคนไม่ซื่อตรงเพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชาย
29ใครที่ร้องโอย? ใครที่ร้องอุย?
ใครมีเรื่องวิวาท? ใครบ่นพึมพำ?
ใครมีแผลโดยไม่จำเป็น?
ใครมีตาแดงก่ำ?
30คือพวกที่นั่งแช่อยู่กับเหล้าองุ่น
พวกที่ไปลิ้มลอง#แปลได้อีกว่า ทดสอบ หรือ เสาะหาเหล้าประสม
31อย่ามองดูเหล้าองุ่นเมื่อมันมีสีแดง
เมื่อมันเปล่งประกายในถ้วย
และมันไหลลงไปอย่างคล่องคอ
32ในที่สุดมันจะกัดเหมือนงู
และฝังเขี้ยวเหมือนงูทับทาง
33ตาของเจ้าจะเห็นสิ่งแปลกๆ
และใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลง
34เจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยู่ใจกลางทะเล
อย่างคนที่นอนอยู่บนยอดเสากระโดง
35เจ้าจะว่า#ฉบับฮีบรูไม่มีข้อความนี้ “พวกเขาตีข้า แต่ข้าไม่เจ็บ
พวกเขาทุบข้า แต่ข้าไม่รู้สึก
ข้าจะตื่นเมื่อไรหนอ?
ข้าจะแสวงหาการดื่มอีก”