สุภาษิต 22
THSV11

สุภาษิต 22

22
1ชื่อเสียงดีนั้นควรเลือกยิ่งกว่าความมั่งคั่งมากมาย
และมีคนนับถือก็ดีกว่ามีเงินมีทอง
2คนมั่งคั่งและคนยากจนเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง
คือพระยาห์เวห์ทรงสร้างพวกเขาทั้งสิ้น
3คนสุขุมเห็นอันตรายและซ่อนตัวเสีย
แต่คนรู้น้อยเดินเรื่อยไปและรับอันตรายนั้น
4บำเหน็จของความถ่อมตัวและความยำเกรงพระยาห์เวห์
คือความมั่งคั่ง เกียรติ และชีวิต
5หนามและบ่วงอยู่ในทางของคนตลบตะแลง
คนที่ระมัดระวังตัวจะอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านี้
6จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป
และเมื่อเขาเติบใหญ่ เขาจะไม่พรากจากทางนั้น
7คนมั่งคั่งมีอำนาจเหนือคนยากจน
และผู้ขอยืมก็เป็นทาสของผู้ให้ยืม
8ผู้หว่านความชั่วจะเก็บเกี่ยวสิ่งเลวร้าย
และไม้เรียวแห่งความเกรี้ยวกราดของเขาจะสิ้นไป
9คนใจกว้าง#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า คนที่มีดวงตาดีจะได้รับพระพร
เพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจน
10จงไล่คนชอบเยาะเย้ยออกไปเสีย แล้วการวิวาทจะหมดไป
การทุ่มเถียงและการสบประมาทก็จะหยุดลง
11คนที่บริสุทธิ์ใจและวาจามีเมตตาคุณ#แปลได้อีกว่า และมีเสน่ห์ที่วาจา
จะได้พระราชาเป็นมิตร
12พระเนตรของพระยาห์เวห์เฝ้ารักษาความรู้
แต่พระองค์ทรงทำลายถ้อยคำของคนไร้ความเชื่อเสีย
13คนเกียจคร้านพูดว่า “มีสิงโตอยู่ข้างนอก
ข้าจะถูกฆ่ากลางลานเมือง”
14ปากของหญิงแพศยาเป็นหลุมลึก
คนที่พระยาห์เวห์กริ้วจะตกลงในนั้น
15ความโง่ติดอยู่ในใจเด็ก
แต่ไม้เรียวที่ตีสอนจะไล่ให้ห่างจากเขา
16คนที่บีบบังคับคนยากจนเพื่อให้ตนมั่งมี
และคนที่ให้แก่คนมั่งคั่ง จะมาถึงความขัดสนแน่นอน
ถ้อยคำของคนมีปัญญา
17จงเอียงหูของเจ้าฟังถ้อยคำของคนมีปัญญา
และเอาใจใส่ความรู้ของข้า
18เพราะมันน่าชื่นใจ ถ้าเจ้าจดจำสิ่งเหล่านั้นไว้
และพร้อมจะพูดออกมา
19เพื่อเจ้าจะวางใจในพระยาห์เวห์
ข้าจึงสอนตัวเจ้าเองในวันนี้
20ข้าได้เขียนให้เจ้าสามสิบข้อความ
เป็นคำเตือนใจและความรู้แล้วไม่ใช่หรือ?
21เพื่อสอนให้เจ้ารู้ถ้อยคำแห่งความจริงที่เชื่อถือได้
เพื่อเจ้าจะได้นำถ้อยคำแห่งความจริงกลับไปบอกผู้ที่ใช้เจ้ามาไม่ใช่หรือ?
22อย่าปล้นคนจน เพราะเขาเป็นคนจน
และอย่าบีบคั้นคนเข็ญใจที่ประตูเมือง
23เพราะพระยาห์เวห์จะทรงว่าความแทนพวกเขา
และทรงริบชีวิตของผู้ที่ปล้นพวกเขา
24อย่าเป็นเพื่อนกับคนเจ้าโทโส
หรือคบหากับคนขี้โมโห
25เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู้ทางของเขา
และเอาตัวเองไปติดกับดัก
26อย่าเป็นคนในจำพวกที่ให้คำปฏิญาณ
หรือในจำพวกผู้ค้ำประกันหนี้สิน
27ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชำระหนี้
เขาก็จะมายึดที่นอนไปจากเจ้า
28อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่
ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้
29เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือ?
เขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ทั้งหลาย
ไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชน