YouVersion Logo
Search Icon

สุภาษิต 19

19
1คนยากจนผู้ดำเนินในความซื่อสัตย์
ดีกว่าคนพูดตลบตะแลงซึ่งเป็นคนโง่
2ถ้าคนไม่มีความรู้ก็ไม่ดี#แปลได้อีกว่า การมีความกระตือรือร้น แต่ปราศจากความรู้นั้นไม่ดี
และคนที่เร่งเท้าก็มักผิดพลาด
3ความโง่ของคนทำลายทางของเขาเอง
และใจของเขาก็เกรี้ยวกราดต่อพระยาห์เวห์
4ทรัพย์สมบัติทำให้มีเพื่อนมากมาย
แต่คนยากจนก็ถูกเพื่อนตีจาก
5พยานเท็จจะถูกลงโทษ
และคนพูดปดจะหนีไม่พ้น
6คนมากมายประจบเจ้านาย#แปลได้อีกว่า คนใจกว้าง
และทุกคนก็เป็นมิตรกับผู้ให้ของกำนัล
7พี่น้องทั้งหมดของคนยากจนก็ยังเกลียดเขา
แล้วเพื่อนจะยิ่งหนีห่างจากเขาสักเท่าไร
แม้เขาตามไปวิงวอน
แต่พวกเขาก็หายหน้ากันไปหมด
8คนที่ได้ปัญญาก็รักตนเอง
คนที่รักษาความเข้าใจไว้จะเจริญรุ่งเรือง
9พยานเท็จจะถูกลงโทษ
และคนพูดปดจะพินาศ
10ที่คนโง่จะกินอยู่อย่างหรูหราก็ไม่เหมาะอยู่แล้ว
ที่ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีก
11ความฉลาดของมนุษย์ทำให้เขาโกรธช้า
และการให้อภัยความผิดก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขา
12พระพิโรธของพระราชาเหมือนเสียงคำรามของสิงห์หนุ่ม
แต่ความโปรดปรานของพระองค์เหมือนน้ำค้างบนหญ้า
13บุตรโง่เขลาเป็นความหายนะแก่บิดา
และภรรยาขี้ทะเลาะก็เหมือนน้ำฝนย้อยหยดไม่หยุด
14บ้านกับทรัพย์สมบัติเป็นมรดกมาจากบิดา
แต่ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาห์เวห์
15ความเกียจคร้านทำให้หลับสนิท
และคนขี้เกียจจะต้องหิว
16คนที่รักษาพระบัญญัติย่อมรักษาชีวิตของตน
คนที่ดูหมิ่นทางแห่งพระบัญญัติ#แปลได้อีกว่า ทางของตนก็จะตาย
17คนที่เมตตาคนยากจนก็ให้พระยาห์เวห์ทรงยืม
และพระองค์จะทรงตอบแทนการกระทำของเขา
18จงตีสอนบุตรชายของเจ้าเมื่อยังมีความหวัง
อย่าจงใจให้เขาพินาศไป
19คนที่โมโหฉุนเฉียวจะต้องได้รับโทษ
เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาแล้ว ก็ต้องช่วยเขาอีก
20จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอน
เพื่อเจ้าจะได้ปัญญาในภายหลัง
21ในใจมนุษย์มีแผนงานมากมาย
แต่พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะดำรงอยู่ได้
22สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความจงรักภักดี
และคนยากจนยังดีกว่าคนพูดมุสา
23ความยำเกรงพระยาห์เวห์นำไปสู่ชีวิต
และผู้ยำเกรงพระองค์จะอยู่อย่างผาสุก
จะไม่มีสิ่งร้ายใดๆ มาแผ้วพาน
24คนเกียจคร้านฝังมือของตนในชาม
และไม่ยอมแม้แต่จะนำอาหารมาสู่ปากของตน
25จงตีคนที่ชอบเยาะเย้ย แล้วคนรู้น้อยจะกลายเป็นคนสุขุม
จงตักเตือนคนที่มีความเข้าใจและเขาจะได้ความรู้
26คนที่ทำร้ายบิดาและขับไล่มารดา
เป็นบุตรชายผู้นำความอับอายและความเสื่อมเสียมา
27ลูกเอ๋ย ถ้าเจ้าเลิกฟังคำสั่งสอน
เจ้าก็จะหลงไปจากคำแห่งความรู้
28พยานชั่วช้าย่อมเยาะเย้ยความยุติธรรม
และปากของคนอธรรมก็กลืนกินความชั่วร้าย
29การพิพากษามีพร้อมสำหรับคนที่ชอบเยาะเย้ย
และการโบยก็สำหรับหลังของคนโง่

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy