YouVersion Logo
Search Icon

สุภาษิต 16

16
1แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์
แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาห์เวห์
2ทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเอง
แต่พระยาห์เวห์ทรงตรวจดูจิตใจ
3จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาห์เวห์
แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา
4พระยาห์เวห์ทรงทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมัน#แปลได้อีกว่า เป้าหมายของพระองค์
แม้คนอธรรมก็เพื่อวันลำเค็ญ
5พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังทุกคนที่มีใจผยอง
เขาจะถูกลงโทษแน่
6โดยความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ ความบาปชั่วก็ถูกลบล้าง
และโดยความยำเกรงพระยาห์เวห์ คนหันจากความชั่วร้ายได้
7เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระยาห์เวห์
แม้ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงทำให้คืนดีกับเขาได้
8มีเล็กน้อยพร้อมกับมีความชอบธรรม
ก็ดีกว่ามีรายได้มากพร้อมกับความอยุติธรรม
9ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา
แต่พระยาห์เวห์ทรงนำย่างเท้าของเขา
10คำที่มีสิทธิอำนาจอยู่ที่ไพรพระโอษฐ์#คำราชาศัพท์หมายถึง ริมฝีปากของพระราชา
พระโอษฐ์ของพระองค์ซื่อตรงในการพิพากษา
11ตราชูและตาชั่งเที่ยงตรงเป็นของพระยาห์เวห์
ตุ้มน้ำหนักทั้งสิ้นในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์
12พระราชาทรงเกลียดชังการทำชั่ว
เพราะว่าพระที่นั่งนั้นถูกสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม
13พระราชาทรงโปรดปรานปากที่ชอบธรรม
และผู้ที่พูดตรงไปตรงมานั้นพระองค์ทรงรัก
14พระพิโรธของพระราชาเป็นทูตแห่งความมรณา
แต่คนมีปัญญาจะระงับพระพิโรธนั้น
15ชีวิตมีอยู่ในความสว่างแห่งพระพักตร์พระราชา
และความโปรดปรานของพระองค์เป็นเหมือนเมฆฝนปลายฤดู
16ได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคำสักเท่าใด
และได้ความรอบรู้ก็น่าปรารถนากว่าได้เงิน
17ทางหลวงของคนเที่ยงธรรมเบี่ยงเบนออกจากความชั่วร้าย
คนที่ระแวดระวังทางของตนก็รักษาชีวิตของตนไว้
18ความจองหองมาก่อนการถูกทำลาย
และใจผยองก็มาก่อนการล้ม
19เป็นคนถ่อมตัวอยู่กับคนยากจน
ก็ดีกว่าแบ่งของที่ริบมาได้กับคนเย่อหยิ่ง
20ผู้ใส่ใจพระวจนะ#พระวจนะ แปลได้อีกว่า คำสั่งสอน ผู้ใส่ใจพระวจนะ แปลได้อีกว่า ผู้ที่ฉลาดในการงานจะเจริญรุ่งเรือง
และคนที่วางใจในพระยาห์เวห์จะสุขสบาย
21คนมีปัญญาเรียกได้ว่าเป็นคนมีความเข้าใจ
และวาจาอ่อนหวานเพิ่มอำนาจการสั่งสอน
22ปัญญาเป็นน้ำพุแห่งชีวิตแก่ผู้เป็นเจ้าของ
แต่ความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่
23ใจของคนมีปัญญาทำให้วาจาของเขาสุขุม
และเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขา
24ถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้ง
เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกาย#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า เป็นการเยียวยาแก่กระดูก
25มีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูก
แต่ปลายทางคือความมรณา# สภษ.14:12
26ความหิวของคนงานทำงานให้เขา
เพราะปากของเขากระตุ้นเขาไป
27คนถ่อยคิดแผนชั่วปองร้ายคนอื่น
คำพูดจากริมฝีปากของเขาเหมือนไฟลวก
28คนตลบตะแลงแพร่การวิวาท
และผู้ซุบซิบนินทาก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน
29คนโหดร้ายล่อชวนเพื่อนบ้านของเขา
และนำเขาไปในทางไม่ดี
30บุคคลผู้ขยิบตากะแผนงานที่ตลบตะแลง
บุคคลผู้เม้มปากของเขานำความชั่วร้ายให้เกิดขึ้น
31ศีรษะที่มีผมหงอก#หมายถึง การมีอายุยืนและมีปัญญาเป็นมงกุฎแห่งศักดิ์ศรี
ซึ่งจะพบได้ก็แต่ในผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรม
32บุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก
และบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้
33ฉลากนั้นถูกทอดลงที่ตัก
แต่ผลที่ออกทุกอย่างมาจากพระยาห์เวห์

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy