YouVersion Logo
Search Icon

สุภาษิต 15

15
1คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป
แต่คำกักขฬะเร้าโทสะ
2ลิ้นของคนมีปัญญายกย่องความรู้
แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมา
3พระเนตรของพระยาห์เวห์อยู่ในทุกแห่งหน
ทรงเฝ้าดูคนชั่วและคนดี
4ลิ้นที่ปลอบโยนเป็นต้นไม้แห่งชีวิต
แต่ลิ้นตลบตะแลงทำให้จิตใจแตกสลาย
5คนโง่ดูหมิ่นคำสั่งสอนของบิดาตน
แต่คนที่ใส่ใจคำตักเตือนเป็นคนสุขุม
6ในบ้านของคนชอบธรรมมีสมบัติมากมาย
แต่รายได้ของคนอธรรมนำความลำบากมา
7ปากของคนมีปัญญากระจายความรู้
แต่ใจของคนโง่ไม่เป็นเช่นนั้น
8พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังเครื่องบูชาของคนอธรรม
แต่ทรงปีติยินดีในคำอธิษฐานของคนเที่ยงธรรม
9พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังทางของคนอธรรม
แต่พระองค์ทรงรักผู้ติดตามความชอบธรรม
10มีการตีสอนอย่างหนักสำหรับผู้ละทิ้งทางดี
คนที่เกลียดคำตักเตือนก็จะตาย
11แดนคนตายและแดนพินาศปรากฏแจ้งต่อพระยาห์เวห์
ใจของมนุษย์จะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
12คนที่ชอบเยาะเย้ยคนอื่นไม่ชอบถูกตักเตือน
เขาจะไม่ไปหาคนมีปัญญา
13ใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่น
แต่เมื่อใจเศร้าหมอง ดวงจิตก็สลาย
14ใจของคนที่มีความเข้าใจก็แสวงหาความรู้
แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร
15วันทั้งสิ้นของคนที่ทุกข์ใจก็เลวร้าย
แต่ใจร่าเริงมีงานเลี้ยงต่อเนื่องกัน
16มีทรัพย์น้อยแต่มีความยำเกรงพระยาห์เวห์
ก็ดีกว่ามีทรัพย์มากแต่มีความวิตกกังวลอยู่ด้วย
17กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรัก
ก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนโดยมีความเกลียดชังอยู่ด้วย
18คนอารมณ์ร้อนเร้าให้เกิดการวิวาท
แต่คนที่โกรธช้าก็ระงับการพิพาท
19ทางของคนเกียจคร้านเต็มไปด้วยต้นหนาม
แต่วิถีของคนเที่ยงธรรมเป็นทางราบ
20บุตรชายที่มีปัญญาทำให้บิดายินดี
แต่คนโง่ดูหมิ่นมารดาของตน
21ความโง่เป็นความยินดีแก่ผู้ที่ขาดสามัญสำนึก
แต่คนที่มีความเข้าใจจะดำเนินในทางซื่อตรง
22ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ล้มเหลว
แต่เมื่อมีผู้แนะนำจำนวนมาก แผนงานนั้นก็สำเร็จ
23คนที่มีคำตอบเหมาะๆ ในปากย่อมยินดี
คำเดียวที่ถูกกาลเทศะก็ดีจริงๆ
24วิถีแห่งชีวิตนำคนฉลาดขึ้นเบื้องบน
เพื่อเขาจะได้หลีกหนีจากแดนคนตายเบื้องล่าง
25พระยาห์เวห์ทรงรื้อถอนบ้านของคนเย่อหยิ่ง
แต่ทรงให้อาณาเขตของหญิงม่ายคงอยู่เหมือนเดิม
26พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังความคิดของคนชั่ว
แต่ถ้อยคำแช่มชื่นนั้นบริสุทธิ์
27คนที่ตะกละหากำไรก็ทำให้ครอบครัวของตนลำบาก
แต่คนที่เกลียดสินบนจะมีชีวิตอยู่
28ใจของคนชอบธรรมรำพึงว่าจะตอบอย่างไร
แต่ปากของคนอธรรมเทสิ่งชั่วร้ายออกมา
29พระยาห์เวห์ทรงอยู่ห่างไกลจากคนอธรรม
แต่ทรงได้ยินคำอธิษฐานของคนชอบธรรม
30ความสว่างของตาทำให้ใจเปรมปรีดิ์
และข่าวดีทำให้ร่างกายสดชื่น#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ทำให้กระดูกอ้วน
31หูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิต
จะอยู่ท่ามกลางคนมีปัญญา
32คนที่เพิกเฉยต่อคำสั่งสอนก็ดูหมิ่นตนเอง
แต่คนที่สนใจคำตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ
33ความยำเกรงพระยาห์เวห์จะสอนให้เกิดปัญญา
และความถ่อมตัวมาก่อนเกียรติ

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;