YouVersion Logo
Search Icon

สุภาษิต 12

12
1คนที่รักคำสั่งสอนก็รักความรู้
แต่คนที่เกลียดคำตักเตือนก็โง่เขลา
2คนดีได้รับความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์
แต่คนเจ้าเล่ห์นั้นพระองค์จะทรงลงโทษ
3มนุษย์ไม่อาจตั้งมั่นอยู่ได้ด้วยความชั่ว
แต่รากของคนชอบธรรมจะไม่ถูกสั่นคลอน
4ภรรยาที่เลิศประเสริฐเป็นมงกุฎของสามีตน
แต่นางผู้นำความอับอายมาก็เหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามี
5ความคิดของคนชอบธรรมนั้นยุติธรรม
แต่การชี้แนะของคนอธรรมนั้นหลอกลวง
6ถ้อยคำของคนอธรรมหมอบคอยสังหารคน
แต่ปากของคนเที่ยงธรรมช่วยชีวิตพวกเขา
7คนอธรรมถูกคว่ำลงและสาบสูญไป
แต่บ้านของคนชอบธรรมยังดำรงอยู่
8คนจะได้คำชมตามความฉลาดของเขา
แต่คนที่ใจตลบตะแลงก็เป็นที่ดูหมิ่น
9การเป็นคนธรรมดาแต่มีทาสคนหนึ่งรับใช้#แปลได้อีกว่า การเป็นคนธรรมดาและทำมาหากินเอง
ก็ดีกว่าการทำทีว่าใหญ่โตแต่ไม่มีอาหารกิน
10คนชอบธรรมย่อมห่วงใย#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ย่อมรู้จักชีวิตสัตว์ของเขา
แต่ความสงสารของคนอธรรมคือความดุร้าย
11คนที่ไถนาของตนจะมีอาหารบริบูรณ์
แต่คนที่ติดตามสิ่งไร้ค่าย่อมไม่มีสามัญสำนึก
12คนอธรรมอยากได้ทรัพย์สิน#แปลได้อีกว่า ได้ที่มั่นของคนชั่ว
แต่รากของคนชอบธรรมจะเกิดผล
13คนชั่วย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่งปากของตน
แต่คนชอบธรรมหนีพ้นจากความลำบาก
14คนเราอิ่มใจด้วยสิ่งดีจากผลแห่งปากของตน#หมายถึง ผลที่เกิดจากคำพูดของตน
และผลงานแห่งมือของมนุษย์ก็กลับมาหาเขา
15ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง
แต่คนมีปัญญาย่อมฟังคำแนะนำ
16คนโง่ย่อมแสดงความฉุนเฉียวของตนทันที
แต่คนสุขุมย่อมไม่ใส่ใจต่อการสบประมาท
17คนที่พูดความจริงก็ให้การอย่างซื่อสัตย์
แต่พยานเท็จกล่าวคำหลอกลวง
18คำพูดพล่อยๆ เหมือนดาบแทง
แต่ลิ้นของคนมีปัญญานำการรักษามาให้
19ปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิตย์
แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียว
20ความหลอกลวงอยู่ในใจของคนที่คิดการชั่ว
แต่คนที่แนะให้มีสันติภาพก็มีความยินดี
21ไม่มีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับคนชอบธรรม
แต่คนอธรรมเต็มไปด้วยความลำบาก
22พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังปากที่พูดมุสา
แต่ทรงปีติยินดีในคนที่ประพฤติอย่างซื่อสัตย์
23คนสุขุมย่อมเก็บงำความรู้ไว้
แต่คนโง่ป่าวร้องความโง่ของตน
24มือของคนขยันจะครอบครอง
แต่คนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานหนัก
25ความกระวนกระวายในใจคนถ่วงเขาลง
แต่ถ้อยคำที่ดีทำให้เขายินดี
26คนชอบธรรมอยู่ในสภาพดีกว่าเพื่อนบ้านของตน#ความหมายในภาษาฮีบรูไม่ชัดเจน อาจแปลได้ว่า คนชอบธรรมเสาะหาเพื่อนบ้านของเขา หรือ คนชอบธรรมหันจากความชั่วร้าย
แต่ทางของคนอธรรมนำตัวเขาให้หลงเจิ่นไป
27คนเกียจคร้านจะไม่ได้ปิ้งอาหาร#ฉบับฮีบรูมีความหมายไม่ชัดเจน
แต่คนขยันจะได้ทรัพย์สมบัติล้ำค่า
28วิถีของความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิต
และหนทางนั้นไม่มีความมรณา

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy