YouVersion Logo
Search Icon

สุภาษิต 11

11
1พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังตาชั่งขี้โกง
แต่ทรงปีติยินดีในตุ้มน้ำหนักที่ยุติธรรม
2เมื่อความโอหังมาถึง ความอัปยศก็มาด้วย
แต่ปัญญาอยู่กับคนถ่อมตัว
3ความซื่อสัตย์ของคนเที่ยงธรรมย่อมนำเขา
แต่ความคดโกงของคนทรยศย่อมทำลายเขา
4ความมั่งคั่งไม่มีประโยชน์ในวันแห่งพระพิโรธ
แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความมรณา
5ความชอบธรรมของคนที่ดีพร้อมย่อมทำให้ทางของเขาตรง
แต่คนอธรรมจะล้มลงด้วยความอธรรมของตน
6ความชอบธรรมของคนเที่ยงธรรมย่อมช่วยกู้เขา
แต่คนทรยศจะถูกความอยากของตนจับเป็นเชลย
7เมื่อคนอธรรมตาย ความมุ่งหวังของเขาก็มลายไป
และความใฝ่ฝันของผู้มีอิทธิพลก็สลาย
8คนชอบธรรมได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากความลำบาก
และคนอธรรมเข้าไปแทนที่
9คนที่ไม่นับถือพระเจ้าทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก
แต่คนชอบธรรมจะรอดพ้นด้วยความรู้
10เมื่อคนชอบธรรมอยู่เย็นเป็นสุข บ้านเมืองก็เปรมปรีดิ์
และเมื่อคนอธรรมพินาศ ก็มีเสียงโห่ร้องด้วยความยินดี
11โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมืองก็เป็นที่ยกย่อง
แต่โดยปากของคนอธรรม บ้านเมืองก็ล่มจม
12คนที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนย่อมไม่มีสามัญสำนึก
แต่คนที่มีความเข้าใจก็นิ่งเงียบ
13คนที่เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ
แต่คนที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดเรื่องไว้ได้
14เมื่อไม่มีการชี้แนะ ประชาชนก็ล้มลง
แต่โดยมีที่ปรึกษามาก ก็มีความปลอดภัย#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ความรอด
15ผู้ที่ค้ำประกันให้คนอื่นจะต้องทนทุกข์
แต่ผู้ที่เกลียดการค้ำประกันย่อมปลอดภัย
16หญิงที่มีใจเมตตา#แปลได้อีกว่า หญิงที่งามสง่าย่อมได้รับเกียรติ
แต่ชายใจร้ายย่อมมั่งคั่ง
17คนมีความเมตตาย่อมให้ประโยชน์แก่ตน
แต่คนดุร้ายย่อมทำให้ตัวเองเจ็บ
18คนอธรรมได้ค่าจ้างที่หลอกลวง
แต่คนที่หว่านความชอบธรรมจะได้บำเหน็จที่แน่นอน
19คนที่ตั้งมั่นอยู่ในความชอบธรรมจะมีชีวิตอยู่
แต่คนที่ติดตามความชั่วร้ายจะถึงความตาย
20พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังใจตลบตะแลง
แต่พอพระทัยคนที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิ
21คนชั่วร้ายจะถูกลงโทษแน่
แต่คนชอบธรรมจะได้รับการช่วยกู้
22สตรีงามที่ปราศจากวิจารณญาณ
ก็เหมือนห่วงทองคำที่จมูกหมู
23ความปรารถนาของคนชอบธรรมล้วนแต่ดีเท่านั้น
ความหวังของคนอธรรมคือความพิโรธ
24บางคนยิ่งแจกจ่ายยิ่งมั่งคั่ง
บางคนยิ่งหวงสิ่งที่ควรจ่ายแจกก็ยิ่งขัดสน
25คนใจกว้างย่อมเจริญรุ่งเรือง
คนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทน
26ประชาชนแช่งผู้กักตุนข้าว
แต่พระพรอยู่บนศีรษะของผู้ขายข้าว
27คนที่แสวงหาความดี ก็เสาะหาความโปรดปราน
แต่คนที่หาความชั่วร้าย มันก็จะมาหาเขา
28คนที่วางใจในความมั่งคั่งจะล้มละลาย
แต่คนชอบธรรมจะรุ่งเรืองอย่างใบไม้เขียว
29คนที่ทำให้ครอบครัวของตนลำบากจะรับลมเป็นมรดก
และคนโง่จะเป็นคนรับใช้ของคนมีปัญญา
30ผลของคนชอบธรรมคือต้นไม้แห่งชีวิต
คนมีปัญญาย่อมได้คนจำนวนมาก#ฉบับกรีกว่า การฝ่าฝืนกฎหมายย่อมทำลายชีวิต
31ดูเถิด ถ้าคนชอบธรรมได้รับผลตอบแทนในแผ่นดินโลก
คนอธรรมและคนบาปจะได้รับมากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไร# 1 ปต.4:18

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy