YouVersion Logo
Search Icon

ปฐมกาล 40

40
ความฝันของนักโทษสองคน
1ต่อมาพนักงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์แห่งอียิปต์ และพนักงานขนมของพระองค์ทำผิดต่อเจ้านาย คือกษัตริย์แห่งอียิปต์ 2ฟาโรห์กริ้วข้าราชการทั้งสองนั้น คือหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวย และหัวหน้าพนักงานขนม 3จึงให้จำคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ในคุกที่โยเซฟถูกขังอยู่นั้น 4ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้ดูแลสองคนนั้น ท่านก็ปรนนิบัติพวกเขา พนักงานทั้งสองติดคุกอยู่หลายวัน 5คืนหนึ่งพวกเขาทั้งสองฝันไป คือพนักงานเชิญถ้วยเสวยและพนักงานขนมของกษัตริย์อียิปต์ที่ถูกขังอยู่ในคุกนั้น ต่างคนต่างฝันคนละเรื่อง ความฝันของแต่ละคนก็มีความหมายต่างกัน 6เมื่อเวลาเช้าโยเซฟเข้ามาหา เห็นพวกเขามีหน้าโศกเศร้า 7จึงถามข้าราชการทั้งสองของฟาโรห์ที่อยู่กับท่านในคุกที่บ้านนายของท่านว่า “ทำไมวันนี้พวกท่านจึงหน้าเศร้า?” 8พวกเขาตอบว่า “เราทั้งสองฝันและไม่มีใครอธิบายได้” โยเซฟบอกเขาว่า “พระเจ้าทรงอธิบายได้ไม่ใช่หรือ? ขอท่านเล่าให้ข้าพเจ้าฟังเถิด”
9หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยก็เล่าความฝันของเขาให้โยเซฟฟังว่า “เราฝันเห็นเถาองุ่นอยู่ตรงหน้าเรา 10เถาองุ่นนั้นมีสามกิ่ง ขณะงอกใบอ่อนดอกตูม ก็มีดอกบานออกมา และช่อก็กลายเป็นลูกองุ่นสุก 11ถ้วยของฟาโรห์อยู่ในมือเรา แล้วเราเก็บลูกองุ่นนั้นบีบให้น้ำลงในถ้วยของฟาโรห์ และวางถ้วยน้ำองุ่นนั้นในพระหัตถ์ของฟาโรห์” 12โยเซฟบอกข้าราชการคนนั้นว่า “ความหมายของความฝันคือ กิ่งสามกิ่งคือสามวัน 13ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงคืนตำแหน่งของท่าน ท่านจะได้ถวายถ้วยของฟาโรห์ในพระหัตถ์ของพระองค์อีก ดังที่ได้ทำมาแต่ก่อนเมื่อเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวย 14เมื่อท่านมีความสุขแล้ว ขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปรานีต่อข้าพเจ้า ช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากคุกนี้ 15เพราะข้าพเจ้าถูกลักพามาจริงๆ จากดินแดนฮีบรู และที่นี่ก็เหมือนกัน ข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรที่เขาเอาข้าพเจ้ามาไว้ในคุกใต้ดินนี้”
16เมื่อหัวหน้าพนักงานขนมเห็นว่า คำอธิบายความฝันนั้นดี จึงเล่าให้โยเซฟฟังว่า “เราฝันด้วย เห็นมีกระจาดขนมสามใบ ตั้งอยู่บนศีรษะเรา 17ในกระจาดบนสุดนั้นมีขนมสารพัดที่พนักงานขนมทำสำหรับฟาโรห์ แล้วมีนกมากินของในกระจาดที่ตั้งอยู่บนศีรษะเรา” 18โยเซฟตอบว่า “คำอธิบายความฝันคือ กระจาดสามใบคือสามวัน 19ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัว และแขวนท่านไว้ที่เสา ฝูงนกจะมากินเนื้อท่าน”
20เมื่อถึงวันที่สามเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์จึงทรงจัดเลี้ยงข้าราชการทั้งปวงของพระองค์ แล้วทรงปล่อยหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวย และหัวหน้าพนักงานขนมเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกข้าราชการ 21พระองค์ทรงคืนตำแหน่งหัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวย เขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์ของฟาโรห์ 22ส่วนหัวหน้าพนักงานขนมนั้นให้แขวนคอเสีย ดังที่โยเซฟอธิบายแก่พวกเขา 23แต่หัวหน้าพนักงานเชิญถ้วยเสวยนั้นไม่ได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืมเขาเสีย

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;