YouVersion Logo
Search Icon

ปฐมกาล 10

10
ประชาชาติที่สืบเชื้อสายจากโนอาห์
(1 พศด.1:5-23)
1ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาห์ คือ เชม ฮามและยาเฟท ซึ่งมีบุตรสืบมาหลังน้ำท่วม
2บุตรของยาเฟทชื่อโกเมอร์ มาโกก มาดัย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส 3บุตรของโกเมอร์ชื่ออัชเคนัส รีฟาท และโทการมาห์ 4บุตรของยาวานชื่อเอลีชาห์ ทารชิช คิทธิม และโดดานิม#สำเนาโบราณบางฉบับว่า โรดานิม 5จากพงศ์พันธุ์เหล่านี้ประชาชาติตามฝั่งทะเลกระจายไปในแผ่นดินของพวกเขา แต่ละคนตามภาษาตามตระกูลตามชาติของพวกเขา
6บุตรของฮามชื่อคูช อียิปต์ พูต และคานาอัน 7บุตรของคูชชื่อเส-บา ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา ส่วนบุตรของราอามาห์ชื่อเชบาและเดดาน 8คูชมีบุตรชื่อนิมโรด นิมโรดเริ่มเป็นนักรบบนแผ่นดิน 9นิมโรดเป็นพรานเก่งกล้าเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่า “เหมือนกับนิมโรดพรานเก่งกล้าเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์” 10อาณาจักรแรกๆ ของนิมโรดเริ่มจาก บาเบล เอเรก อัคคัด และคาลเนห์ในแผ่นดินชินาร์ 11นิมโรดไปจากแผ่นดินนั้นยังอัสซีเรีย และสร้างนีนะเวห์ เรโหโบทอีร์ และคาลาห์ 12และเรเสน ซึ่งอยู่ระหว่างนีนะเวห์กับคาลาห์ เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ 13อียิปต์มีบุตรชื่อลูดิม อานามิม เลหะบิม นัฟทูฮิม 14ปัทรุสิม คัสลูฮิม (ผู้เป็นต้นตระกูลคนฟีลิสเตีย) และคัฟโทริม
15คานาอันมีบุตรชื่อไซดอนเป็นคนหัวปีและเฮท 16กับคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 17คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 18คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัธ ภายหลังตระกูลของคนคานาอันก็กระจายออกไป 19เขตของคนคานาอันเริ่มจากไซดอน ไปทางเก-ราร์ จนถึงกาซา และไปทางโสโดม โกโมราห์ อัดมาห์ และเศโบยิมจนถึงลาชา 20คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของฮาม ตามตระกูล ตามภาษา ตามดินแดน และตามชาติของพวกเขา
21ฝ่ายเชมพี่ชายคนโตของยาเฟทก็มีบุตรเช่นกัน และเป็นบิดาของพงศ์พันธุ์เอเบอร์ทั้งหมด 22บุตรของเชมนั้นชื่อเอลาม อัสชูร อารปัคชาด ลูด และอารัม 23บุตรอารัมชื่ออูส ฮูล เกเธอร์ และมัช 24อารปัคชาดมีบุตรชื่อเช-ลาห์ ส่วนเช-ลาห์มีบุตรชื่อเอเบอร์ 25เอเบอร์มีบุตรสองคน คนหนึ่งชื่อเปเลก#แปลว่า การแบ่ง ด้วยว่าในช่วงอายุของเปเลกนั้น ดินแดนถูกแบ่งกัน และน้องชายของเปเลกชื่อโยกทาน 26โยกทานมีบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซารมาเวท เยราห์ 27ฮาโดรัม อุซาล ดิคลาห์ 28โอบาล อาบีมาเอล เชบา 29โอฟีร์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกทานทั้งนั้น 30ดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่เริ่มจากเมชาไปทางเสฟาร์ถึงเทือกเขาทางทิศตะวันออก 31คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเชม ตามตระกูล ตามภาษา ตามดินแดนและตามชาติของเขา
32คนเหล่านี้เป็นพงศ์พันธุ์ที่สืบมาจากบุตรของโนอาห์ ตามลำดับพงศ์ ตามชาติของพวกเขา และจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลกก็กระจายออกไปภายหลังน้ำท่วม

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy